Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011

2 Oppsummering Verkeområdet for husleigelova Tvisteløysing Tidsbestemte og tidsubestemte avtalar Fastsetjing av leige, forfall Sikring av krav Forbod mot lån m.m.

3 Deponering av omtvista leige Husleigelova § 3-8 Omtvista vederlag Deponering hindrar oppseiing og heving på grunn av manglande betaling

4 Høgste lovlege leige Forbod mot urimeleg leige, husll. § 4-1

5 Endring i leigetida Indeksregulering, § 4-2 Endring til gjengs leige, § 4-3 –leigestatistikk

6 Kontraktsplikter og mishald Kapittel 2 Overlevering og krav til husrommet –forseinking –mangel –verknader av mishald Kapittel 5 Partenes plikter i leietiden –leigars bruk –vedlikehald –leigars krav etter mishald –utleigars krav etter mishald

7 Utleigars plikter Stille husrom til disposisjon Til rett tid Med rett kvalitet –ved overlevering –i leigetida

8 Leigars plikter Betale leige Bruk i samsvar med avtalen Vedlikehald

9 Verknader av forseinking frå utleigar Halde fast på avtalen, § 2-9 Avslag i leige, § 2-11 Heve avtalen, § 2-12 Skadebot § 2-13 Halde tilbake leige, § 2-15

10 Mangel Husleigelova § 2-2 Avtala kvalitet Generelle krav til kvalitet

11 Verknader av mangel Retting, § 2-10 Avslag i leige, § 2-11 Heving, § 2-12 Skadebot, § 2-13 Halde tilbake leige, § 2-15

12 Plikter i leigetida Utleigaren –stille husrom til disposisjon –i rett stand –ro og orden Leigaren –bruk av husrommet –følgje vanlege ordensreglar (også om dyrehald) –vedlikehald –skade på husrommet

13 Verknader av leigarens mishald Mishald av plikter etter kap. 5 –oppfyllingskrav? –heving eller oppseiing –skadebotansvar kontrollansvar og skyldansvar Mishald av betalingsplikta –heving eller oppseiing –forseinkingsrentelova

14 Personskifte og framleige Overføring av eigedommen Overføring av leigeretten Overlating av bruken –framleige –andre tilfelle

15 Hovudreglar Rett etter kontrakt kan overførast til andre Plikt etter kontrakt kan ikkje overførast utan samtykke Ny eigar må respektere eksisterande leigerettar

16 Husstandsmedlemmer Rett til opptak av husstandsmedlemmer (§ 7 ‑ 1) –utan vilkår om godkjenning –etter godkjenning Rett til å ta over etter dødsfall (§ 8-2) Rett til å ta over ved samlivsbrot (§ 8-3)

17 Overføring av leigeretten i andre tilfelle På grunnlag av avtale Etter samtykke i kvart tilfelle

18 Overgang av plikter Husleigelova § 8-5 –skjeringstidspunkt –forfallstidspunktet avgjer –men vilkår ved godkjenning Gammal leigar Ny leigar Eigar

19 Framleige og anna overlating av bruk Framleige er ein underkontrakt Spørsmål også om overlating av bruk i andre tilfelle enn framleige U L F

20 Framleige Utgangspunkt: berre med samtykke (§ 7-2) Del av bustad (§ 7-3) –med godkjenning Ved mellombels fråvere (§ 7-4) Ved tidsbestemt avtale (§ 7-5) –godkjenning –oppseiingsrett

21 Godkjenning ved passivitet Frist på ein månad etter § 7-6

22 Overføring av utleigarens plikter Hovudregel: pliktene går over til ny eigar Leigaren kan på visse vilkår halde seg til den tidlegare eigaren Husleigelova § 8-6


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google