Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesstrategi for lesing. Familien Politisk nivå og kommuneadministrasjon Skole Lærer Rektor Skolesjef Barnehage Førskolelærer Styrer Helsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesstrategi for lesing. Familien Politisk nivå og kommuneadministrasjon Skole Lærer Rektor Skolesjef Barnehage Førskolelærer Styrer Helsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesstrategi for lesing

2 Familien Politisk nivå og kommuneadministrasjon Skole Lærer Rektor Skolesjef Barnehage Førskolelærer Styrer Helsetjenesten Helsestasjon Helsesøster PPT Bibliotek

3 For lærer Leseaktiviteter hver dag Lesing i alle fag Lesestrategier/ Læringsstrategier Oversikt over hvert barn Systematisk tilbakemelding til barnet og foreldrene Faglig oppdatering

4 Nasjonale prøver i lesing Måler elevenes mestringsnivå når de skal  Finne informasjon i tekst  Tolke og forstå tekster  Reflektere over og vurdere teksters form og innhold Vi må lære av nasjonale prøver!

5 For rektor Sterkt fokus på lesing Rutiner for kartlegging Oppfølging av kartleggingsresultater Planer for lese- og skriveopplæring fra barnehage til videregående skole Sørge for kvalitet SFO som arena for lesing

6 Foreldrene Språksett handlinger Fortell historier og les for barnet ditt Prat med barnet ditt om innholdet i det barnet leser Følg opp leselekser! Vær en god modell

7 Skoleansvarlig Sterkt fokus på skolens kjerneoppgaver Tilrettelegge for kompetanseheving Støtte og krav til skolelederne

8 Ordfører/ rådmann Være synlige og markere interesse og gi status til fokus-området lesing Kvalitet koster Sette mål og etterspørre resultater

9 PPT Utrede og anbefale tiltak for barn og unge med språk-, lese- og skrivevansker Delta i samarbeid mellom barnehage/barne/ungdomsskole/ videregående skole når det er behov for tilrettelegging Ha fokus på systemrettet arbeid Gi informasjon til foresatte (i samarbeid med barnehage/skole) Gi veiledning (kurs) til ansatte i barnehage/skole i forhold til bl.a  Elever med språk-, lese- og skrivevansker  Leseopplæring på alle trinn  Kartlegging

10 Helsestasjon Oppdage språkvansker Oppmerksomhet mot risikogrupper Gi veiledning til foreldre Kompetanseheving på språk og kommunikasjon Forebyggende strategier, eks Bokbamsen

11 Eks Larvik kommune Veilede foreldre på viktigheten av god språkutvikling/ språkstimulering Vektlegge tidlig samspill som forutsetning for senere dialog Vektlegge ” å snakke med ” og ikke bare ” snakke til” Anbefale barnehage Tidlig identifisering av barn med språkvansker Bruk av SATS ved 2 år, hvis barnet ikke har utviklet 2-ord setninger Kartlegge med Språk 4 ved 4 års alder Rutine for å kartlegge minoritetspråklige 4 åringer med dårlig norsk, med tanke på skolestart Samarbeid med barnehagene Anbefaling om bruk av bibliotek

12 Leder barnehage Fokus på språk og språkutvikling Språkutvikling som tema på foreldremøte Kompetanse på barn som kan ha vansker med språk f.eks. minoritetsspråklige Plan for sammenheng barnehage – skole Tverrfaglig samarbeid rundt barn som trenger ekstra oppfølging Støtte og veiledning til personalet

13 Eks Larvik kommune Tid til samtale og undring. Språkfremmende tiltak på småbarnsavdelinger Tid til lek og muligheten for å velge egne aktiviteter Samspill med voksne Bevisste voksne språkmodeller som bruker språket aktivt gjennom hele dagen Fram med boka og den gode lesestunden Synliggjøre skriftspråket Bruk av rim, regler og sang Involvere og veilede foreldrene Bruke kartleggingsverktøy for eksempel TRAS/ ALLE MED/ ASKELADDEN Samarbeide med foreldrene og helsestasjonen om 4 års kontrollen Tidlig identifisering av barn med språkvansker

14 Bibliotek Et formalisert og tett samarbeide mellom bibliotek, barnehager og skoler  Garderobebibliotek i barnehagen  Utlån av bokkasser til barnehager og skoler  Lesestimuleringsprosjekter i skolen; bokuke, lesevake  Orientering om nye bøker til barn, unge, foreldre og personale i barnehage og skole  Informasjonssenter - Bidra med stoff til oppgaver og prosjekter  Bistå med veiledning og kompetanse til skolebibliotekarer

15 Videregående skole Stimulere til lesing i alle fag Fokus på innholdsforståelse og refleksjon rundt tekster Spesielt fokus på minoritetsspråklige Legge til rette for elever med lese- og skrivevansker i videregående skole


Laste ned ppt "Fylkesstrategi for lesing. Familien Politisk nivå og kommuneadministrasjon Skole Lærer Rektor Skolesjef Barnehage Førskolelærer Styrer Helsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google