Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Hersleb vgs v/ Rektor Ann-Kristin Høgseth

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Hersleb vgs v/ Rektor Ann-Kristin Høgseth"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Hersleb vgs v/ Rektor Ann-Kristin Høgseth
10. Februar 2015

2 Elev ved Hersleb vgs Sophia Adampour

3 Fellesfag i Vg2 Norsk 4t/uke Historie 2t/uke Kroppsøving 2t/uke
Fremmedspråk I eller II 4t/uke Matematikk 2P 3 t/uke (ikke for elever som har programfag matematikk S1 eller R1)

4 Valg av programfag Vg2 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Psykologi 1
Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter Økonomistyring Økonomi og ledelse Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2 Realfag Matematikk S1 Matematikk S2 Matematikk R1 Matematikk R2 Biologi 1 Biologi 2 Fysikk 1 Fysikk 2 Kjemi 1 Kjemi 2 Geofag 1 Geofag 2

5 Antall programfag Du skal velge 3 programfag i Vg2, i tillegg til matematikk enten som programfag (S1 eller R1) eller som fellesfag (2P) To av fagene må være gjennomgående fag innenfor ditt programområde. Eleven skal velge 3 programfag i Vg3 Hvis du har obligatorisk fremmedspråk I + II, skal du bare velge to programfag på Vg3. Hvorfor: ambisjoner og stimulerende omgivelser Vi kan: lærere – universitetssamarbeidet Hva: på to år Sikkerhetsnett: oppfølging

6 Generell studiekompetanse (GS)
GS er det faglige grunnlaget du trenger for å søke opptak til universiteter og høgskoler. Alle fagkombinasjoner som gir gyldig vitnemål, gir også GS GS er i seg selv ingen garanti for å få studieplass: Du søker studieplass i konkurranse med mange andre! For å få GS må alle fag være bestått. Bestått fag betyr bestått standpunktkarakter eller bestått eksamen. Dersom du får 1 i standpunktkarakter og består eksamen i faget, så regnes faget som bestått.

7 For å få godkjent vitnemål må du
Ha 2 programfag over to år fra ditt programområde (to fordypningsfag) Ha 6 programfagenheter hvis du har matematikk 2P Ha 7 programfagenheter hvis du har matematikk S1 eller R1 Velge fag slik at du har totalt minst 90 skoletimer per uke totalt, dvs. minst 30 skoletimer per uke per år i gjennomsnitt

8 FØRSTEGANGSVITNEMÅL DET OPPRINNELIGE VITNEMÅLET FRA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Det vil være anledning til å forbedre fag så mange ganger man vil i løpet av de tre årene man er elev på videregående skole GJELDER VED OPPTAK VED NORSKE UNIV./HØGSKOLER INNTIL STUDIEÅRET EN FYLLER 21 ÅR

9 Spesielt om fremmedspråk
Tysk, fransk eller spansk nivå III i forlengelse av fellesfag nivå II teller som en av de to obligatoriske programfagsenhetene i programområdet språk, samfunnsfag og økonomi Dette gjelder også eksamen i nivå III i morsmål Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen (har hatt norsk eller engelsk fordypning), skal ha fremmedspråk nivå I + II i Vg3 med 5 timer/uke. Det gir begrensninger i fagvalgmulighetene

10 Spesielle opptakskrav
En del studier krever bestemte programfag, ferdigheter eller karakterkrav som del av opptaksgrunnlaget. - NB! SKOLER KAN HA SPESIELLE OPPTAKSKRAV. SJEKK UT

11 EKSAMEN Vg1 Ingen obligatoriske eksamener (kan bli endret)
Ca 20% av elevene trekkes ut hvert år Kan trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i engelsk eller matematikk Kan trekkes ut til lokal muntlig eksamen i engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag eller matematikk Karakteren fra disse fem fagene blir stående på elevenes vitnemål uansett hvilke fag som velges videre

12 Skoleplass – hvordan søke?
Elevene må logge seg på ved å bruke MinID NB! Skolen har ikke tilgang til din brukeridentitet Bekrefter tildelt skoleplass med samme bruker-ID HUSK FORHÅNDSSVAR! Andre planer enn å gå Vg2 på Hersleb – kontakt rådgiver NB! SØK PÅ BÅDE REALFAG OG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SELV OM DU HAR VALGT FAG BARE TIL DET ENE!

13 SØKNADSFRISTER ORDINÆRT INNTAK: 1. MARS ALLE MÅ SØKE!!!!
Særskilt inntak: 1. februar


Laste ned ppt "Velkommen til Hersleb vgs v/ Rektor Ann-Kristin Høgseth"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google