Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sitater og kildehenvisninger i fordypningsoppgaven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sitater og kildehenvisninger i fordypningsoppgaven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sitater og kildehenvisninger i fordypningsoppgaven

2 Kilder Primærlitteratur = de tekstene du leser og analyserer
Sekundærlitteratur = det du har lest om boka, forfatteren, sjangeren, temaet

3 Kildeliste - eksempel Primærlitteratur Loe, E. (1996) Naiv. Super. Oslo: Cappelen Sekundærlitteratur Hansen, E.F. (1996, 23. oktober) «Kjernekar søker kjerne». Aftenposten. Hentet 25. september fra Atekst NRK Skole (1996, 15. oktober) Erlend Loe forteller om boka Naiv. Super [TV- klipp]. Hentet 20. september 2013 fra Rottem, Ø. (1998). Norges litteraturhistorie. (B.8). Oslo: Cappelen

4 Hvilke opplysninger skal med i kildelista?
Personlig forfatter – evt institusjon, organisasjon e.l. Tittel (boktittel, artikkeltittel) Utgivelsessted (bok) Forlag (bok) Publiseringsår Navn på tidsskrift eller avis (i tillegg til artikkel-tittel) Utgave, sidetall Adresse til nettsted (url) Dato for nedlasting av nettsted (lesedato)

5 Hvor finner man opplysningene til bruk i kildelista?
Tittelblad i bøker (forside og bakside) Forrest eller bakerst i artikkel (forfatternavn) Ansvarlig for nettstedet? Om oss, om dette nettstedet … Redaktør, webansvarlig … Ansvarlig for den enkelte artikkel? Let etter navn og dato for sist oppdatert

6 Eksempel på kildeliste i APA-stil
Bekkelien, A.K. (2013, 28. januar) Kildeliste og kildehenvisninger i løpende tekst. Forelesning. Bjertnes vgs. Flatland, H. (2010) Bli hvis du kan, reis hvis du må. Oslo: Aschehoug Gustavson, Erik (2004). Herman [DVD]. Oslo, CS Media Halberg, J. (2008, 29. mars) «Ondskapens drivkrefter». Dagbladet. Hentet 23.september 2013 fra Atekst Henningsen, K.S. (2012) I skyggen av store trær. Oslo: Gyldendal McCarthy, C. (2006) Ikke et land for gamle menn. Oslo: Gyldendal Språkrådet (2011). Personnavn. Hentet 7. november 2012 fra Statistisk sentralbyrå (2013). Stadig færre unge røyker. Hentet 28. januar 2014 fra

7 Sitering og referering
Sitere Når du gjengir en annens tekst ordrett inni din egen Referere Når du skriver om og gjenforteller innholdet i en annen tekst i din egen Kildehenvisning eller referanse Både når du siterer og refererer skal et minimum av opplysninger om kilden stå inni teksten din – i tillegg til i kildelista

8 Sitere fra kilde Inntil 2-3 linjer integreres i teksten med anførselstegn Over 2-3 linjer markeres med innrykk uten anførselstegn I begge tilfelle: Husk referanse i parentes (dersom du ikke har nevnt opphavsmann i teksten over)

9 Referanse/kildehenvisning
Eksempel - sitere Sitat – inntil 2 linjer […din egen tekst…] Hovedpersonen i boka er Regine. Forfatteren forteller om henne at hun ‘’hadde normalt pene trekk, var ikke altfor overvektig og hadde pent hår.’’ (Henningsen, 2012, s. 16). Likevel føler hun seg lite attraktiv og ganske mislykket i forhold til den flotte moren sin, som ‘’var nærmere seksti og fremdeles kunne få menn til å snu seg etter henne.’’ (s.16) […din egen tekst fortsetter…] Litteraturliste Henningsen, K.S. (2012) I skyggen av store trær. Oslo: Gyldendal Referanse/kildehenvisning

10 Sitat kortere enn 2-3 linjer Referanse/ kildehenvisning
Eksempel - sitere […din egen innledende tekst…] Boka er delt inn i fire deler etter hvem som har fortellerstemmen. Første del fortelles av Tarjei, og starter med at han ikke kan føle beina sine, ikke se, ikke høre, og blodet renner. Han kan ikke bevege seg. Dermed skjønner vi allerede i begynnelsen av boka at noe har gått veldig galt. I slutten av første del, etter at han har fortalt om livet sitt før Afghanistan-turen, sitter Tarjei, Kristian og Trygve i samme bil, nummer tre i en kolonne mellom Meymaneh og Mazir-i-Sharif. Tarjei forteller: ”Det føles som om jeg er med i en film, som om vi kjører i en kulisse […].” (Flatland, 2010, s. 54). Så smeller det. ”Det tok tre veker før kistene kom heim”, forteller naboen Jon Olav. (s. 69). I de tre andre delene ligger synsvinkelen hos henholdsvis Tarjeis mor, naboen Jon Olav og Trygve. [...din egen tekst fortsetter…] Litteraturliste Flatland, H. (2010) Bli hvis du kan, reis hvis du må. Oslo: Aschehoug Sitat kortere enn 2-3 linjer Referanse/ kildehenvisning

11 Referanse/kildehenvisning
Eksempel - sitere […] Hovedpersonen har liten selvtillit og føler at hun ikke svarer til foreldrenes forventninger. Det sies ikke direkte, men kommer fram i måten forfatteren forteller om henne på. Regine var blomsterdekoratør og hadde ingen ambisjoner om å bli noe annet. Så man nærmere på resultatene av Rognsaa-søsknenes meritter som hang på veggene i barndomshjemmet, var det ingen store diplomer eller idrettspokaler som tilhørte Regine. Bare ordinære vitnemål og svømmeknapper. (Henningsen, 2012, s. 17) I løpet av boka utvikler hun seg og blir mer selvstendig. Det viser seg i en scene i siste del, der Regine […] Ikke anførselstegn Referanse/kildehenvisning Sitat – mer enn 2 linjer

12 Eksempel på sitat [… din egen tekst…]
Hovedpersonen Chigurg er «framstilt som en deterministisk håndverker, som ikke stiller moralske spørsmål ved det han gjør.» (Halberg, 2008) [… din egen tekst fortsetter…] Halberg, J. (2008, 29. mars) «Ondskapens drivkrefter». Dagbladet. Hentet 23.september 2013 fra Atekst McCarthy, C. (2006) Ikke et land for gamle menn. Oslo: Gyldendal

13 Sitat fra nettsted Utviklingen av navnemoter bla.. bla.. bla…
[…] da nasjonalromantikken vokste frem på 1800-tallet, begynte folk å interessere seg for de gamle sagaene, som nå ble oversatt fra norrønt, og gav barna sine navn herfra. Dermed økte bruken av de norrøne navnene igjen fra midten av 1800-tallet, men denne gang i skriftnære former i stedet for i de dialektfargete formene. (Språkrådet, 2011) [… din egen tekst fortsetter…] Kildelista: Språkrådet (2011). Personnavn. Hentet 7. november 2012 fra Kildehenvisning

14 Referere fra kilde Når man gjenforteller med egne ord hva som står i kilden Markeres ikke med anførselstegn – er ikke direkte sitat Husk referanse i parentes (dersom du ikke har nevnt opphavsmann i teksten over f.eks. ved hjelp av referatmarkør)

15 Referatmarkører …forteller…/ … skriver… / …sier at… / …hevder at… /… påpeker… Bruk av referatmarkører gjør leseren (f.eks. læreren) oppmerksom på at du har brukt informasjon fra en kilde. Er med på å variere språket Unngår mange referanser i parentes inni teksten

16 Referere fra en kilde uten å sitere
I en rekke ungdomsundersøkelser på 1980-tallet viste Lars Grue (1985) at de aller fleste elevene i ungdomsskolen var med i en eller flere organiserte fritidsaktiviteter. Eller …. På 1980-tallet var de fleste ungdomsskoleelevene med i organiserte fritidsaktiviteter. Kildehenvisning – fullstendige opplysninger i kildelista til slutt Hvordan vet vi det…?

17 Referere fra en kilde uten å sitere
På 1800-tallet økte bruken av de norrøne navnene, da nasjonalromantikken vokste fram og folk begynte å lese gamle sagaer. (Språkrådet, 2011) Kildelista: Språkrådet (2011). Personnavn. Hentet 7. november 2012 fra

18 Referere fra en kilde uten å sitere
De norrøne navnene ble vanlige igjen fra midten av 1800-tallet. (Språkrådet, 2011) Når man siterer fra en kilde, skal opphavsmannen navngis. (Bekkelien, 2014) I 2012 var det 9 prosent av de over 16 år som brukte snus daglig, forteller Statistisk sentralbyrå på sine hjemmesider.

19 Kildeliste - eksempel Primærlitteratur Loe, E. (1996) Naiv. Super. Oslo: Cappelen Sekundærlitteratur Hansen, E.F. (1996, 23. oktober) «Kjernekar søker kjerne». Aftenposten NRK Skole (1996, 15. oktober) Erlend Loe forteller om boka Naiv. Super [TV- klipp]. Hentet 20. september 2013 fra Rottem, Ø. (1998). Norges litteraturhistorie. (B.8). Oslo: Cappelen

20 Eksempel på kildeliste i APA-stil
Bekkelien, A.K. (2013, 28. januar) Kildeliste og kildehenvisninger i løpende tekst. Forelesning. Bjertnes vgs. Flatland, H. (2010) Bli hvis du kan, reis hvis du må. Oslo: Aschehoug Gustavson, Erik (2004). Herman [DVD]. Oslo, CS Media Halberg, J. (2008, 29. mars) «Ondskapens drivkrefter». Dagbladet. Hentet 23.september 2013 fra Atekst Henningsen, K.S. (2012) I skyggen av store trær. Oslo: Gyldendal McCarthy, C. (2006) Ikke et land for gamle menn. Oslo: Gyldendal Språkrådet (2011). Personnavn. Hentet 7. november 2012 fra Statistisk sentralbyrå (2013). Stadig færre unge røyker. Hentet 28. januar 2014 fra

21 Registrere kilder i Word for PC

22 Registrere kilder i Word for Mac


Laste ned ppt "Sitater og kildehenvisninger i fordypningsoppgaven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google