Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAU-møte 7. januar 205 Samarbeid skole-hjem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAU-møte 7. januar 205 Samarbeid skole-hjem."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAU-møte 7. januar 205 Samarbeid skole-hjem

2 Undersøkelse fra FAU 14 (av 27)foresatte har svart – 170 elever ved skolen «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring» «Det overordnede inntrykket er at det er et godt psykososialt læringsmiljø ved skolen, og at kontakten mellom skole og hjem jevnt over er god» 2 hovedområder til forbedring – hva gjør skolen? A. Kommunikasjon skole – hjem B. Brukerutstyr i skolegården

3 Mål med samarbeidet Samarbeidet lykkes som regel best om foresatte og lærere framstår som et vi med tydelige felles målsettinger. Lærere og foresatte bør oppfatte hverandre som likeverdige deltagere i samarbeidet og møte hverandre med respekt. Lærere og foresatte bør i samarbeidet blant annet se på hverandre som en ressurs i barnets oppvekst. Samarbeidet mellom hjem og skole skal bestå av både informasjon, dialog og medvirkning

4 FORELDRESAMARBEID ”Foresatte har hovedansvaret for egne barn og har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte.” ”Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar.” Kunnskapsløftet s. 34/35

5 Forventninger Se skolens infohefte
Hva kan foresatte forvente av skolen? Hva kan skolen forvente av foresatte? Forventninger til elevene

6 Plan for elevenes psykososiale miljø §9A
«Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø» Hva gjør vi? s 4, 5 og 6 - forebygging Undersøkelser: Elevundersøkelse 7. trinn/ Intern trivselsundersøkelse trinn Foreldreundersøkelse

7 Informasjon til foresatte
Skolens infohefte Foreldremøter Utviklingssamtaler Itsl Ukeplaner og halvårsplaner Skolens nettside; Plan for elevenes psykososiale miljø Handlingsplan mot mobbing Sosial læreplan Mail og SMS Rektor deltar i FAU, Skolemiljøutvalg og Samarbeidsutvalg

8 Prosedyrer Faste rutiner for oppfølging av krenkende atferd – se skolens plan for elevenes psykososiale miljø, s. 7 og 8 Handlingsplan mot mobbing Betydningen av kommunikasjon skole – hjem

9 Betydningen av samarbeidet
Samarbeidet mellom skole og hjem er sentralt både for å skape gode læringsvilkår for den enkelte eleven og et godt læringsmiljø i elevgruppen og på skolen. Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres og foresattes medansvar i skolen. Foreldrene/de foresatte har hovedansvaret for egne barn, og de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Opplæringsloven, forskrift til loven og Læreplanverket danner grunnlaget for samarbeidet, og foreldrene/de foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid faglig og sosialt.

10 Uteområdet - ansvar Vaktmester – 2 dager i uken Tilsynsvakt – 3 kvelder i uken Spyling og renhold av skoleplass Skolens ledelse og lærerne Egen avtale med Bergen kommune – utvidet tilsyn Tett kontakt med politiet Informasjon til elever


Laste ned ppt "FAU-møte 7. januar 205 Samarbeid skole-hjem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google