Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesifisering av det rettslige innholdet av beslutningssystemer Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesifisering av det rettslige innholdet av beslutningssystemer Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Spesifisering av det rettslige innholdet av beslutningssystemer Dag Wiese Schartum

3 §§§ 00101 01011 Metoder som beskrevet i Schartum 2011 Systemutviklings- metoder Systematisering  formalisering

4 Fra rettskilde til rettsregel strukturert i behandlingstrinn Aktuelle rettskildetyper i utviklingsarbeidet Lover Forskrifter Stortingets plenumsforslag EUs direktiver og forordninger Lovforarbeider Internasjonale traktater og konvensjoner Rettsavgjørelser Forvaltningsinterne regler (generelle instrukser og retningslinjer om rettsanvendelse og skjønnsutøvelse) Forvaltningens presedensavgjørelser Avgjørelser i eksterne klageorganer Uttalelser fra Sivilombudsmannen Uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling Rettsoppfatninger i juridisk litteratur Avtaler Standarder Programkode fra andre relevante beslutningssystemer Vurderinger i samsvar med rettskilde- prinsippene Rettsregler Kan gjelde ulike behandlings- trinn i enkeltsaksbehandling Formelle inngangs- kriterier Materielle inngangs- kriterier Vedtaksbeskrivelser Rettsfaktum (hvis) Rettsfølge (så) Fra saksorientert til systemorientert fortolkning Komplekst eller enkelt

5 Fra saksorientert til systemorientert fortolkning Tradisjonell fortolkning er saksorientert; en tar stilling til de fortolkningsspørsmål som hver enkeltsak reiser Ved utvikling av rettslige beslutningssystemer må en i stedet ta utgangspunkt i hva det planlagte systemet krever – Er bl.a. avhengig av automatiseringsnivå mv. – Kan være vanskelig å kartlegge alle mulige fortolkningsspørsmål knyttet til rettskildene Bruke mange enkeltsaker (gir ikke fullstendig analyse) Generelle analysemåter knyttet til systemutvikling (informasjons- og prosessanalyse mv) – Etablere utgangspunkt på basis av et begrenset rettskildebilde (lov, forskrift, eventuelt lovforarbeider) – Utvide analysen til slutt

6 Uttrykke rettsreglene ved hjelp av logiske og aritmetiske operasjoner Inndeling av rettsreglene etter behandlingstrinn Inndeling av rettsreglene etter hvem reglene gjelder

7 Opplysningstyper: fet; operasjoner: understreket

8

9 §§§ 00101 01011 Metoder som beskrevet i Schartum 2011 Systemutviklings- metoder Systematisering  formalisering Bør anvendes fleksibelt; er ingen ”fasit” Antar at ”hvilken som helst” metode vil passe


Laste ned ppt "Spesifisering av det rettslige innholdet av beslutningssystemer Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google