Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RORMANN Opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RORMANN Opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 RORMANN Opplæring

2 Når og hvor Rormannen inngår i sjøvaktene.
Rormannens plass er i styrehuset, rett under topp broen.

3 Oppgaver Rormannen styrer fartøyet etter vaktsjefens anvisninger. Vaktsjefen kan gi rorordrer i form av rorkommandoer eller styring etter kompass. Kommunikasjonen mellom vaktsjef og rormann er en toveis kommunikasjon, og skjer gjennom et talerør mellom topp broen og styrehuset. Når vaktsjefen gir en rorordre, skal rormannen kvittere for at rorordren er forstått ved å gjenta rorordren. Rormannen må under ingen omstendighet være i tvil om hva vaktsjefen har beordret vedrørende styring. Hersker det noen som helst tvil om styringen av fartøyet SKAL rormannen kontakte vaktsjefen!

4 Rorkommandoer og styring
En rorkommando innebærer at vaktsjefen beordrer rormannen til å svinge på roret til en bestemt side med et bestemt rorutslag. Rormannen har et instrument foran seg som viser hvilken side roret er vinklet til, og hvor stort rorutslaget ("vinkelen") er. Siden angis som STYRBORD eller BABORD. Vinkelen roret skal ha angis i intervaller på 5o, dvs. enten 5, 10, 15, 20 eller 30o. STYRBORD FEM betyr at rormannen skal svinge roret 5o til styrbord. Tilsvarende betyr BABORD TI at rormannen skal svinge roret 10o til babord. Når roret er svinget til beordret side og utslag skal rormannen gi tilbakemelding til vaktsjefen, f.eks. STYRBORD FEM PÅ. Vaktsjefen kan beordre MIDSKIPS ROR, dvs. at roret skal stilles i nøytral stilling – uten utslag. Vaktsjefen kan redusere tidligere beordret rorvinkel ved å beordre LETT TIL (x grader), f.eks. LETT TIL FEM hvis den forrige rorkommandoen hadde vært STYRBORD FEMTEN. Rormannen skal aldri endre på rorvinkelen uten å få en ny kommando fra vaktsjefen.

5 Styring etter kompasskurs
 Vaktsjefen kan beordre styring etter kompasskurs. Det er to kompass i styrehuset, et gyrokompass og et magnetkompass. Vanligvis benyttes gyrokompasset. Rormannen er da fri til å svinge roret etter eget omdømme for å svinge til beordret kurs. Vaktsjefen må i slike tilfeller kjenne til at rormannen har tilstrekkelig erfaring og forståelse av "styringens kunst" til å kunne mester denne form for styring. Kompasskurser skal alltid gis med tre siffer. F.eks. skal rett øst, 90o, angis som 090 grader. Tilsvarende for gjelder for alle andre kompasskurser. For å gi ordre om å styre en bestemt kurs, f.eks. 090 grader, beordrer vaktsjefen STYR NULL-NI-NULL GRADER. Når rormannen har bragt fartøyet til beordret kurs skal dette rapporteres tilbake til vaktsjefen, f.eks. med ordene NULL-NI-NULL GRADER PÅ. Vaktsjefen kan også kombinere rorordre og styring etter kompasskurs ved å beordre f.eks. KOM BABORD FEM TIL KURS NULL-NI-NULL.

6 "Styringens kunst" "Kunsten" er ikke å bruke unødvendig mye ror. Fartøyet vil alltid bevege seg. Kunsten er å finne ut hvordan fartøyet beveger seg i sjøen, og kun bruke: Nok ror til at fartøyet i gjennomsnitt følger den oppgitte kompasskursen, og Med små nok kursavvik til at vaktsjefen ikke tror rormannen har sovnet! "Kunsten" er å forstå hvordan kompasset beveger seg i forhold til hvilken vei en svinger roret. "Kunsten" er å forstå hvor lite rorutslag som skal til for å få fartøyet på riktig kurs, hvor fort en må lette på roret, og når en skal stoppe fartøyets svingebevegelse ved å gi motsatt ror ("støtte opp").

7 Rormannens skjebne Roret er tungt å dreie rundt.
Fartøyet er ikke lysten på å holde seg på kursen. Vakten er en time. Resultatet er "lange" armer. For vaktsjefen er en god rormann "GULL"!


Laste ned ppt "RORMANN Opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google