Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte om utveksling neste skoleår i auditoriet onsdag 11. februar kl. 19.00. For elever i Vg1 og foresatte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte om utveksling neste skoleår i auditoriet onsdag 11. februar kl. 19.00. For elever i Vg1 og foresatte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte om utveksling neste skoleår i auditoriet onsdag 11. februar kl. 19.00. For elever i Vg1 og foresatte.

2 Agenda Før utveksling Utvekslingsåret Tilbakekomst

3 Før utveksling Søke Vg2 på Valler 1.mars ◦ Sikre plass også i Norge ◦ Takke nei Kontakt med studieleder Brage Sandmoen ◦ Bekreftelse ◦ Lånekassen ◦ Informasjon

4 Utvekslingsåret – godkjent som Vg2 1. Fullt ordinært timetall i det aktuelle skolesystemet 2. Generelt faginnhold som er av allmenn, teoretisk art. Akademisk/ «general studies»

5 Utvekslingsåret – godkjent som Vg2 3. Skoleåret i utlandet må inneholde minst to fag som har tilsvarende eller mer omfattende innhold som to ulike programfag innen elevens valgte programområde (realfag eller SSØ), som eleven kan bygge videre på i Vg3.

6 Utvekslingsåret – godkjent som Vg2 4. Skoleåret i utlandet må inneholde matematikk. a)Tilsvarer fellesfaget i matematikk 2P ellet 2T med 3 uketimer b)Tilsvarer matematikk R1 eller S1 med 5 uketimer

7 Utvekslingsåret - godkjent som Vg2 5. Resultater som oppnås i utlandet er slik at søkeren ville blitt tatt inn på neste skoletrinn i det aktuelle landet. 6. Fremmedspråk (fransk, spansk, tysk, annet) MÅ dokumenteres eller tas som privatisteksamen i løpet av Vg3 for å få godkjent vitnemål.

8 Utvekslingsåret – godkjent som Vg2 Eleven velger fag i utlandet og tar ansvar for at fagene tilfredsstiller punkt 3 og 4 over Læreplaner på udir.noudir.no Sammenligne faginnhold Fremmedspråk (fransk, spansk, tysk)

9 Utvekslingsåret – godkjent som Vg2 Dersom det er mulig bør eleven legge frem dokumentasjon på fag utover minstekravet over. Dette kan gi flere alternative løsninger med tanke på fagsammensetning og dersom det gjelder realfag eller fremmedspråk, kan det gi tilleggspoeng ved inntak til høyere studier

10 Utvekslingsåret - Kontakt med Valler Fagvalg ved retur til Valler Januar 2016 Søke opptak skoleåret 2015/16 på Vigo 1. mars 2016 Fortrinnsrett på Valler Spørsmål til Brage Sandmoen

11 Tilbakekomst Dokumentasjon Eventuelle privatisteksamener ◦ Manglende dokumentasjon på nødvendige Vg2-kurs ◦ Dokumentere kompetanse med karakter til vitnemål (f.eks. engelsk) ◦ Oppmelding 15.september høst og 1.februar vår

12 Tilbakekomst Ingen karakterer oversettes. Fag som blir godkjent blir ført med Fritatt fra vurdering Fellesfag på Vg2, norsk og eldre historie? ◦ Selvstudium – kunnskap forventes i Vg3

13 Tilbakekomst til Vg2 eller Vg3? 1. mars 2016 – senere: «Gir året i utlandet meg et skikkelig grunnlag for å ta Vg3-fag i Norge? Nivå 2 bygger på og forventer nivå 1 NB! Oppmerksom på at emner i programfagene ikke dekkes likt eller i like stor grad i utlandet selv om faget blir godkjent. Det krever ekstra innsats å lese seg opp og dekke manglende grunnkunnskap.


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte om utveksling neste skoleår i auditoriet onsdag 11. februar kl. 19.00. For elever i Vg1 og foresatte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google