Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale prøver i regning En del av en praksis med vurdering for læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale prøver i regning En del av en praksis med vurdering for læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale prøver i regning En del av en praksis med vurdering for læring

2 Mål for økta Få innsikt i hvordan nasjonale prøver i regning kan brukes som vurdering for læring Lillestrøm 11.03.2015

3 Formål: – Nasjonal prøve i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med kompetansemål i Kunnskapsløftet (LK06) der regneferdigheter er integrert. (Utdanningsdirektoratet 2014) – Informasjonen frå prøvene skal brukast som grunnlag for kvalitetsutvikling på skolar, hos skoleeigarar og på regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg skal prøveresultata bidra til å styrkje arbeidet til skolen og lærarane med undervegsvurdering. (Utdanningsdirektoratet 2013) Lillestrøm 11.03.2015 Prøvenes formål

4 Oppgavene blir knyttet opp imot kompetansemålene i alle fag Ikke diagnostiske prøver Diagnostiske oppgaver – Tre runder med pilotering, med innhenting av distraktorer. Lillestrøm 11.03.2015 Måten prøvene blir laget på

5 Hvorfor bør prøvene brukes? Lillestrøm 11.03.2015 Vurdering for læring – Summativ vurdering vs. formativ vurdering – VfL er ikke bare prøver, men en helhetlig praksis (Wiliam 2010). (Smith 2009)

6 Hvorfor bør prøvene brukes? To grunner: – I vurdering for læring er det viktig at all vurdering, inkludert prøver som er gitt av myndighetene, tas i bruk som vurdering for læring – De nasjonale prøvene har en styrke som ingen andre kartleggingsprøver har når det gjelder kvalitetssikring og relevante elevsvar Lillestrøm 11.03.2015

7 Referanser Myhre, Stig Atle (2010). Nasjonale prøver i regning – En kvalitativ studie av hvordan nasjonale prøver blir brukt i skolen. Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Smith, Kari (2009). Samspillet mellom vurdering og motivasjon. I Stephen Dobson, Astrid B. Eggen og Kari Smith (red.). Vurdering, prinsipper og praksis: Nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. s.23-39. Oslo, Gyldendal akademisk. Utdanningsdirektoratet (2013). Rettleiing og retningslinjer: Rettleiing til skoleeigarar og skoleleiarar med retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver. Oslo, Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet (2014). Nasjonale prøver: Veiledning til lærere – Regning 8. og 9. trinn. Oslo, Utdanningsdirektoratet Wiliam, Dylan (2010). Assessment for learning. Foredrag hos Utdanningsdirektoratet 17.3.2010. Lillestrøm 11.03.2015


Laste ned ppt "Nasjonale prøver i regning En del av en praksis med vurdering for læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google