Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kildesystem – dataflyt - oppvekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kildesystem – dataflyt - oppvekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kildesystem – dataflyt - oppvekst
Oppad Kildesystem – dataflyt - oppvekst Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

2 Overordnet målsetting
Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

3 Hva er digitale ferdigheter?
Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter - UDIR Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

4 Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune
Hvordan lykkes med IKT? Stabil drift, infrastruktur og utstyr Kompetanse til å bruke Kompetanse på pedagogisk bruk av IKT ”Smart læring” – bruke for å lære Profesjonalisering av IKT i skolen Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

5 Hypernett/Visma Flyt/Oppad - Administrative webmoduler
Lokal utnyttelse Passord AD BAS ADAM Hypernett/Visma Flyt/Oppad - Administrative webmoduler SAS PS Dataflyt - persondata

6 Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune
Ryddig og klar definering av kildesystemer er avgjørende for kvaliteten på tjenestene som tilbys og for brukeropplevelsen SAS PS Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

7 Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune
Kildesystem Avgjørende for brukertilgang Kun ett sted data endres Konsistente og oppdaterte persondata Gode rutiner Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

8 Feide = Identitetsforvaltning
Feide handler om riktig tilgang, til riktig bruker på riktig tidspunkt og på riktig sted. Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

9 Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune
Feide Tvinger inn kildesystem som prinsipp Profesjonaliserer og digitaliserer dataflyten Enkel innlogging for brukerne Først og fremst et rammeverk for personvern i et digitalt landskap. Avhengig av et velfungerende kildesystem Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

10 Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune
IKT-strategi Viktig for å kunne imøtekomme krav, behov og holde kvaliteten ved like Fundamentering: KS sin digitale strategi Lokal kommunal strategi Skolens egen IKT-strategi Strategi for digitale ferdigheter Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

11 Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune
Vi skal… Ha gode og moderne digitale løsninger for elever og lærer Riktige og relevante data i IKT-løsningene God nok sikkerhet Personvernet skal være i varetatt Kompetanse til å bruke for å lære KISS – som bærende prinsipp Keep it simple stupid Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

12 Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune
Da blir det viktig med: God kompetanse på Oppad Kritisk faktor God forståelse av dataflyten på ledernivå Viktig beslutningsgrunnlag Sette krav om grensesnitt/dataflyt på tvers av systemer ved anbud Viktig for funksjonalitet Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

13 Kompetanse – kritisk suksessfaktor
Jevnlig revidering av rutiner Jevnlig kompetanseheving i Oppad for alle brukergrupper. Skolelederne må i større grad styre skolen med utgangspunkt i Oppad Nye Oppad kan være en brekkstang Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune

14 Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune
Oppsummering Vær tro mot kildesystemet/systemene Gjennomfør Feide som brukerstyringsprinsipp Vær bevisst hvordan data flyter mellom systemene Still krav om grensesnitt på tvers – åpne standarder. Kompetanse i fagsystemene avgjørende for kvaliteten KISS Harald Torbjørnsen, IKT-koordinator skole, Elverum kommune


Laste ned ppt "Kildesystem – dataflyt - oppvekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google