Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ventilasjon Sikre luftkvalitet mht. komfort og helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ventilasjon Sikre luftkvalitet mht. komfort og helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ventilasjon Sikre luftkvalitet mht. komfort og helse
Begrense luftfuktigheten innendørs for å motvirke kondens og fuktskader

2 God Ventilasjon sikrer godt luftskifte alltid nok oksygen (O2)
CO2 alltid lavere enn 1000 ppm fjerner gasser reduserer svevestøv hindrer kondens gir ikke plagsom trekk gir ikke plagsom støy regulerbar i forhold til belastning energieffektiv økonomisk i drift lav livsløpskostnad

3 Oppholdssteder Oppholdssteder gjennom livet i Norge
Gjennomsnitt fram til pensjonsalder 80 – 90% av tiden er vi innendørs

4 Radon Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder radon i bolighus.
Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft etter røyking, men få gjør noe med problemet. Ett av ti hus i Norge har for høy radonkonsentrasjon. Årlig får mellom 100 og 300 nordmenn lungekreft som følge av radon. Ca. 10 % av den norske boligmassen har en radonkonsentrasjon over 200 Bq/m3. I de aller fleste tilfeller er byggegrunnen hovedkilden til forhøyde radonverdier.  v/Statens strålevern

5 Forskrifter mht. ventilasjon
for småhus: minimum 0,5 luftvekslinger per time

6 Forskrifter mht. ventilasjon
§ 8-3 Innemiljø Statens institutt for folkehelse: ”Anbefalte faglige normer for inneklima”

7 Forskrifter mht. ventilasjon
TEK § 8-22 Tetthet Begrensning lekkasjetall Lekkasjetall uttrykkes i luftvekslinger (luftlekkasje delt på volum oppvarmede rom) per time ved 50 Pa trykkforskjell Største lekkasjetall (TEK 07): 2,5 for småhus 1,5 for andre bygninger

8 Måling tetthet Trykktesting Termografering

9 Ventilasjonstyper Naturlig Mekanisk avtrekk Balansert

10 Naturlig ventilasjon stort ventilasjonsvarmetap
Dominerende frem til 1980-årene Termisk oppdrift og vindsug ved munningen Mekanisk tilleggsventilasjon Fordel: lav investeringskostnad tilnærmet vedlikeholdsfritt ingen støy Ulempe: stort ventilasjonsvarmetap upålitelig ventilasjon (vindavhengig) dårlig komfort dårlig ventilasjon av våtrom dårlig totaløkonomi

11 Mekanisk avtrekk Dominerende frem til 1990-årene
Vifter er hoveddrivkraft Fordeler: Lave installasjonskostnader God regulering Ulemper: Stort varmetap Dårlig komfort (trekk) Dårlig totaløkonomi Støy

12 Balansert ventilasjon
Vifter sørger for både tilførsel og avtrekk av ventilasjonsluften Mulighet for varmegjennvinning Fordeler God komfort God totaløkonomi Lite varmetap bedre sikkerhet mot radon Ulempe: evt. støy

13 Hybrid ventilasjon Komplisert
Høy investering (kulvert, styringssystem) Høye driftskostnader Kulvert med fordeling i de enkelte rom

14 Type varmegjenvinner

15 Ventilasjonsaggregat
Kryssvarmeveksler Virkningsgrad % Roterende varmeveksler Virkningsgrad %

16 Varmevirkningsgrad Avhengig av ute- og innetemperatur, og luftfuktighet Gjennomsnittelig årlig varmegjenvinningsgrad avhengig av sted (pga. forskjellig utetemperatur og fuktighet)

17 Innvirkning luftlekkasjer
Tetthet meget viktig ved balansert ventilasjon! Kilde: Byggforsk: Energieffektive løsninger i småhus

18 Innvirkning luftlekkasjer
Utettheter har større virkning ved balansert ventilasjon enn ved mekanisk ventilasjon

19 Energibehov ventilasjon

20 Energibesparelse

21 Ventilasjon og planløsning
Man kan spare installasjonskostnader ved å samle våtrom og kjøkken i en "teknisk kjerne" av boligen. Alle installasjoner, inkludert ventilasjonskanaler, kan da legges samlet i en sjakt eller installasjonsvegg.

22 Rørføring Plassering av aggregat lett tilgjengelig for vedlikehold
Lyddemping Lyddempere i hovedkanaler rett etter aggregatet I tillegg foran hver enkelt ventil for å hindre lydoverføring mellom rom Lufthastigheter < 4 m/s for hovedkanaler < 2 m/s for gren- og bikanaler

23 Byggforsk detaljblader
Ventilasjon av boliger. Prinsipper og behov  Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus  Balansert ventilasjon i småhus


Laste ned ppt "Ventilasjon Sikre luftkvalitet mht. komfort og helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google