Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

skriftlig eksamen i norsk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "skriftlig eksamen i norsk"— Utskrift av presentasjonen:

1 skriftlig eksamen i norsk - 2008

2 Norskeksamen Én eksamensdag – både hovedmål og sidemål
Felles karakter i norsk skriftlig

3 Samordning Mellom eksamensfag Forberedelsestid
Tidsramme på eksamensdagen Bruk av digitale verktøy Hjelpemiddel som likner en reell skrivesituasjon

4 Konsekvenser av forandringene
Skriveprosjektet blir borte Prosessorientert arbeidsmåte kan ikke gjennomføres på eksamensdagen (jfr. kommunikasjon ikke tillatt) Bruk av digitale verktøy vil for de fleste elevene lette arbeidet med tekstene Spesifikke oppgaver kan oppleves som mer rettferdig

5 Praktiske konsekvenser
Elevene må mestre digitale verktøy Notatark skal ikke leveres inn Internett er ikke tilgjengelig på eksamensdagen. Elevene får ikke bruke oversettelsesprogram Digital læringsbok, eget materiale, lærebøker, oppslagsverk og liknende kan være tilgjengelig på eksamensdagen Elevene må mestre bruk av kilder på en formålstjenlig måte

6 Intensjoner bak ny eksamensutforming
Holde på at elevene skal vise bredden i sin kompetanse gjennom å skrive både saksorienterte og skjønnlitterære tekster (Hvilken tekst som skal skrives på hvilket målføre trekkes hvert år av UDIR) Lage varierte oppgaver som kan inspirere elevene til skriving Elevene skal ha nytte av forberedelsestiden (inspirasjon + informasjon)

7 Oppgavene Ett overordnet tema Sammensatte tekster Flere vinklinger
En relativt åpen oppgave i sidemål Flere oppgaver i hovedmål Sidemålsteksten skal være av mindre omfang enn hovedmålsteksten (…men begge tekstene må samtidig være så omfattende at det er mulig å si noe om måloppnåelse)

8 Forberedelse og veiledning
God rettleding i forberedelsestiden fra norsklærer er svært viktig for elevene Hva kan vi lese ut fra nettsidene at vi skal skrive noe om? Hvilket emne skal eleven fordype seg i? Hva er viktig å sikre seg av informasjon? Hvordan skal eleven bruke informasjonen? Hva er det den enkelte eleven må huske på i skrivesituasjonen? Hvilke hjelpemidler vil være til nytte for eleven på skrivedagen?

9 Forberedelsestid – et forslag
”Elevane skal få rettleiing av læraren.” Vurderingsveiledningen Bruk tid på å gå gjennom nettsidene sammen med elevene – side for side Arbeid i grupper med sidene med veiledning fra lærer – idémyldring Individuelt arbeid med nettsidene Veiledning i grupper eller enkeltvis

10 Veiledning - enkeltvis eller i gruppe
Avtal en tid med elevene eller sett opp tider på forhand. Samtale – gjerne med stikkord fra eleven *Hva elevene har jobbet med *Hvordan de har jobbet *Hvordan de har forberedt seg til skrivingen *Hva de skal ha med seg på skrivedagen *Hvordan de vil arbeide på eksamensdagen *Hva de må huske på skrivedagen

11 Vurdering Kjennetegn på måloppnåing (jfr. veiledning for vurdering)
Helheten i elevens skrivekompetanse skal vurderes (Eksamen i norsk skriftlig) Behov for tolkingsfellesskap for sensorer til skriftlig eksamen – denne skiller seg fra underveisvurdering og standpunktkarakterer. Bruk av kilder (nytt kriterium for vurdering) Tekster som blir avslørt for å ha svært liten grad av egenproduksjon blir satt til laveste karakter

12 Norskeksamen

13 Tips til norsklæreren Sett deg godt inn i nettsidene før du presenterer disse for elevene Vær en aktiv samtalepart med elevene i forberedelsestiden Sett av tid til veiledning med elevene Gjør elevene godt kjent med ”kjennetegn på måloppnåing” og hvordan kilder kan brukes i en tekst. Bruk eksempler fra elevenes egne tekster Bruk vurderingsskjemaet aktivt med elevene Positive holdninger til det som foregår i forberedelsestiden påvirker motivasjonen

14 Tips til administrasjonen ved skolen
Alle norsklærere bør være godt orientert om den nye eksamensformen Sørg for å frigjøre norsklærere til veiledningen av elevene samme dagen som elevene får tilgang kl. 13. Rektor og norsklærerne får tilgang til Internett-siden kl. 9 Klargjør gjerne maskiner slik at elevene kan begynne raskt med oppgavene Tilgang til datamaskin på skolen etter skoletid etter opplysning om eksamen – for de av elevene som ikke har Internett hjemme


Laste ned ppt "skriftlig eksamen i norsk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google