Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsplan, Nettsted med Flash, Ajax, PHP, MySQL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsplan, Nettsted med Flash, Ajax, PHP, MySQL"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretningsplan, Nettsted med Flash, Ajax, PHP, MySQL
Prosjekt 33e Bedriftsetablering: Forretningsplan, Nettsted med Flash, Ajax, PHP, MySQL

2 Prosjektgruppe Prosjekt 33 e Prosjektgruppen:
Kjell Tore Næsgaard (Student BAIN) Veileder: Øivind Hallsteinsen

3 Litt om oppgavestiller:
Prosjekt 33 e Litt om oppgavestiller: Animagika AS (forestående navneendring) Tidligere drift innen 3D animasjon – Illustrasjon – layout Har ligget dødt de siste årene Ønsker å starte ny drift innen webdesign/webutvikling med vekt på rikt innhold og interaktivitet

4 Problemstillingen: legge til rette for ny drift i selskapet
Prosjekt 33 e Problemstillingen: legge til rette for ny drift i selskapet Finne ut om det er grunnlag for drift i selskapet, eller om selskapet skal avvikles/selges.

5 Bedriftens nåsituasjon
Prosjekt 33 e Bedriftens nåsituasjon Animagika AS har ligget dødt i noen år og ønsker å starte ny drift . Bedriften har tidligere drevet med 3D-animasjon og illustrasjon/layout. Man ser nå for seg å bygge opp en blandet økonomi med inntekter fra enkel web design, nisjeprodukter med vekt på rikt media og interaktivitet innen webutvikling og bedriftsinterne datakurs.

6 Ønsket situasjon Prosjekt 33 e
Forsiktig drift fra første dag etter prosjektets slutt. Med forsiktig drift, menes at man kan tilby produktene: enkel webdesign Flash og Ajax kompetanse php kompetanse til små interaktive løsninger på web php/mysql kompetanse til å integrere mindre databaseløsninger på web kompetanse/materiell til å kunne holde bedriftsinterne kurs. Dette skal kommuniseres klart på bedriftens nettsider …der det også skal ligge eksempler på ulike nisjeprodukter.

7 Konkrete behov økt kompetanse en forretningsplan
Prosjekt 33 e Konkrete behov Forstudiet avdekket følgende behov: økt kompetanse en forretningsplan et nettsted som formidler bedriftsinformasjon/bedriftsprofil Nettsider som demonstrerer nisjeprodukter innen rikt media og interaktivitet. Kursmateriell

8 Hvorfor ble denne oppgaven valgt?
Prosjekt 33 e Hvorfor ble denne oppgaven valgt? Timingen var god i forhold til teknisk utvikling i rikt innhold på web. Timingen var god i forhold til markedsutviklingen for rikt innhold på web. Timingen var god i forhold til beslutningstidspunktet for videre drift kontra avvikling av selskapet. Studenten ønsket å sikre mulighetene for fortsatt utvikling innenfor sitt fagfelt også etter endt utdanning. Uavhengig av bedriftens suksess ville det gi studenten en mulighet til å begynne å bygge en portfolio. Ved suksess vil studenten være i relevant jobb.

9 Hvordan ble problemstillingen løst?
Prosjekt 33 e Hvordan ble problemstillingen løst? Forstudiet: Skaffe oversikt over problemstilling og behov Avgrense prosjektets omfang og rammebetingelser Kartlegge prosjektmål og kritiske suksessfaktorer Opprette en egnet systemutviklingsmodell for utviklingsarbeidet i prosjektet Gjennomføre en risiko analyse

10 Hvordan ble problemstillingen løst?
Prosjekt 33 e Hvordan ble problemstillingen løst? Analyse: Undersøke markedet Sekundærdata fra Internett Primærdata fra intervjuer med reklamebyråer Definere og konkretisere brukerkrav Prototyp for nettstedet (hovedsaklig struktur) Utvikle en forretningsplan

11 Hvordan ble problemstillingen løst?
Prosjekt 33 e Hvordan ble problemstillingen løst? Utvikling: Utvikle kursmateriell (etter behov / oppdrag) Utvikle demoprodukter (prototyping tillempet på hvert enkelt demoprodukt. Ikke på utviklingsarbeidet som en helhet) Utvikle nettsted

12 Problemer underveis Prosjekt 33 e
Et sammensatt prosjekt med ulike komponenter. Komponentenes eksakte innhold var uklart i starten. Gjorde det vanskelig å finne gode styringsmodeller – endte opp med å bruke prototyping mot hver av komponentene som skulle utvikles.

13 Problemer underveis Prosjekt 33 e
Hadde i starten av prosjektet ikke den kompetanse som var nødvendig for å gjennomføre det. Kompetanseheving var en del av prosjektprosessen. Dette gjorde at jeg ikke hadde full oversikt over utviklingsarbeidets innhold og tidsforbruk i starten.

14 Problemer underveis Prosjekt 33 e
Kompetansehevingen gjorde at jeg måtte ta et ekstra fag. Dette tok i seg selv ganske mye tid, spesielt mot eksamen. Utviklingsarbeidet i prosjektet ble dermed noe forsinket.

15 Problemer underveis Prosjekt 33 e
Begrenset oversikt i starten førte til at det gikk med en del ekstra tid i forstudiet. Dette var imidlertid en svært lærerik prosess i forhold til prosjektstyring.

16 Problemer underveis Prosjekt 33 e
Å være alene i prosjektgruppen var problematisk på noen områder: Savnet feedback fra andre deltakere. Dokumentasjonskravet var like stort som for en gruppe med flere deltakere. Ingen muligheter for arbeidsdeling eller utfyllende kompetanse.

17 Resultater: Prosjekt 33 e Prosjektet har gitt økt kompetanse innen:
Flash / Actionscript 2.0 Javascript / CSS Ajax Ajax rammeverk XML teknologier

18 Resultater: Prosjekt 33 e
Prosjektet har gitt bedriften styringsverktøy gjennom: Forretningsplan Bedre innsikt i markedet Bedre innsikt i egne muligheter og begrensninger Kan beslutte å gå videre med foretaket

19 Resultater: Prosjekt 33 e
Prosjektet har gitt bedriften et nettsted (ferdig i Mai) Prosjektet har gitt bedriften flere produkter Innen webutvikling (disse demonstreres på nettstedet) Innen datakursing

20 Videre arbeid Prosjekt 33 e Aktive markedsføringstiltak Daglig drift
Fortsatt kompetanseheving vil være avgjørende for suksess. Implementere CMS løsning Søking etter partnere for å utvikle eget CMS system Igangstart med 3D animasjon i BLENDER (open source 3D program)


Laste ned ppt "Forretningsplan, Nettsted med Flash, Ajax, PHP, MySQL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google