Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Bjørn Erik Olsen Fag-/nettverkssamling Bygg og anleggsteknikk Utdanningsavdelingen, Anne Engan Djupvik 09.12.2014 Foto: Thor-Wiggo Skille.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Bjørn Erik Olsen Fag-/nettverkssamling Bygg og anleggsteknikk Utdanningsavdelingen, Anne Engan Djupvik 09.12.2014 Foto: Thor-Wiggo Skille."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Bjørn Erik Olsen Fag-/nettverkssamling Bygg og anleggsteknikk Utdanningsavdelingen, Anne Engan Djupvik 09.12.2014 Foto: Thor-Wiggo Skille

2 Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven § 3-1. Rett til videregående opplæring for ungdom a)Er skrevet ut av grunnskolen b)Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år c)Har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne (opplæringslova § 4A-1 og forskrift § 4-33)

3 Forts All ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring Elever med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og behov for mer tid kan få utvidet retten med inntil 2 år Søkeren har rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 som de har søkt på

4 Forts § 3-1. Rett til vidaregående opplæring for ungdom, siste ledd Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at søkeren har lovlig opphold i landet. Ungdom som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, har likevel bare rett til videregående opplæring når de er under 18 år og det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre månader. De som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, og som fyller 18 år i løpet av et skoleår, har rett til å fullføre påbegynt skoleår. For de som får avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til dato for endelig vedtak Ved søknad til videregående skole må gyldig dokumentasjon på opphold sendes til Nordland fylkeskommune

5 Videregående opplæring Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring Fullført norsk grunnskole vil si at eleven er skrevet ut av grunnskolen og har fått vitnemål. Alle elever har krav på vitnemål uavhengig av om det er tilstrekkelig grunnlag for å sette karakterer i enkelte fag eller ikke Manglende karakter skal likevel ikke være noe hinder for inntak i videregående opplæring. Det avgjørende er at eleven har gjennomført grunnskolen eller tilsvarende (jf. § 3-1 første ledd)

6 Søknadsfrist 1. februar Opplæringsloven § 6-23 For søkere som har hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 i grunnskolen, og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer da på individuelt grunnlag ut fra en vurdering etter skjønn. Fylkeskommunen må sikre at søkeren sin rett til å bli tatt inn til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt Opplæringsloven § 6-8 b) har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring c) er nylig kommet til Norge

7 Søknadsfrist 1. februar Opplæringsloven § 6-23 For søkere som har hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 i grunnskolen, og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer da på individuelt grunnlag ut fra en vurdering etter skjønn. Fylkeskommunen må sikre at søkeren sin rett til å bli tatt inn til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt Opplæringsloven § 6-8 b) har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring c) er nylig kommet til Norge

8 Søknadsfrist 1. februar Opplæringsloven § 6-23 For søkere som har hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 i grunnskolen, og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer da på individuelt grunnlag ut fra en vurdering etter skjønn. Fylkeskommunen må sikre at søkeren sin rett til å bli tatt inn til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt Opplæringsloven § 6-8 b) har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring c) er nylig kommet til Norge

9 Søknadsfrist 1. februar Opplæringsloven § 6-23 For søkere som har hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 i grunnskolen, og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer da på individuelt grunnlag ut fra en vurdering etter skjønn. Fylkeskommunen må sikre at søkeren sin rett til å bli tatt inn til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt Opplæringsloven § 6-8 b) har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring c) er nylig kommet til Norge

10 Forts Fylkeskommunen kan organisere særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler Dersom hele eller deler av opplæringen skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må det fastsettes i vedtak om særskilt språkopplæring Vedtak om opplæring i et særskilt organisert tilbud kan bare gjøres dersom det vil være til beste for eleven

11 Innføringstilbud skoleåret 2015 - 2016 Målgruppe Nyankomne minoritetsspråklige elever med ungdomsrett, manglende norskkompetanse og behov for opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Innføringstilbudet er ikke et søkbart alternativ, men søkerwebben vil i år inneholde et avkrysningspunkt for elever som er interessert i å delta i innføringstilbudet

12 Forts Mål Gi elevene best mulig kompetanse i norsk og inntil 5 andre fellesfag Gi eleven tilbud om deltakelse på utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til eller på et annet utdanningsprogram eleven kan tenke seg å søke. Relevant praksis i bedrift kan benyttes Sette elevene i stand til å velge rett utdanningsprogram Etter at innføringstilbudet er avsluttet skal eleven (i størst mulig grad) kunne følge ordinær opplæring

13 Forts Organisering Elevene søker ordinære Vg1 tilbud Det skal gjennomføres overgangsmøter mellom avgiverskole, videregående skole, elever og eventuelt foresatte hvor det gis informasjon og tilbud om innføringstilbud De videregående skolene vurderer hvilke søkere som kan være aktuelle til innføringstilbud

14 Forts Det er frivillig for elever å gå i innføringstilbud Elev og eventuelt foresatte kan takke nei til tilbudet dersom eleven ønsker å følge et ordinært utdanningsprogram Det er derfor svært viktig at fylkeskommunen/de videregående skolene gir nyankomne elever og eventuelt deres foresatte god informasjon om hva et innføringstilbud innebærer, og hvilke rettigheter eleven har i et ordinært Vg1 Yrkesfag: 2 timer norsk per uke Studieforberedende: 4 timer norsk per uke

15 Veiledende rammeplan Planen må etter kartlegging tilpasses den enkelte elevs behov og forutsetninger. Elevene får normalt ikke vurdering med karakter i fagene Fag - innføringstilbudYrkesfag 35 t/uke Studiespesialisering 30 t/uke Norsk10 t/uke Samfunnsfag (historie, geografi, samfunnskunnskap) 3 t/uke Matematikk3 t/uke Engelsk2 t/uke Naturfag2 t/uke Kroppsøving2 t/uke Deltakelse i klassen på utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til eller et annet aktuelt utdanningsprogram. Utplassering i bedrift 12 t/uke7 t/uke


Laste ned ppt "Foto: Bjørn Erik Olsen Fag-/nettverkssamling Bygg og anleggsteknikk Utdanningsavdelingen, Anne Engan Djupvik 09.12.2014 Foto: Thor-Wiggo Skille."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google