Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opprettholdende faktorområder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opprettholdende faktorområder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opprettholdende faktorområder
Atferds- og læringsproblem Læringsstøtte, feedback Relasjonen mellom lærer og elev Relasjonen mellom elever Samarbeid mellom skole og hjem Regler og konsekvenser God struktur i klasseledelse Klasse- og læringsmilø Elevfaktorer Foreldreferdigheter

2 Ulike dimensjoner ved et møte
Intensjon Aktivitetsrammer Atferd / Språk 2

3 Intensjon Mennesker er intensjonale (Husserl)
Alle deltagerne har en intensjon, og det er viktig å avklare felles intensjoner Vet vi hvorfor vi er her? Hva skal dette møtet lede til? Hva skal vi ha gjennomført når vi er ferdig med møtet? Hva ønsker jeg at dette arbeidet skal føre til?

4 Ulike aktivitetsrammer
Refleksjon Diskusjon Kontroll Undervisning Observasjon Privat samtale Rådgivning Veiledning Valg av aktivitetsramme må vurderes med utgangspunkt i intensjon

5 Kommunikasjonsmønstre
Kommunikasjonssystemer kan kjennetegnes som forløp med en serie utvekslinger som etter hvert danner mønstre både for kommunikasjonen og relasjonen (Bateson 1972) Symmetrisk kommunikasjon Komplementær kommunikasjon

6 Symmetrisk kommunikasjon
Bekrefter andres utsagn og oppfatninger Ensidig sterk grad av støtte og lojalitet Frykt for å såre hverandre Stenger for ny informasjon Fremdrift, refleksjon og utvikling er ikke mulig

7 Eksempel på symmetrisk kommunikasjon
A: Han strever med matematikken, han klarer jo ikke å konsentrere seg B: Ja.. det er akkurat slik i mine timer også A: Ja,... det er jo det som er problemet B: Mhmm.... konsentrasjon det er det det er A: Ja, … vi må få sjekket konsentrasjonen hans

8 Komplementær kommunikasjon
For å endre kommunikasjonsmønsteret må interaksjonen brytes eller forstyrres For eksempel ved blant annet at noen begynner å gi andre typer responser / spørsmål. Spørsmål kan bryte det sirkulære samspillet og bidra til større grad av komplementær kommunikasjon Komplementær kommunikasjon bidrar til refleksjon og utvikling For å våge dette trenger man tillit og trygghet, noe som blir etablert ved at gruppemedlemmene også viser støtte og anerkjennelse til hverandre gjennom den symmetriske interaksjon.

9 Komplementær kommuniksjon
Utfordrer hverandre på verbale/nonverbale uttrykk Stiller spørsmål og er kritisk lyttende Etterlyser begrunnelser for utsagn Opptatt av å utvide egen og andres forståelse Er åpen for ny informasjon og kunnskap Fremdrift, refleksjon og utvikling er mulig

10 Eksempel på komplementær kommunikasjon
For eksempel kunne dialogen ovenfor kommet til uttrykk på følgende måte: A: Han klarer jo ikke å konsentrer seg.... B: Ja.. Det er slik når jeg har samlingsstund også… C: Er det slik i alle situasjoner? A: Tja... det må jeg undersøke..... B: Det kan jo være at det vi holder på med er for vanskelig... D: Han gidder ikke.... C: Kan det være at han ikke klarer det? A: Han følger jo med når det er ting han liker.... C: Vi må sjekke ut hva han mestrer.....

11 Fortidsorienterte spørsmål
Hvem er involvert? Hva gjorde du i situasjonen? Kan du beskrive konkret hva som skjer? Hva skjedde først – hva skjedde etterpå? Hvordan ville elevene beskrevet denne situasjonen? Hvordan ville andre beskrevet din måte å håndtere dette på? I hvilke situasjoner er det vanskeligst? I hvilke situasjoner fungerer det greit?

12 Fremtidsorienterte spørsmål
Hvilken situasjon ønsker du å først å endre på? Hva kjennetegner den ideelle situasjonen? Hva gjør du/andre i den ideelle situasjonen? Hva vil være det første skritt? Hvem blir involvert? Hvilke mål vil du sette opp?

13 Pacing – Leading – Pacing – Leading
Anerkjennende kommunikasjon. Søke andres beskrivelse. Sortere på jeg og du, unngå benektelser. Styre ordskiftet (rundeprinsippet) Sjekke ut felles forståelse Leading: Stille forventninger og krav, etterlyse intensjon. Komplementær kommunikasjon Gi kongruente tilbakemeldinger. Veilede og utfordre, komme med forslag. Redusere kompleksitet.

14 Trening på kommunikasjon
Tre / fire stykker på hver gruppe Alt 1: Veileder, lærer/førskolelærer, observatører Alt 2: PPT leder, rådgiver, observatører Rollespill en veiledningssamtale Start med at veileder / leder spør hva veisøker er opptatt av å få veiledning Leder / Veileder bruker Symmetrisk / komplementær kommunikasjon Pacing - leading Tidsramme 10 minutter pr samtale Observatører passer tiden, og gir tilbakemelding på hva de har lagt merke til i kommunikasjonen


Laste ned ppt "Opprettholdende faktorområder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google