Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte!

2 Saksliste Presentasjon av klassekontakter og valg av referent
Presentasjon av lærerne Årsplan Presentasjon av basisfagene (norsk (LOS), matte og engelsk) Informasjonsskriv om § 9 Psykososialt miljø Utviklingssamtalene Diverse spørsmål 9) Annet: Informasjon fra FAU- og foreldrerepresentanter

3 Årsplan Halvårsplanen ligger på hjemmesiden

4 NORSK Noen punkter fra Kunnskapsløftet: Grammatikk:
beskrive ordklasser og deres funksjon Håndskrift: skrive med sammenhengende håndskrift (stavskrift) Skriving: skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning Data: foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy Lesing: lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse

5 NORSK Se resten av kompetansemålene på udir.no
Kunnskapsløftet sier ikke noe om rettskriving etter 4. trinn, men etter 7. trinn står det at elevene skal «mestre ortografi», derfor jobber vi selvsagt mye med det allerede i år  Se resten av kompetansemålene på udir.no

6

7 «Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet er tilpasset til å følge elevene på alle trinn og i alle fag.»

8 LeseLos: er utarbeidet ved lesesenteret på UiS av Liv Engen og Lise Helgevold. skal bidra til at vi når resultatmålene satt av kommunen. skal brukes i alle skoler i Bærum i løpet av 2014.

9 Målet er å: øke elevenes læringsutbytte i alle fag gjennom økt lesekompetanse. øke lærernes kompetanse innenfor leseundervisning. øke lærernes vurderingskompetanse gjennom observasjon.

10 Hva kan hjemmet bidra med i dette prosjektet?
Snakk med barnet ditt om bøker og lesing. Engasjer deg og tenk at lesing er viktig i alle fag. Forklar alltid vanskelige ord.

11 Eksempel på leselosskjema:

12 ENGELSK Kunnskapsløftet har tre hovedområder: Språklæring
Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Noe av det vi vil jobbe med: Forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig Grammatikk Engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst Bruke ordbøker Se resten av kompetansemålene på udir.no

13 ENGELSK NB: Selv om eleven har gjort engelskleksene på lekselesingen, er det viktig at de får mulighet til å lese tekstene høyt for noen hjemme (de har ikke høytlesing på lekselesing på SFO). Det er også viktig at elevene får hjelp fra foreldrene til å øve på ukens læringsmål gjennom hele uken.

14 Kunnskapsmål etter 4.trinn
1.Tall: Forstå plassverdisystemet for de hele tallene Bruke positive og negative hele tall, Enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, Uttrykke tallstørrelser på varierte måter Oppøve gode utregningsstrategier både i hodet og på papiret Overslagsregning Den lille multiplikasjonstabellen. Multiplikasjon og divisjon i praktiske sammenhenger Tallmønstre Kunne velge og begrunne riktig regneart Se sammenheng mellom regneartene

15 Kunnskapsmål etter 4.trinn
2. Geometri Tegne og bygge geometriske figurer og modeller Gjenkjenne og bruke speilsymmetri og parallellforskyvning Lage og utforske geometriske mønstre og beskrive dem muntlig. Rutenett og koordinatsystem 3. Måling Gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinkler Gjøre om mellom vanlige måleenheter. Gjenkjenne de norske myntene og sedlene og bruke dem i kjøp og salg Sammenligne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkel beregning 4. Statistikk samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagrammer og kommentere illustrasjonene

16 MATTE Mattekladdebøker (orden og oversikt) Oppstilling Tekstoppgaver
Læreverket: Multi A og Multi B. Kunnskapsmålene er godt ivaretatt. Oppstilling Tekstoppgaver Alle teller… …er en kartleggingsprøve som tas på høsten og viser hva eleven mestrer i tall og talloppfatning.

17 § 9a-1 ”Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

18 Utviklingssamtalene November Skjema for halvårsvurdering Innkallinger
Internt bytte

19 Kalender 21/09: Natursti 27/09: Stranden/ roing
4.trinn arrangerer for 1.-3.trinn. 27/09: Stranden/ roing Vi trenger tre foreldre. Send e-post om du vil være med. 17/10: ”Steinalderen kommer” besøk av arkeolog i oktober 02/11: Tur til Oslo, museum Desember: Julespill i Høvik kirke, 4.trinn

20 Informasjon fra foreldrekontakter og FAU-representanter.
17.mai-komiteen ble: Iselin Frydenlund, Cecilie Østvedt, Anne Qvenild og Dunja Sultanovic Fau arrangerer felles LUS-aksjoner fremover. Henting på SFO. Det oppstår trafikkfarlige situasjoner. Ikke parker på ”øya”. Vedtak om at familiegrupper avvikles. Ser an behov etter nyttår. Det blir ingen tradisjonell julefrokost, grunnet julespill i kirken. Høst- og våraktivitet: Foreldrekontakter tar initiativ (kom med ideer til dem). Det settes ned en egen foreldrefestkomite utover høsten.


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google