Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetente barn og unge 4.Samling April 2008 Organisasjonslæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetente barn og unge 4.Samling April 2008 Organisasjonslæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetente barn og unge 4.Samling April 2008 Organisasjonslæring

2 Program 09.00 Velkommen 09.10 Forelesning og oppgaver v/ Knut Roald 1.lektor HiSH - Hva kjennetegner en lærende organisasjon? - Hvilke arbeidsmetoder fremmer en lærende organisasjon ? 11.30 Lunsj 12.15 Lærende org. fortsetter 13.45 Pause 14.00 Videre arbeid med pedagogisk retning 15.00 Vel hjem

3 Kompetente barn og unge Pedagogisk retning

4 Hovedmål: Kompetente barn og unge Bergen kommune implementerer Barnehage- og Kunnskapsløftet ved å vektlegge kompetansebasert læring og utvikling i barnehage og skole Kompetanse er å utvikle og gjøre bruk av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer til å ta beslutninger og handle ut fra egne og fellesskapets mål

5 Hva er pedagogisk kvalitet? Pedagogisk kvalitet defineres som: Den grad av bevissthet som de voksne viser i sitt arbeid for å skape en pedagogisk virksomhet som tilbyr barna optimale betingelser for:  barnas eget arbeid med å lære,  barnets personlige utvikling og trivsel og  læringen av de overgripende samfunnsmålene

6 Spenningsfelt Subjekt Objekt Individ Fellesskap

7 Hvilke briller har vi på? Organisasjonens perspektiv Pedagogens perspektiv Barneperspektivet Barnets perspektiv

8 Pedagogens fokus Fokus på barnets læring Fokus på egen læring/egen jobbutførelse Fokus på samfunnets intensjoner

9 Har ”retning” noen konsekvenser for ….. - Verdigrunnlaget? - Innholdet ? - Metodene ? - Kulturen ?

10 Verdigrunnlaget Hva tror vi på ? - Hva er vår visjon ? - Hva er vårt læringssyn tuftet på ? - Hvilken profil vil vi framstå med ? - Hva er rett ? - Hvilke normer har vi?

11 Innholdet Hva arbeider vi med ? - Hva er prioritert i våre planer ? - Hvilke mål fokuserer vi på ? - Hvilke resultater dokumenteres ? Let opp sammenhenger mellom praksis og ”retning” !

12 Metodene Hvordan arbeider vi ? - Hvordan organiserer vi ? gruppering, tid, rom - Hvilke handlingsrekker etableres ? individuelle læringssløyfer organisasjonens læringssløyfer - Hvilke rutiner legger vi opp til ? - Praktiserer vi verdsettende vurdering?

13 Kulturen Hvordan er vi ? - Styring og medvirkning - Kommunikasjon, kunnskapsproduksjon - Handlingsrom, ”takhøyde” - Eksistensielle møter? - Formelle og uformelle roller

14 Kompetent…..? …gjelder det meg også… ? Hva innebærer det å fremstå som kompetent voksen ?

15 Oppgave Hvordan tilrettelegger vi neste års arbeid i personalgruppen for å ivareta pedagogisk retning og organisasjonslæring? Hva: Mål for arbeidet hos oss. Hvem: Deltakere Når:Tid og omfang Hvordan:Metode og tilrettelegging


Laste ned ppt "Kompetente barn og unge 4.Samling April 2008 Organisasjonslæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google