Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultat: Det iverksettes sentrale tiltak med virkning fra 01.08.2010: – generelle tillegg – økte minstelønnssatser Det er ikke avsatt økonomiske midler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultat: Det iverksettes sentrale tiltak med virkning fra 01.08.2010: – generelle tillegg – økte minstelønnssatser Det er ikke avsatt økonomiske midler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultat: Det iverksettes sentrale tiltak med virkning fra 01.08.2010: – generelle tillegg – økte minstelønnssatser Det er ikke avsatt økonomiske midler til lokale forhandlinger.

2 Generelle tillegg Sykepleier - kr 11.000 Spesialsykepleier, jordmor - kr. 14.000 Ledere - kr 16.000 Andre stillinger - kr. 11.000

3 Økte minstelønnssatser 0 år4 år8 år10 år Gjeldende310 000317 000329 000354 000 Tillegg11 000 13 000 Ny f.o.m. 1.8.2010 321 000328 000340 000367 000 Sykepleier 0 år4 år8 år10 år Gjeldende330 000340 000355 000385 000 Tillegg14 000 16 000 Ny f.o.m. 1.8.2010 344 000354 000369 000401 000 Spesialsykepleier/jordmor

4 Skift/turnus De nye reglene i arbeidsmiljøloven implementeres i overenskomsten. Virkning fra 01.12.2010. Belastes ikke rammen for lønnsoppgjøret.

5 Skift/turnus – deltid/overtid Arbeidstakere som jobber deltid kommer inn under bestemmelsen når vilkårene er oppfylt. Gjelder kun for alminnelig arbeidstid – ikke for ekstravakter/overtid.

6 Utvalg arbeidstid Det nedsettes et partsammensatt utvalg som skal se på utviklingen av overenskomstens arbeidstidsbestemmelser, bl.a.: – Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden – Lengden av daglig arbeidstid, behov for 12,5 timers vakter – Fleksible arbeidstidsordninger ( timebank) Arbeidet iverksettes medio august 2010 Avsluttes innen 31.12.2010.

7 Overenskomstens del B – Vestre Viken og OUS Det er fastsatt ny overenskomst for Vestre Viken HF, se vedlegg til møteboken. Det nedsattes et partsammensatt utvalg som får som mandat å utarbeide en ny felles B-del for OUS. Dette arbeidet skal avsluttes innen 01.11.2010.

8 Overenskomstens del B - øvrige helseforetak Overenskomstens del B for øvrige helseforetak videreføres med mindre partene lokalt blir enig om noe annet.

9 Videreutdanning av sykepleiere ”De lokale parter bør gjennomgå rammer og rutiner for videreutdanning av sykepleiere for å sikre at helseforetakene har tilgang på etterspurt arbeidskraft.”

10 Overenskomst området 4, Lovisenberg Frist for forhandlingene om overenskomstens del A2 er fredag 11.06.2010 kl. 15.00. Disse forhandlingene vil skje under fredsplikt.

11 Overenskomst området 1 – 9 I Overenskomst området 7 og 9 (NSB og i Studentskipnaden i Oslo) skal de lokale forhandlingene være gjennomført innen fredag 18.06. 2010. Fristen for å be om bistand er 11. 06.2010 kl. 15.00. Disse forhandlingene vil også skje under fredsplikt.


Laste ned ppt "Resultat: Det iverksettes sentrale tiltak med virkning fra 01.08.2010: – generelle tillegg – økte minstelønnssatser Det er ikke avsatt økonomiske midler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google