Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV – videre - forventninger til skoleeier og skole Dato Svolvær 10.06.2014 Foto: Peter Hamlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV – videre - forventninger til skoleeier og skole Dato Svolvær 10.06.2014 Foto: Peter Hamlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV – videre - forventninger til skoleeier og skole Dato Svolvær 10.06.2014 Foto: Peter Hamlin

2 Fylkestingsvedtak Den viktigste føringen for vårt arbeid. –Fylkestingets vedtak i juni 2013 « Innen 2018 skal 75 % av elever og lærlinger i Nordland gjennomføre og bestå videregående opplæring på normert tid pluss to år.»

3 Fra prosjekt til satsing Tidligere begrep: –Overgangsprosjektet –FYR –Oppfølgingsprosjektet –gjennomføringsprosjektet

4 Tiltak for å nå FTs målsetting –Fokus på de svakest presterende ungdommene –Kritiske overganger –Skolering –Nettverksbygging –Eksempel på tiltak for bedre læring i videregående skoler Forkurs Intensivkurs FYR Prosjekt fagopplæring –Diverse veier mot målet –OT + NAV

5 Fokus på de svakest presterende elevene Skoleeier: –Gi økonomisk støtte til tiltak «Bedre læring» for elever med mye fravær og lave karakterer fra ungdomsskolen, samt etter kartleggingsprøvene i Vg1 –Følge opp tiltakene. Skolene: Iverksette tiltak som fører til at flere gjennomfører og består Rapportere til skoleeier

6 Kritiske overganger 1 4 2 5 3 6 Analyse – strategi - virkemidler Siste år i grunnskolen Oppstart, kartlegging og planlegging Vg 1 med vekt på fellesfag Vg2 med vekt på yrke og identitet Fra Vg2 til Vg 3 Sluttvurdering og veien videre

7 Skolering –Kunnskapsdepartementet og skoleeier legge til rette for: To dagers Ny GIV skolering for lærere i videregående skole Ny GIV skolering for lærere på 5.-7-trinn Skolering for lærere i videregående skoler i FYR –Skolene: Legge til rette for at denne skoleringen kommer til nytte for hele skolen

8 Nettverksbygging internt og eksternt Skoleutviklingsgruppe Nettverk mellom NFK og kommunene i Nordland –Mål: Skape varige og hensiktsmessige nettverk for at elevene skal klare et sammenhengende 13/14 årig løp. Samarbeid - NFK og NAV Samarbeid – NFK og FM

9 Eksempel på tiltak for bedre læring og økt gjennomføring i videregående opplæring FYR –Et skoleutviklingsprosjekt i tre år –Skal bidra til: Bedre kultur for yrkesretting og relevans Økt bruk av andres læringsressurser Større grad av samarbeid –Skolering av lærere puljevis over 3 år Prosjekt fagopplæring Skolevise tiltak - eksempel

10 Gjennomføring Vest-Lofoten Indikator Nullpunkt 2011-12 Mål 2018 Status skole 2012-13 Status Nordland 2012-13 Fullført og bestått 69,9 % 76 %70,3 % Overgang Vg1 – Vg2 78,6 %87 %84,7 %78,5 % Overgang Vg2-Vg3 48,6 %75 %58,3 %58,1 % Sluttere i skoleåret 4,5 %4 %5 %5,8 % Gjennomsnitt fravær (dager) 10,5 8,89,5

11 Diverse opplæringsløp i skole og bedrift i tillegg til ordinære løp Vekslingsmodellen Kombinasjonsløp mellom bedrift/skole Full opplæring i bedrift Lærekandidat Praksisbrev Vg3 i skole

12 Tilbud for den enkelte! Ungdomsskole og vg.skole må samarbeide tettere om hvilke utdanningsløp det skal legges til rette for på vg 1. Et vg1 som i større grad er tilpasset den enkelte ungdom og der de benytter kombinasjoner mellom bedrift og skole. Bruk av lokale bedrifter, studieverksted og annen veiledning kan settes sammen til tilpassede opplæringsløp for en del elever. Starte planleggingen tidlig i ungdomsskolen og ta eleven, foresatte og lærerne med på prosessen.

13 Fylkestingets vedtak om gjennomføring Ansvar: NFK FMN NAV ? Tettere samarbeid/samkjøring? Trenger vi koordinering?

14 Alle skal med You don’t need to see the whole staircase, just take the first step


Laste ned ppt "Ny GIV – videre - forventninger til skoleeier og skole Dato Svolvær 10.06.2014 Foto: Peter Hamlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google