Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRISTOLOGI KONKORDIEFORMELEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRISTOLOGI KONKORDIEFORMELEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 KRISTOLOGI KONKORDIEFORMELEN
dr.theol. Oddvar Johan Jensen

2 KONKORDIENFORMEL Epitome Solida Declaratio

3 KONKORDIENFORMEL Sol.Del. VII. Vom heiligen Abendmahl
Stridens kjerne - motstanderne 2-6: Kristi legeme blir «i sannhet mottatt av de troende» i nattverden, men Kristi legeme er likevel så langt borte fra brødet «som jorden er fjern ... fra den høyeste himmel». Han er tilsted kun ved troens skuen (respectu fidei). Troen ser ham i himmelen. Munnen spiser og drikker bare tegnet, brød og vin. Kristus er kun tilstede per communicationem idiomatum, ved sin guddommelige natur. Hans velgjeninger er tilstede ved DHÅ (åndelig), gjennom hans guddommelig natur, ikke legemlig.

4 KF VII Sol.Dec. 7f Om tydning og fordømmelse av Skriftens ord:
«Spis , dette er mitt legeme» omtolkes til å være billedlig tale Med dette fornektes og fordømmes læren om Jesu legemes og blods sakramentale enhet med brød og vin og at også de vantro med munnen spiser og drikke Kristi legeme og blod.

5 KF VII Sol.Dec. 20-34 Verba begrunner realpresensen
Prestens ordinasjon og verdighet er ikke av noen betydning Epiklesen nevnes ikke Verba (løfte og skaperord) er den eneste- og en tilstrekkelig begrunnelse

6 KF VII Sol.Dec. 47 Also sollen wir auch mit aller Demut und Gehorsamb unsers Schöpfers und Erlösers deutlichen, festen, klaren und ernsten Worten und Befehl ohne allen Zweifeln und Disputationen, wie es sich mit unserer Vernunft reime oder müglich sei, einfältig glauben; denn dieser Herr solche Wort geredt hat, welcher die unendliche Weisheit und Wahrheit selbst ist und alles, was er verheißet, gewißlich auch ins Werk setzen und vollbringen kann.

7 KF VII Sol.Dec. 59 1 Kor 10,16 Das Brot ist die Gemeinschaft des Leibes Christi, das ist, es ist das, darduch wir Gemeischaft haben mit dem Leib Christi, welcher ist die Kirche, oder es ist das Mittel, dardurch wir Gläubigen vereinigt werden mit Christo, gleichwie das Word des Evangelii, wann es mit Galuben ergriffen wird, ist ein Mittel, dardurch wir mit Christo geistlich vereiniget und dem Leib Christi, welcher ist die Kirch, einverleibt werden.

8 KF VII Sol.Dec. 60 1 Kor 11,27(-29) ... versündiget sich nicht allein am Brot und Wein ... sondern wird «schuldig am Leib und Blut des Herren» Den som spiser brødet eller drikker av Herrens kalk på urett vis, forgår seg derfor mot Herrens eget legeme og blod. Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av kalken. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til dom.

9 Manducatio duplex manducatio oralis manducatio spiritualis = per fidem
manducatio fidelium manducatio indignorum manducatio spiritualis = per fidem

10 REALPRESENS 1. Jesus Christus ist wesentlicher, natürlicher, wahrhaftiger, völliger Gott und Mensch in einer Person, unzertrennt und ungeteilt. 2. daß Gottes rechte Hand allenthalben ist. 3. daß Gottes Wort nicht falsch ist oder lügen. 4. daß Gott manscherlei Weise hat und weiß, etwan an einen Ort zu sein ... Christus ... die begreifliche, leibliche Weise, ... die unbegreifliche, geistliche Weise ... die göttliche, himmliche Weise ...

11 Oppgavedisposisjon: Gi en kort fremstilling og en systematisk vurdering av kristologien i Konkordieformelen. Problemstilling Hvilke spørsmål er det som står på den teologiske dagsorden i KF? Bakgrunn. Alternative løsninger/muligheter. Drøftelse Fremstilling av KFs argumentasjon og vurdering av viktige momenter. Konklusjon

12 KONKORDIENFORMEL Sol.Del. VIII. Von der Person Christi
Stridens kjerne 1-5 Communicatio ideomaticum 36-45 Communicatio apothelesmaticum 46-47 Communicatio majestaticum 48-87 Forkaster og fordømmer 88-96


Laste ned ppt "KRISTOLOGI KONKORDIEFORMELEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google