Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgfag i juridiske emner, orientering 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgfag i juridiske emner, orientering 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgfag i juridiske emner, orientering 3
Valgfag i juridiske emner, orientering 3. november Tormod Torvanger, IRRR

2 Juridiske fag ved NHH På bachelornivå På masternivå
Jus og økonomi – overordnet om sammenhengen

3 Valgfag i juridiske emner på bachelornivå
Rettslære – to kurs. Fokus på håndtering av rettskilder, hvordan finne frem til hva som er gjeldende rett Bedrifts- og personalrett Skatterett

4 Hvorfor bør økonomer interessere seg for jus?
Henger nært sammen med andre økonomiske fag, f.eks. med regnskaps- og revisjonsfagene. Det er rettsregler som regulerer hvordan det skal rapporteres Nær sagt alle spørsmål som man står overfor i det økonomiske liv har en eller flere rettslig sider Rettsreglene setter rammer for hva man kan foreta seg i økonomiske sammenhenger Rettsregler er ofte styrende for konsekvensene av de valg som man foretar seg i slike sammenhenger

5 Hvorfor bør økonomer interessere seg for jus?
Det er avgjørende å forstå når man står overfor et spørsmål som har viktige rettslige sider Som controller, konsulent, CFO, CEO eller som revisor Man må danne seg en formening om hvilke rettslige spørsmål man skal håndtere på egenhånd og når bør man søke assistanse Er det et realistisk alternativ for siviløkonomer å bygge på med juridisk kompetanse og gjøre jussen til en levevei?

6 Rettslære I (RET010) Innføring i jus – høst og vår
Grunnleggende juridisk metode Kurset gir en innføring i hvordan man går frem for å ta stilling til rettslige spørsmål Kurset gir trening i å identifisere rettslige problemstillinger og rettslige grunnlag, og i teknikken for å ta stilling til problemstillinger Grunnleggende avtalerett Grunnleggende kjøpsrett

7 Rettslære I (RET010) Forelesninger, oppgaveseminarer og innleveringsoppgaver Tre timers eksamen 7,5 studiepoeng

8 Rettslære II (RET011) En grundigere innføring i utvalgte juridiske fag – høst og vår Juridisk metode Arve- og skifterett Familierett Erstatningsrett Gjeldsforfølgningsrett Markedsrett Konkurranserett EU-/ EØS-rett

9 Rettslære II (RET011) Forelesninger, oppgaveseminarer og innleveringsoppgaver Tre timers eksamen 7,5 studiepoeng

10 Bedrifts- og personalrett (RET013)
Et mer fagspesifikt kurs - høst Arbeidsrett Vilkår og virkning av ansettelser Oppsigelser Avskjed Styringsrett Organisering Tariffavtaler Konflikt

11 Bedrifts- og personalrett (RET013)
Selskapsrett Selskapsformer Stiftelse av selskaper Selskapsorganene Utdelinger Kapitalnedsettelser og –forhøyelser

12 Bedrifts- og personalrett (RET013)
Forvaltningsrett Ulike typer vedtak Habilitet Klagerett Partsforhold Omgjøring Domstolskontroll

13 Bedrifts- og personalrett (RET013)
Forelesninger, oppgaveseminarer og innleveringsoppgaver Tre timers eksamen 7,5 studiepoeng

14 Skatterett (RET014) Et bredt og praktisk vinklet skattekurs - vår
Skal gi oversikt over norsk skatterett Personbeskatning Bedriftsbeskatning Internasjonal skatterett Skal særlig gi innsikt i de materielle regler om skatteplikt, fradragsrett, tidfesting og formuesfastsettelse, med hovedvekt på næringsområdet

15 Spørsmål eller kommentarer?
Skatterett (RET014) Forelesninger og innleveringsoppgaver Tre timers eksamen 7,5 studiepoeng **** Spørsmål eller kommentarer?


Laste ned ppt "Valgfag i juridiske emner, orientering 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google