Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arve Negaard Kunnskapsutvikling i og mellom kommuner og sykehus Helse Sør-Øst – Erfaringskonferanse Lovfestet veiledningsplikt som grunnlag for kompetanseutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arve Negaard Kunnskapsutvikling i og mellom kommuner og sykehus Helse Sør-Øst – Erfaringskonferanse Lovfestet veiledningsplikt som grunnlag for kompetanseutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arve Negaard Kunnskapsutvikling i og mellom kommuner og sykehus Helse Sør-Øst – Erfaringskonferanse Lovfestet veiledningsplikt som grunnlag for kompetanseutvikling i helsetjenesten mulighet eller begrensning? Clarion Hotel Royal Christiania 25. november 2010

2 Arve Negaard Kommunen er både: –Et instrument for staten i gjennomføring av nasjonal politikk, og –En selvstendig politisk institusjon, som skal være et politisk redskap for innbyggerne, med selvstyre, direkte valg, og frihet til å behandle de sakene som tjener lokalsamfunnet. Kommunens oppgaver er både å: –Styre utviklingen i samfunnet, jevnfør Plan- og bygningsloven, –Forvalte myndighet, gjennom for eksempel barnevernet og miljørettet helsevern, og å –Yte tjenester på områder som helse, sosial, oppvekst, kultur og teknisk drift. Kommunens formål og oppgaver 2

3 Arve Negaard 3 New Public Management og Humanistiske fag NPM Humanisme bruker- medvirk- ning myndig- gjøring effektiv- isering Metoder Kunde Myndig subjekt Delegering + skjønn Delegering + lojalitet Marked Faglige krav har forrang for økonomiske rammer Økonomiske rammer har forrang for faglige krav

4 Arve Negaard Forebyggende helsestasjon skolehelse ungdom fysioterapi ergoterapi Voksenoppl. Utekontakt Ungdom Q Funksjonsorientert linjeorganisasjon Prosessen i tjenestekjeden går på tvers av linjen - Overgangene er kritiske 4 Kommune rådmann Teknisk Helse og sosial Oppvekst Støttestab Kultur Prosesseier Prosess 0-19 år Linjeorganisasjon Strategisk stab Barn Q Utvikling PPT, PFS Barnevern Grunnskole barnetrinn Barnehage Grunnskole ungdomstr. Kulturskole Bibliotek Idrett Lokalhistorie muséer m.v Kultur og fritid Kulturliv kirke Legetjeneste Hjemmetjen. Boveiledning Sykehjem Sosial/NAV Bolig Støttekontakt Rus/psykiatri Fylkeskommune rådmann Videregående skoler PPT, OT Karrieresenter Folkehøgskole Fagskole Opplærings avdelingen Grunnskole Bygg- service Forvaltning Bygg og anlegg Produksjon

5 Arve Negaard Helsestasjonstjeneste som støttefunksjon og hovedfunksjon i folkehelsearbeidet 5 Registrere symptomer Diagnostisere Velge kur Gjennomføre kur Evaluere resultat Helsestasjon LegeBarnevernPPT BarnehageSkoleSpes. Ped. Lege Barnevern BarnehageSkoleSpes. Ped.PPT BarnehageSkoleSpes. Ped.PPT Foreldre HS

6 Arve Negaard Sentrale aktører i folkehelsearbeidet 6 Staten Kommunen InnbyggereFrivillige org Næringslivet

7 Arve Negaard Sentrale aktører i folkehelsearbeidet 7 Staten Kommunen InnbyggereFrivillige org Næringslivet

8 Arve Negaard 8 LojalitetKonsensus Nederlag Seier Kommunikative handlinger Atskillelse Maktbruk Akseptasjon Avvising Kvasikonsensus Protest Motstand i ny form Konsensus

9 Arve Negaard 9 Erfaringslæring og Deming-sirkelen Kilde: W.E. Deming; Out of the Crisis bearbeidet Det er bare en ting som er mer smertefullt enn å lære av erfaring, og det er å ikke lære av erfaring.

10 Arve Negaard Kvalitetssystemet i Sarpsborg kommune 10 Pedagogisk fagsenter Kvalitets- revisjoner Utdanning Læremidler Info-system Fronter Styringsinfo skolesjefen


Laste ned ppt "Arve Negaard Kunnskapsutvikling i og mellom kommuner og sykehus Helse Sør-Øst – Erfaringskonferanse Lovfestet veiledningsplikt som grunnlag for kompetanseutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google