Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 22.10.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 22.10.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Rådgiverseminar

2 Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge
En ordning for elever i vanlig videregående utdanning med rett (støtte etter annen del ) En ordning for andre elever /studenter (støtte etter tredje del) lanekassen.no/forskrifter

3 Støtte etter tredje del i forskriften om tildeling
Elever/studenter som tar Videregående opplæring uten ungdomsrett/lærlinger Folkehøgskoleutdanning Fagskoleutdanning Høyere utdanning Grunnskoleopplæring for voksne Videregående opplæring for voksne med rett etter opplæringsloven § 4A-3 3

4 Lærlinger innen 30. juni 2014, eller
Får støtte i 11 måneder. Lærling med ungdomsrett: Støtten blir behovsprøvd mot lærlinglønnen og foreldrenes inntekt. Lærling uten ungdomsrett: Støtten blir behovsprøvd mot lærlinglønnen. Egne søknadsfrister for lærlinger: innen 30. juni 2014, eller innen kontrakten avsluttes, dersom kontrakten avsluttes før 30. juni 2014. morguefile.com

5 Antall år med støtte etter tredje del og støtte ved forsinkelse
Maksimalt støtte i åtte år. Eleven/studenten kan være opp til ett år forsinket uten å miste rett til støtte. 5

6 Støtte etter tredje del (2013-2014)
Lån basisstøtte kroner per måned 40 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend for borteboere ved bestått eksamen Reisestipend Forsørgerstipend Lån til skolepenger inntil kroner per undervisningsår 6

7 Nytt tidspunkt for omgjøring av lån til stipend
Deler av lånet kan gjøres om til stipend dersom eleven/studenten består eksamen/utdanningen inntekt/trygd/formue ikke overstiger grensene Lånekassen gjør om lån til stipend etter at vi har mottatt likningsopplysninger fra skatteetaten Rapportering av eksamensdata: på samme måte og på samme tidspunkt Les mer på lanekassen.no/omgjoring

8 Omgjøring av lån til stipend
Elev/student består eksamen/ utdanningen Lærested melder inn eksamens-resultater for høst 2013 Lånekassen mottar liknings-opplysninger fra Skatteetaten for likningsåret 2013 Omgjøring fra lån til stipend for høsten 2013 høst 2013 vinter høst 2014

9 Øvrig støtte til elever og studenter uten ungdomsrett
Reisestipend Forsørgerstipend Lån til skolepenger Ekstra støtte til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming 9

10 Reisestipend ( ) Søkere født i 1988 eller senere kan få tilskudd til to tur-retur reiser per skoleår Maks kroner per skoleår Egenandel: kroner

11 Forsørgerstipend Søkeren kan få forsørgerstipend for egne eller ektefelles barn født i 1998 og senere, som søkeren bor sammen med. Stipendet blir behovsprøvd mot søkerens og ev. ektefelles personinntekt og formue. Behovsprøving av forsørgerstipendet mot ektefelles/samboers likning skjer i etterkant mot likningsopplysninger. 1 520 kroner per måned for ett barn.

12 Skolepenger Til utdanninger med skolepenger : opptil kr per undervisningsår

13 Nytt fra og med : Søker med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan få mer i støtte Ekstra stipend Ekstra månedlig stipend på kroner til de som ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene (§ 46-1). 12 måneder støtte Tolv måneders støtteperiode for de som ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene (§ 8-7). Støtte ved forsinkelse Fullstipendiering ved forsinkelse ut over 60 studiepoeng for studenter med nedsatt funksjonsevne (§ 46-2).

14 Hvis eleven/studenten blir syk
Elever/studenter kan ha rett til omgjøring av lån til stipend = sykestipend. Må søke på eget skjema. Elever/studenter som avbryter en utdanning pga. sykdom kan også ha rett til sykestipend Gradert sykestipend – ordningen videreføres ut 2013 Søknadsfrist: 6 måneder etter at undervisningsåret er avsluttet. 14

15 Hvis eleven/studenten får barn under utdanning
Foreldrestipend i opptil 44 uker. Stipendet regnes ut fra den maksimale summen eleven/studenten har rett til i støtte. Opptjeningstid: 6 måneder. Søknadsfrist: 12 måneder etter fødselen. Dersom eleven/studenter slutter på skolen når hun er gravid, mister hun rett til foreldrestipend. Eleven kan søke om permisjon fra skolen. morguefile.com

16 Utdanning i utlandet To muligheter:
Delstudium, del av påbegynt høyere utdanning ved lærested i Norge. Det norske lærestedet må forhåndsgodkjenne programmet som del av utdanningen i Norge. Gradsutdanning, hele utdanningen i utlandet. Utdanningen må være godkjent av NOKUT eller norsk lærested. Hva kan søker få? ”Norsk støtte” + støtte til skolepenger, reisestøtte og språkstipend.

17 Utenlandsk statsborger:
Retten til støtte er bl a avhengig av: ekteskap med norsk statsborger arbeid utdanning familieforhold politisk flyktning humanitært grunnlag/sterke menneskelige hensyn arbeidstaker fra EØS/EFTA land/familiemedlemmer til EØS/EFTA arbeidstakere 17

18 Tilbakebetaling Rett til betalingsutsettelse Rett til rentefritak?
Se mer her: lanekassen.no/tilbakebetaling

19 Dine sider

20 Vi gjør utdanning mulig Lanekassen.no


Laste ned ppt "Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 22.10.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google