Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FJØSHAUGEN BARNEHAGE UTSIKTEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FJØSHAUGEN BARNEHAGE UTSIKTEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 FJØSHAUGEN BARNEHAGE UTSIKTEN 2011-2012
JANUAR 2012 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Solfest Barna skal: - Føle GLEDE over å se sola etter mørketia videreføre en del av barnehagens tradisjoner - føle GLEDE over å feire sammen med alle store og små i barnehagen Barna lager sol til å henge opp på avdelingen Vi samles til felles mat med gul farge Lyset og sola kommer tilbake Forventning:Vi snakket ofte om sola før den kom. Vi fulgte med at den nærmet seg dag for dag helt til den nådde barnehagen. Barna laga hver si sol der de fikk klippe sola selv, og lime på stråler. Glede over eget produkt. Solfest med fellesskap og annen mat enn vi har til daglig Vi vurderer vår barnehage Vi gjør oss kjent med eget ståsted i forhold til områdene: Natur, miljø og teknikk Samarbeid barnehage - hjem Vi gjennomgår vurderings-skjema på personalmøte, og vurderer egen praksis Gjennomgått på personalmøte i små grupper. Kommunikasjon, språk og tekst Vi evaluerer i tråd med områdene i lesetrappa Fokus på: Språkstimulering i rutiner og daglige situasjoner Gjenkjenne ordbilder og enkel mengdeforståelse Voksenrollen; bevisst bruk av språk, øyekontakt, ordsette handlinger og følelser. Skap rom og tid til at barna får uttrykke seg Synliggjøre tall, bokstaver former. Side 7 i lesetrappa På en vegg har vi hengt opp tall og mengden som tallet tilsvarer. Vi har navnene til barna på stolene, koppene, skuffene, ulike kurver med klær, på plassene i ytter- og innergang. Stjerna i januar var ikke hengt opp, men ellers blir månedens form hengt på veggen også. Vi bruker språket bevisst gjennom hele dagen i rutinesituasjoner. Vi arbeider med at barna skal bli hørt, og da må vi ofte snakke en og en, og dermed vente på tur noen ganger. Lesing av bøker i samling. Høre på bok på data. Samtale. FJØSHAUGEN BARNEHAGE UTSIKTEN

2 FJØSHAUGEN BARNEHAGE UTSIKTEN 2011-2012
JANUAR 2012 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering LEK Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfyllte opplevelser og aktiviteter(). Inne/ute Inspirerer vi til skaperglede, fantasi og livsutfoldelse i leken? Gode, allsidige opplevelser Initiativ til, og glede ved å leke ser vi hver dag: «Ska vi lek mæ brannstasjon?» «Kan vi få ta ned leira?» «No ska e ha samlingstund. Bi du mæ?» «E vil lek mæ bilan!» «Vi fura ilag i sklia!» Du kan få sett på på min sykkel!» Barna er opptatt av å leke nesten hele tida. De kan få ekstra inspirasjon når vi voksne hjelper og legger til rette, eller bare rett og slett er der på «gulvet « og er i lag med. Noen ganger er de veldig selvstendige, og andre ganger trenger de hjelp til å organisere seg. Vi opplever at når et barn leker aleine, er det fordi det trenger tid aleine. Det kan være noe det vil utforske aleine uten at andre skal blande seg inn. Leken er krevende, og noen ganger er det godt å få være litt for seg selv. Hvis noen ufrivillig leker aleine, hjelper vi til så de får komme inn i leken igjen. TUR Barna skal oppleve glede over naturopplevelser Barna skal styrke sine motoriske ferdigheter Barna skal oppleve årstiden i naturen Barna skal få grunnleggende kunnskap og ferdigheter i å ferdes i trafikkert område Vi bruker skogen ved gapahuken, og lekeplass i Mosvolddalen Voksne skal undre seg sammen med barna. Barna er glad for å få opplevelser utenfor barnehagen. Vi er glad i turplassen vår, området rundt gapahuken. En tur langs veien ser vi også kan være en flott opplevelse. På tur får vi bruke sansene våre aktivt. Vi får andre typer samtaler enn «heime» i bhg. Vi ser naturen forandre seg med årsridene. Vi må streve litt for å komme oss fram noen steder, god fysisk erfaring. FJØSHAUGEN BARNEHAGE UTSIKTEN


Laste ned ppt "FJØSHAUGEN BARNEHAGE UTSIKTEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google