Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av data i kvalitetsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av data i kvalitetsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av data i kvalitetsarbeid
Sunde skule Sunde 6800 Førde På same lag! Bruk av data i kvalitetsarbeid Korleis skape kultur for læring ved bruk av dokumenterte resultat?

2 Lærende organisasjoner(Senge)
”Organisasjoner der mennesker videreutvikler sine evner til å skape de resultater som de virkelig ønsker, der nye og ekstensive tenkemåter blir oppmuntret, der kollektive ambisjoner får fritt utløp og der mennesker blir flinkere til å lære i fellesskap.”

3 Organisasjoner må styres gjennom kreative spenninger og ikke gjennom ensidig problemløsing basert på erfaring. Kreative spenninger er gapet mellom organisasjonen sin visjon og målsetting og realitetene. Han sier videre (1999: 10)) at ”de organisasjoner som skal lykkes i fremtiden, må være organisasjoner som oppdager hvordan de skal vekke til live menneskers motivasjon og fremme deres evne til å lære på alle nivåer i organisasjonen”.

4 Korleis lærer organisasjonen?
Individnivå? Skulenivå? Kva er først og kva er sist? Planer, rutinar virkar det? Kan kartlegginger/nasjonale prøver nyttast til utvikling?

5 Slik jobbar vi på elevnivå
Slik gjer vi det Kartlegge Analysere Handle

6 Vi veit at tidleg innsats nytter…. …..og at det aldri er for seint…
Alltid spørje oss: Korleis går det? Kva kan vi gjere annleis? Følgje med på læringa - har eleven forventa utbytte? Kompetente og offensive lærarar på elevane sine vegne Læraren som tydelig leiar i klassa Ha høge forventningar til elevane Signalisere høge forventningar til foreldra - foreldra «På same lag»

7 Vi veit at tidleg innsats nytter…. …..og at det aldri er for seint…
Prioritere ressursar på småskulesteget Halde tilbake timar eller ha flyttimar slik at vi kan sette inn ressursar ved behov. Fleksibel timeplan. Samarbeid med barnehagen –kva kan dei jobbe meir med?

8 Bruk av kartleggingsprøver/nasjonale prøver på systemnivå
Førebu Gjennomføre kartlegging /nasjonale prøver analysere Dokumentere og rapportere Sette mål /systemiske tiltak Gjennomføre

9

10 Henta frå Eika prosjektet:
Måle effekter og dele erfaringer Etablere systemer og prosesser som gjør oss i stand til å oppdage og se Dokumentere og implementere ny praksis Dette er interessant Øve og lage prototyper (gode praksisbeskrivelser) Dette vil jeg Kartlegge og utvikle kompetanse Reflektere sammen med kollegaer som ser behov for nye måter å jobbe på SE Dette gjør vi Gjøre Alle ønsker å ta kollektivt ansvar for prosessen Finne løsninger og tiltak sammen

11 ”Organisasjoner som skal lykkes i fremtiden må være organisasjoner som oppdager hvordan de skal vekke til live menneskers motivasjon og fremme deres evne til å lære på alle nivåer i organisasjonen”. Dette er den utfordringen styrer står overfor, å aktivt skape et menneskelig fellesskap som har evne til å forme fremtiden og spesielt å holde fast ved avgjørende forandringsprosesser som er viktige for at dette kan skje (Senge, 2004: 24).

12 Senge sier at i en lærende organisasjon må lederen være opptatt av organisasjonen sin læringsevne, og ledelse blir sett på som et menneskelig fellesskap sin evne til å forme fremtiden. å påvirke de ansattes mentale modeller gjennom læring i et fellesskap.

13 Lærende organisasjon - Senge

14 Lederen si oppgåve: forbedre kvalitet på tenkning, utvikle evne til refleksjon og gruppelæring og evne til å utvikle felles visjoner og felles forståelse av komplekse spørsmål. Senge


Laste ned ppt "Bruk av data i kvalitetsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google