Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til KIF Fotball

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til KIF Fotball"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til KIF Fotball
Organisering Barnefotballutvalget Hvordan starte lag i KIF Fotball Hva koster det å være medlem I KIF Fotball? Fair Play Diverse informasjon Medlemsfordeler

2 Organisering - Foreldremedvirkning
Fotball KIF er et idrettslag som har foreldre som sin viktigste ressurs. Ved å melde sitt barn inn i klubben sier man ja til Å følge opp sitt eget barn Å betale det aktiviteten koster til riktig tid, evt søke om fritak Å bidra med driften av laget/idretten/klubben (gjennom dugnader/foreldreoppgaver) Vi vet at de fleste ønsker å bidra, men at mange er redde for å ta på seg for mye. Dette har vi gjort noe med, ved at vi har definert klare, avgrensede oppgaver som skal dekkes av foreldrene. Sagt på en enkel måte er det slik at de som melder seg inn i KIF, sier også ja til å være med å drifte sitt eget idrettslag.

3 Barnefotballutvalget
                                                                                                                  Barnefotballutvalget består av følgende personer: Jørn Nygaard- leder(Madsebakken) Arild Røen (Åsen) Anna-Kajsa Bjarheim(Åsen) Ann Kristin Åslid(Madsebakken) Aina Solberg(Madsebakken) Signe Pedersen(Åsen) Kjersti Engebretsen(Madsebakken) Barnefotballutvalget har arrangementsansvar for Kongsberg Ligaen og det generelle ansvar for 5-er fotball i KIF Fotball

4 Hvordan starte lag i KIF Fotball
Det har vært individuelt når man har ønsket å starte organiserte trenginger i 1. klasse. Vi i KIF Fotball ønsker å bidra til at de respektive klassene/1.klassetrinn på hver skole kan starte når det måtte passe for barna og foreldregruppen. De aller fleste lagene starter i Kongsberg Ligaen på våren i 1. klasse med kamper. Unntak kan gjøres hvis dette er ønskelig. Hvordan: Barnefotballen er basert på dugnad fra foreldregruppen der KIF er behjelpelige med utstyr og hjelp til organisering samt arrangerer Kongsberg Ligaen. Treningstider og treningssted: Ved henvendelse til Laila( ) på KIF kontoret kan hvert lag få tildelt treningstider på nærmeste fotballbane. Drakter og lagsutstyr: Baller og annet utstyr som laget trenger til trening og kamp vil bli utlevert ved å melde behov til Laila på KIF Kontoret. Meld inn antall personer samt kontaktinfo til lagsapparatet(Trener, oppmann osv). Anbefalt organisering: Vi anbefaler at man fordeler oppgaver blant mange voksne. Jo flere som er med, jo mindre blir det å gjøre for alle. 1-3 trenere per lag for å spre belastningen kan være fornuftig. 1-3 personer som kan bidra administrativt i laget med beskjeder, mail og generell organisering for å avlaste trenere. Trenerhjelp: KIF arrangere fotballkvelder for trenere i barnefotballen. Her får trenere teoretisk og praktisk innføring i gjennomføring av treningsøkter. Treningsøkta.no er et øvelsesbank som treneren kan bruke som hjelpemiddel for å gjennomføre treninger.( Registrering: Lagene som vil motta utstyr fra KIF Fotball må registrere navn og kontakt info for lagapparat og spillere gjennom å sende inn et lagskjema til KIF Kontoret. Dette danner grunnlaget for utsending av kontingent.

5 Hvordan starte lag i KIF Fotball
Kongsberg Liga: Kongsberg Ligaen er KIF Fotball’s stolthet. Her samles ca 50 lag (1.-4. klasse) hvert år til et lavterskeltilbud i fotballsammenheng. Det arrangeres 16 spillekvelder per år fordelt på mandager og torsdager. Alle lag vil få 4 faste spilledager før sommeren og 4 dager etter sommeren. I gjennomsnitt spiller alle lag 2-3 kamper hver spilledag. Alle jentelag spiller på samme dag. Jentesatsing: KIF ønsker å bidra til at flest mulig jenter starter og ikke minst fortsetter å spille fotball. Derfor anbefaler vi foreldregruppen å sørge for at det blir etablert rene jentelag så raskt som mulig. Der det kanskje ikke er nok jenter som vil spille i en klasse, er de viktig at man eventuelt samler jentene på tvers av klassene. All erfaring i KIF tilsier at jentene blir med lengre når det trener og spiller mot jenter. Fair Play: KIF ønsker å bidra til gode holdninger og godt miljø i alle sammenhenger. KIF, foreldre og barn samarbeider her om å skape et sunt miljø for barna. Sosial Profil: Fotballen skal være et lavterskeltilbud til ALLE barn. De som vil skal kunne være med hvis de vil. KIF Fotball ønsker at alle skal få muligheten til å bli inkludert i fotballen. Derfor er det bestemt at hvis det finns barn som ikke kan delta fordi familien ikke har økonomi til å betale kontingent, så kan det søkes om fritak/oppdeling av denne. Denne ordningen er basert på tillit og delvis anonymitet. Her ønsker KIF at lagene selv opplyser om dette i foreldregruppen og at noen i lagsapparatet melder om evt sosiale utfordringer til Laila på KIF Kontoret. Det behøver ikke å være fler enn familien selv, en person i lagsapparatet og Laila i KIF Fotball som kjenner til denne situasjonen fordi det som regel er forbundet med litt skam å være i denne situasjonen. Barnet skal ikke være skadelidende av foreldrenes manglede økonomi. Politiattest: Alle som deltar i organisert trening av barn har plikt til å levere politiattest til KIF!!

6 Kontingent 6- 10 år – 5er fotball
Kongsberg Liga – 8 spillekvelder Klubbdommer 2 eksterne cuper Forsikring Trener og laglederutdanning Drakter - Adidas Lags utstyr (Baller, vester, kjegler, medisinutstyr) Trenings tøy til trener/lagleder Sesongavslutning - Kr. 1200,- pr. lag Bemannet kontor 4 dager pr uke Innhold KR. 1200,- Kontingenten sendes ut på bakgrunn av laglister som lagleder leverer til KIF Fotball. 50% rabatt til barn av trener/lagleder

7 Fair Play Fair play – satsing i KIF fotball 2014
Kontrakter med lagledere og trener Kampverter Foreldrevettregler Fair play hilsen Utstyr hentes på KIF kontoret TA VARE – På deg selv og laget ditt KIF tar trafikksikkerhet på alvor

8 Diverse informasjon Fotball Kamp- og treningsoversikter – Kampoversikter –

9 Diverse informasjon Drakter – utstyr Overtrekksdresser – se rutiner
Fotball Drakter – utstyr Alt skal være på lager Kontakt Laila Johansen Mobil Mail Vimpler til bruk på cuper og kamper er på lager Det kjøpes også inn 10 stk strandflagg til bruk på cuper Overtrekksdresser – se rutiner

10 INTERSPORT AVTALEN Fotball                                                                                                                               INTERSPORT KONGSBERG er utstyrsleverandør for KIF Fotball Alle KIF’s medlemmer har 25% rabatt på fotball utstyr og 20 % rabatt på andre varer KIF fotball vil legge medlemslister hos Intersport


Laste ned ppt "Velkommen til KIF Fotball"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google