Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VÅRT LOKALSAMFUNN En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VÅRT LOKALSAMFUNN En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 VÅRT LOKALSAMFUNN En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn

2 ue.no Vårt lokalsamfunn En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

3 ue.no Rammer for programmet Omfang: 5 temaer à ca. en time Gjennomføres av ekstern veileder i samarbeid med klassens lærer Tilrettelagt for 4.-5. trinn Programmet er basert erfaringslæring, refleksjon og diskusjon FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

4 ue.no Hva lærer elevene? Elevene oppdager hvordan mennesker, lokalt næringsliv og offentlige tjenester påvirker hverandre i et lokalsamfunn. De vurderer forskjellen på behov og ønsker og hvordan man kan påvirke sine omgivelser gjennom engasjement og demokratiske prosesser FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

5 ue.no Emner som berøres Hva er et lokalsamfunn Skille mellom behov og ønsker Næringsvirksomhet og yrkesgrupper Offentlige tjenester og yrkesgrupper Demokratiske prosesser Skatter Hvordan penger sirkulerer FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

6 ue.no 5 arbeidsøkter 1.Lokalsamfunnet 2.Hva skal vi gjøre med den tomme butikken 3.Bygge et lokalsamfunn 4.Myndigheter og skatter 5.Hvordan penger sirkulerer FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

7 ue.no Forberedelser til gjennomføring Forankre programmet på skolen og hos ekstern veileder, partnerskapsavtale. Skolering av ekstern veileder og lærer, ca. 3 time. Bli enige om ”spillereglene i klasserommet Kort forberedelse før hver økt. Gå gjennom sjekkliste s. 3 i veilederheftet FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

8 ue.no Første økt - Lokalsamfunnet Elevene jobber kreativt med å fylle lokalmiljøet illustrert på plakaten med liv. De identifiserer yrkesgrupper, næringsvirksomhet og offentlige tjenester og sammenligner med deres eget lokalmiljø med det på plakaten. FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

9 ue.no Etter økt 1 skal elevene kunne fortelle hva et lokalsamfunn er identifisere folk, butikker, og annen aktivitet i et lokalsamfunn se forskjeller og likheter mellom lokalsamfunnet på plakaten og sitt eget. FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

10 ue.no Andre økt- Hva skal vi gjøre med den tomme butikken? Elevene jobber kreativt med problemløsing i forhold til hva de skal bruke et tomt butikklokale til. Gjennom ulike prosesser skal de i fellesskap komme fram til det beste forslaget utfra lokalsamfunnets behov FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

11 ue.no Etter økt to skal elevene kunne beskrive hva slags butikker og serviceinstitusjoner som er viktig å ha i et godt lokalsamfunn samarbeide i grupper om å løse et problem lytte til andre og kunne presentere argumenter på vegne av flere lære seg betydningen av å stemme for å avgjøre et problem Ha en enkel forståelse av demokratiske prosesser FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

12 ue.no Tredje økt- Bygge et lokalsamfunn Elevene jobber i grupper på 4-5 personer med å bygge sitt eget lokalsamfunn. De må gjøre prioriteringer i forhold til hva de mener er viktige å ha med, å begrunne dette overfor klassen FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

13 ue.no Etter tredje økt skal elevene kunne beskrive viktige elementer i et lokalmiljø være bevisst på forskjellen mellom ønsker og behov for hva vi trenger. jobbe sammen om å bygge opp et lokalsamfunn se at det de har bygget opp, representerer nødvendige elementer i et ordentlig lokalsamfunn FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

14 ue.no Fjerde økt- Myndigheter og skatter Elevene ser på ulike yrker i et lokalsamfunn og prøver å identifisere hva som trengs av yrkesgrupper for at et samfunn skal være trygt og godt å bo i. De blir også kjent med viktigheten av å betale skatt for at man skal ha rå til nødvendige goder i samfunnet FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

15 ue.no Etter fjerde økt har elevene en bevissthet om Statens og kommunens betydning for lokalsamfunnet. Nødvendigheten av å betale skatt. Konsekvensene av at det ikke betales skatt og hvordan et lokalsamfunn kunne sett ut dersom ikke det offentlige tok ansvar. FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

16 ue.no Femte økt- Hvordan penger sirkulerer Gjennom rollespill viser elevene hvordan penger sirkulerer i en lokal økonomi. De viser hvordan man er gjensidig avhengig av hverandre og at det er lurt å spare litt til uforutsette ting. Økten avsluttes med en oppsummering av hva de har lært gjennom hele programmet. FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

17 ue.no Etter femte økt skal elevene kunne Forstå hvordan penger sirkulerer Verdsett nødvendigheten av at folk, næringsliv og lokale myndigheter jobber sammen for å få et godt lokalsamfunn Forstå nødvendigheten av å spare, ikke bare bruke Ha forståelse for konsekvensene for et lokalsamfunn hvis ikke folk og lokalt næringsliv sammen får penger til å sirkulere FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

18 ue.no Til slutt Ekstern veileder og lærer fyller ut evalueringsskjema. Diskuter mulighetene for å gjennomføre samme programmet neste skoleår for en ny elevgruppe. Suksessfaktorer Informasjon i god tid. Partnerskapsavtale Entreprenørskap forankret i skolens virksomhetsplaner Elevaktiviteter knyttet til lokalsamfunnet mellom øktene med ekstern veileder Lykke til med gjennomføring av Vårt lokalsamfunn! FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE


Laste ned ppt "VÅRT LOKALSAMFUNN En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google