Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP Nordnorsk fagnettverk hørsel,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SMÅ BARN MED HØRSELSTAP Nordnorsk fagnettverk hørsel,"— Utskrift av presentasjonen:

1 SMÅ BARN MED HØRSELSTAP Nordnorsk fagnettverk hørsel,
God start FORELDREKURS SMÅ BARN MED HØRSELSTAP Nordnorsk fagnettverk hørsel, Tromsø okt,2014 Gunn Irene Suhr Hør Mitt Språk Modul 1-2

2 God start foreldrekurs Utprøving av ny modell i Statped midt Evalueringsrapport på vegne av prosjektgruppa, Nina Jakhelln Laugen Forord Det ble i gjennomført et prosjekt ved Møller kompetansesenter (senere Møller-Trøndelag kompetansesenter og deretter Statped midt) som utarbeidet en ny organisering av kurs for foreldre til barn i alderen 0-3 år. Behovet for dette prosjektet kom ut fra erfaringer med at foreldre og fagpersoner opplevde det eksisterende kurstilbudet forvirrende og ikke tilrettelagt for tospråklighet.

3 Forts. evalueringsrapport
I løpet av prosjektperioden har en ny organisering blitt utviklet i form av kursrekken God Start. Det overordnede målet med prosjektet har vært å støtte utviklingen til barnet med hørselstap, gjennom å ivareta foreldrenes informasjons- og opplæringsbehov på en mest mulig hensiktsmessig måte. Foreldrekursene er kun en del av oppfølgingen til familiene, andre tjenester kommer i tillegg.

4 Forts. evalueringsrapport
Rapporten beskriver en modell som har vært under utprøvning, ikke en ferdig modell. Endringer har blitt gjort underveis, og vi har også gjort oss erfaringer som gjør at endringer også vil skje fremover. Likevel tror vi erfaringene vi har gjort oss er nyttige innspill i den videre utviklingen av Statpeds kurstilbud.

5 Forts. evalueringsrapport Bakgrunn
Eksisterende kurstilbud Foreldre til barn med hørselstap får tilbud om deltakelse på ulike kursrekker. Felles for programmene er en målsetning om å sikre god utvikling av kommunikasjon og samspill mellom foreldre og barn. De eksisterende kurstilbudene Se mitt språk (SMS), Hør mitt språk (HMS) og Norsk med tegnstøtte (NmT) er nasjonale programmer som skal være tilgjengelig for foreldre til barn med hørselstap i hele Norge.

6 Forts. evalueringsrapport En samordning av tilbudene
God Start er en samordning av de første modulene i Hør Mitt Språk(HMS) og Se Mitt Språk (SMS), slik at man kan få med seg innholdet i begge kurs-programmene på samme uke. Norsk med Tegnstøtte-kursrekken erstattes av muligheten for å delta på tegnspråkundervisningen som ligger i SMS. Hensikten er at man skal slippe å delta i flere kursprogrammer for å få innsikt og ferdigheter knyttet til både talespråk og tegnspråk, og at man skal slippe å velge bort et av språkene med mindre man ønsker dette. Samtidig skal det også være mulighet for å velge bort deler av kurset for de som ønsker det.

7 Forts. evalueringsrapport En samordning av tilbudene
Hver samling går fra tirsdag til fredag, samt at mandag ettermiddag er satt av til en introduksjonsdel for nye foreldre. tirsdag og onsdag er satt av til temaforelesninger (om hørsel, -lytting,-språk) torsdag og fredag er satt av til tegnspråkundervisning

8 Forts. evalueringsrapport Oppsummering, veien videre
Vår oppfatning er at God Start representerer en del fordeler gjennom å gjøre tospråklighetsperspektivet tilgjengelig fra et tidlig tidspunkt i barnets liv, i tillegg til at kurset ivaretar de som ønsker en enspråklig tilnærming

9 To års syklus 2.Høst 3. Vår 1. Vår 5. Vår 6. Vår 4.Høst Foreldre som kommer til, hopper inn på den modulen som er nærmest forestående. Man kan med andre ord starte på f.eks modul 3, og etter to år avslutte på modul 2.

10 Alder Se mitt språk Hør mitt språk NmT 0-3: God Start Samling 1 Høst
0-3: God Start Samling 1 Høst Samling 2 Vår Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 3-4 Modul 5 Modul 6 Modul 9 5 t NmT Modul 7 Modul 10 Modul 8: Ål 4-5 Modul 11 Modul 11: Ål Modul 12 5-6 Modul 13 Modul 14: Ål Modul 15 Modul 16 Innholdet i samling 1-6 tilsvarer innholdet i SMS modul 1-4, og HMS modul 1-8. De kan så fortsette på modul 5 eller 9. (Vi vil prøve å samordne hms og sms videre også)

11 Statpeds brukere i Nord-Norge fram til våren 2014:
Hør mitt språk arr. av Statped nord (12 moduler før skolestart) Se mitt språk arr. av Statped midt (inntil 40 uker fram til barnet fyller 16 år)

12 Invitasjonen: Statped nord, mai 2014, 1.samling
God start er et tilbud til foresatte som har barn med hørselshemming i alderen 0 – 3 år. Tilbudet blir arrangert av Statped. Innhold Kommunikasjon og samspill Språk – og språkutvikling, hvordan fremme barns språkutvikling Audiologi, informasjon om følger av hørselstap

13 Informasjon om tilrettelegging
God Start 0 – 3 år Informasjon om tilrettelegging Innføring i tegnspråk og visuell kommunikasjon (norsk med tegnstøtte) Det blir lagt vekt på tidlig innsats og har fokus på utfordringer i dagliglivet både for barn og foreldre. Tilbudet vil også være en arena for sosial nettverksbygging for foreldre til barn med ulike typer og grader av hørselshemming.

14 God Start 0 – 3 år - program 1.samling
Mandag Tirsdag kl.09:00 Onsdag Kl.09:00 Torsdag Innreise til St-Elisabeth hotell i Tromsø Sang sammen med barna Samspill og kommunikasjon Barns språkutvikling Konsekvenser når barnet hører dårlig. Visuell kommunikasjon og tegnspråk Språkstimulering i praksis Forutsetninger for lytting Lunsj 11: :30 11:30 -12:30 11:30 – 12:30 12:00 – 13:00 Velkommen Sang sammen med barna. Informasjon om Statped Informasjon om God start Hørselshemming og audiologi Litt om rettigheter Tidlig lytteutvikling Evaluering av kurset Vi avslutter og reiser hjem Avslutning 15:00 14:00 Middag 16:30 Kveldsmat 19:30

15 Fokus på ulike tilnærmingsmåter :
Språktilegnelse hos barn med hørselstap Tospråklig tilnærming Tegnspråk og talespråk Talespråklig tilnærming m/tegn Talespråklig tilnærming

16 Foreldre kan delta i God start etter søknad fra kommunen.
God Start 0 – 3 år Foreldre kan delta i God start etter søknad fra kommunen. God start har ingen kursavgift. Foreldre må kontakte kommunen om dekking av reiseutgifter. Kost og opphold dekkes av Statped. Foreldre/foresatte kan ha rettigheter i henhold til § 9-13 i Lov om folketrygd (opplæringspenger) og § 12-9 Arbeidsmiljøloven (permisjon).

17 Hvor mange i nord? invitasjonen til 1.samling i mai ble sendt til 8 familier som hadde barn i alderen 8mnd – 3 år 4 familier deltok Til samlingen i okt er 6 familier invitert (foreløpig) Påmeldingsfristen er i dag


Laste ned ppt "SMÅ BARN MED HØRSELSTAP Nordnorsk fagnettverk hørsel,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google