Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan overleve som ny student på NHH

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan overleve som ny student på NHH"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan overleve som ny student på NHH
Hvordan overleve som ny student på NHH! Guro Mjanger og Inger Marie Milde Velkommen til NHH nok en gang og til dette informasjonsmøtet for deg som ny bachelorstudent. Jeg håper dere alle hadde en fin start på velkomstuken i går (på tross av mye vær!) Jeg heter Inger Marie Milde og med meg har jeg Guro Mjanger Som dere så på immatrikuleringen i går og her i dag, så er det en hørselshemmet student blant dere som begynner nå. Det betyr at det vil bli tolker på møter som dette, forelesinger, grupper osv. De tolker både det foreleser sier og det som noen av dere spør om. Så det er viktig at kun en snakker av gangen. Dette informasjonsmøtet skal handle om en del praktiske ting som dere må gjøre og om studiet dere nå skal starte på. I tillegg skal vi vise litt om hvordan dere kan bli selvhjulpne ved å finne informasjon på nett. Guro og jeg er seksjonsledere i Studieadministrativ avdeling som har ansvaret for alt fra markedsføring, opptak, timeplanlegging, eksamen, informasjon, utveksling og kvalitetssikring. Du finner oss i området ved inngang B. Studieadministrativ avdeling ønsker å gi alle studenter best mulig service, informasjon og støtte til å gjennomføre studiet – men vi forventer også at du setter deg inn i nødvendig informasjon, forholder deg til frister og kjenner det regelverket som gjelder.

2 Master NHH Bachelor NHH
Femårig siviløkonomutdanning: Treårig bachelor- pluss toårig masterstudium Master NHH med spesialiseringsmuligheter Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom + Dere er tatt opp til en femårig siviløkonomgrad som består av: Bachelor (3 år) og Master (2 år) Det er mulig å avslutte studier ved NHH etter bachelorgraden, men vi håper at flest mulig vil velge å gjennomføre alle fem årene ved NHH. Du kan velge Master i økonomi og administrasjon eller Master i regnskap og revisjon (noen tar begge deler) Du kan også ha et opphold på 2 år mellom bachelor og masterstudiene. Men dette er detaljer dere ikke helt trenger å tenke på med en gang. I dag skal vi fokusere på bachelordelen av studiet – så kommer vi tilbake med informasjon om masterdelen i god tid før dere skal begynne på den. Bachelor NHH i økonomi og administrasjon

3 Normalplan for bachelorstudiet
1. sem. (høst) Introduksjon til økonomisk-administrativ analyse/ Introduksjonskurs i etikk Matematikk for økonomer Kostnads- og inntektsanalyse Databehandling for økonomer 2.sem. (vår) Introduksjon til mikroøkonomi Statistikk for økonomer Bedriftsøkonomiske beslutninger Valgfritt allment fag 3.sem. (høst) Videregående mikroøkonomi Markedsføring Finansregnskap 4.sem. (vår) Anvendt metode Psykologi og ledelse Investering og finans 5.sem. (høst) Internasjonal handel og økonomisk vekst Organisasjons-teori Valgfritt økonomisk-administrativt fag eller Valgfritt allment fag 6.sem. Makroøkonomi Strategi og ledelse Økonomisystemer og styring Metodekursene: metode – grunnlag for de andre kursene. SAM kurs SOL kurs BED kurs Valgfrie kurs – ment å være et suplement til de økonomisk administrative fagene. Valgfrie økonomisk administrative fag (VOA fag) bygger på obligatoriske fag tidlig i studiet Minimum 4 moduler med almenne valgfag 2 moduler pr språk om du velger dette – for å nå et visst nivå. Det kommer et eget informasjonsmøte om valgfag senere i høst før dere skal velge dette. Si noe om utveksling – i 4. eller 5. semester. Det kommer eget infomøter om utveksling til våren. Første mulighet til utveksling er våren 2016. Normalplanen – mulig å gjøre endringer – f.eks om du har fått fritak eller ved utveksling Timeplan og eksamensplan settes opp etter normalplanen Endringer: Ta kontakt med studieveileder Alle kurs (inkl. valgfag) må være bestått før uttak av bachelorgraden og normalt også før overgang til masterstudiet

4 Undervisning Ca 8 forelesninger per uke + gruppeundervisning og kollokvier Undervisning i obligatoriske kurs kun én gang i året (enten vår eller høst). Forventes deltakelse i undervisningen Det som blir gjennomgått i forelesningene er også pensum til eksamen Lurt å stille forberedt

5 Eksamen/vurdering Eventuelle krav til kursgodkjenning må være oppfylt før en får adgang til eksamen Vurderingsformene oppgis i studieplanen/ kursbeskrivelsene Skriftlige skoleeksamener i bachelorstudiet tilbys hvert semester Adgang til skriftlig skoleeksamen i semestre uten undervisning forutsetter at kursgodkjenning allerede er oppnådd i undervisningssemesteret. Endringer kan forekomme – sjekk Kursbeskrivelsene før semesteret begynner. Kursgodkjenninger kan være presentasjoner, innleveringer (en eller flere), oppgaver, multiple choice Ulike vurderingformer (kan forekomme kombinasjoner) – kan også endres underveis i studiet Skriftlig skoleeksamen - Hjemmeeksamen - Muntlig eksamen - Innleveringsoppgaver/semesteroppgaver - Etc.

6 Eksamensregler Oppmeldingsfrister: 1. september/ 1. februar
Avmeldingsfrist: tre uker før eksamensdato/innlevering av hjemmeeksamen Eksamensoppmeldingen er bindende. Ikke-møtt til eksamen regnes som stryk. Inntil to forsøk på hver eksamen. Ta godt vare på forsøkene dine! Eget møte om eksamen og forhold rundt eksamen i oktober.

7 Krav til studieprogresjon
Forutsetning for å beholde studieretten: bekreftet utdanningsplan innen 1. september Studieretten kan normalt beholdes i fire år Studieretten kan komme til å opphøre dersom din studieprogresjon innebærer: - ingen studiepoeng etter 1 år - mindre enn 40 studiepoeng etter 2 år - mindre enn 60 studiepoeng etter 3 år Jfr. Forskrift om bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen, § 4 1/3 av normal progresjon – men det er stort fokus på NHH nå om gjennomføring på normert tid. Uttak av bachelorgraden krever at alle fag er bestått – også før overgang til masterstudiene. Etter at du har påbegynt masterstudier kan man ikke ta eksamen flere ganger i bachelorstudiet

8 Tilrettelegging av studiet/eksamen
Søknad: Frist for å søke om tilrettelagt eksamen: 1. september og 1. februar. Kontaktperson: Inger Eikeland, seksjon for timeplanlegging og eksamen Dokumentasjon fra lege / spesialist: - Godkjente attester av nyere dato. - Diagnose / beskrivelse av problemet - Behov / anbefaling Dysleksi: Logopedrapport beregnet på universitets- /høyskolenivå. Studieadministrasjonen kan være behjelpelig med å skaffe attest og utredning fra logoped dersom du har dysleksi. Hvilke typer tilrettelegging kan vi gi: * Ekstra hviletid * Ekstra eksamenstid * Tilpasset rom * PC

9 Fritak • Mulig å søke fritak for kurs i bachelorstudiet dersom du
allerede har bestått tilsvarende kurs ved andre læresteder. • Søknadsfrist: 1. september Eget informasjonsmøte om fritak og valgfag onsdag 13. august kl i Aud Max. Krav til nivå (bachelornivå), omfang (min. 7,5 sp) og innhold (emner/læringsmål). Anbefaler å gå på dette møtet dersom du har høyere utdanning fra tidligere og ønsker å bruke dette i din bachelorutdanning på NHH Fritakene vil bli registrert i utdanningsplanen deres.

10 Semesterregistrering: undervisnings- og eksamensmelding, utdanningsplan
Semesteravgiften må være betalt minst 3 dager før semesterregistrering i StudentWeb Innlogging med fødselsnummer + pin-kode (fra tilsendt epost) Individuell utdanningsplan Semesterkort kommer i posten innen 2-3 virkedager Vis i Studentweb. Vis veien til studweb, og nyttig info på studentsider: kursbeskrivelser, timeplan, eksamenplan, skjema, itslearning osv 2345 Om noen ikke har fått epost med PIN kode – send epost på Viktig at dere oppdaterer semesteradressen deres i StudentWeb, setter navn på postkassen OG melder fra til Posten om hvor dere bor! Its learning – samme passord som ved pålogging til IT brukerkonto Tilgang dagen etter at dere har registrert dere – kun fagene dere er registrert på dette semesteret vil vise.

11 Fotografering til studentkort
Sted: Biblioteket Tid: Denne uken! Husk: PIN koden Fremgangsmåte: Finn navnet ditt i listen Ta bilde Tilpass bildet Godkjenn

12 IT-verktøy Det du trenger å vite om IT-verktøy ved NHH finner du til enhver tid på Studentbrukerstøtten er der for å hjelpe deg hvis du får problemer med IT-tjenestene vi leverer Studentbrukerstøtten kan kontaktes på e-post: eller på telefon Brukernavn: studentnummer Passord brukerkonto:nhh!PINkodePINkode Ta vare på brosjyren du har fått om IT ved NHH eller gå inn på nettsiden. En rekke tjenester som du har godt brukt for – blant annet utskrifter, virituell PC med nødvendige programmer Du har brukerkontoen din så lenge du har gyldig studierett. Samme innlogging på PC, webmail, StudentWeb, Trådløst nettverk mv.

13 Sjekk studentmail jevnlig!
All informasjon som sendes per e-post fra høyskolen går ut til studentene via studentadressen: alias Sett opp videresending Dette gjelder bl.a informasjon fra - it’s: learning (både kursrelaterte og studieadministrative meldinger) - Studieadministrativ avdeling - Biblioteket Ditt eget ansvar å sikre at du får med deg all nødvendig informasjon. Alle studenter plikter å sjekke studentmailen jevnlig, evt. sørge for videresendelse av mailer fra denne til eksterne adresser hvis en ikke bruker studentmailen aktivt.

14 Forkurs i bokføring Første forelesning: Mandag 18. august kl i Aud Max Foreleser: Olav Innselset Gjennomføres de kommende to ukene, før BED011 starter for alvor (se egen timeplan på It’s learning) Er først og fremst beregnet på deg som ikke har hatt regnskap i fagkretsen fra videregående skole, eller som trenger en oppfriskning av grunnleggende kunnskaper Alle vil bli testet for minimumskunnskaper i bokføring gjennom første innleveringen i BED011 Er du usikker på om du trenger kurset, bør du delta Pensum selges i Studia – kompendium brukes aktivt i undervisningen Kurset har ikke eksamen, oppmelding eller studiepoeng

15 Lesesaler og kollokvierom
Alle lesesaler er tilgjengelig for alle Ingen faste plasser Sett deg inn i lesesalsreglementet Kollokvierom Rommene reserveres på booking.nhh.no Reservasjonsordning for studenter med funksjonshemming og studenter som leverer barn i barnehage Det er ikke lov å lage «hybel» på lesesalen Kollokvierom til å jobbe sammen med andre, noen kurs krever samarbeid i grupper. Er ikke en privat lesesal

16 Bokskap Finnes i Servicebygget og i Nybygget
Studenter på masternivå prioriteres. Dersom det er ledige skap vil det bli åpnet for førstemann-til-mølla for bachelorstudentene fra 28.august

17 Arbeidsmiljø Alle studenter er ansvarlige for et godt arbeidsmiljø!
- Ikke tillatt med mat i auditoriene - Holde auditorier, lesesaler og andre oppholdsrom ryddige - Møte i tide på forelesning – også etter pausen!

18 Kalkulatorer Casio fx 9750/9860 Casio cfx 9850/9950 Texas Instruments 83 Texas Instruments 84 Alle varianter av disse fire kalkulatorene er tillatt (G, GB, GC, Plus, Silver edition, eller lignende). Dette er kalkulatorene som tillates under eksamen på bachelornivå.

19 Studielån Søknad på web: Studentdata rapporteres direkte fra NHH til Lånekassen Når lånesøknaden er innvilget og semesterregistrering er innrapportert, legger Lånekassen ut e-gjeldsbrev på web. Du signerer gjeldsbrevet elektronisk. Pengene overføres direkte til din konto. Lurer du på status for din søknad eller om Lånekassen har mottatt opplysninger fra NHH, se Dine sider på

20 Førstegangstjeneste i løpet av studietiden
Mulig å søke NHH om permisjon fra studiet Mulig å søke Forsvaret om utsettelse av førstegangstjenesten

21 Husk å fylle ut pårørendeskjema!
Gjøres elektronisk så snart som mulig Link til personlig skjema blir tilsendt på e-post (studentadressen)

22 Vær med på å gjøre NHH enda bedre!
Svar på studentevalueringer og undersøkelser vi sender ut Bruk fagutvalget for å påvirke din studiehverdag Engasjer deg i ulike råd og utvalg Som student ved NHH tar du aktivt del i høyskolens kvalitetsarbeid på individuell basis og gjennom representasjon: Studentene er representert i alle sentrale råd og utvalg (styret, programutvalg, lmu osv). Finn info på nettsidene. NHH er avhengig av din tilbakemelding på hva du synes er bra og hva du synes kunne vært gjort annerledes. Men det er viktig å gi konstruktive tilbakemeldinger

23 Tiltaksplan mot seksuell trakassering
NHH har som hovedmålsetting at studenter og tilsatte skal ha en hverdag der de ikke opplever å bli trakassert verken seksuelt eller på annen måte. Info om NHHs tiltaksplan mot seksuell trakassering: Et litt alvorlig punkt her på slutten: NHH er opptatt av å tillate mangfold og inkludering Det er viktig å respektere hverandres grenser og forskjeller. Gi beskjed til KS eller til Studieadministrativ avdeling dersom du opplever å bli behandlet på en uønsket måte.

24 Videre program for introuken
Onsdag 13. august: kl : Informasjon om fritak og valgfag i bachelorstudiet (Aud Max) kl : Internasjonalisering og utveksling (Aud Max) kl : Studentsamkipnaden i Bergen (Aud Max) kl : Studentprestene (Aud Max) Torsdag 14. august: kl : IØA010 – Introduksjon til øk.adm. analyse, forelesning (Aud Max) Beg. av oktober: Obligatorisk seminar om eksamen, kildebruk og plagiering. Nærmere informasjon vil følge. November: Informasjonsmøter om valgfagene.

25 «God start» Bli kjent med de vanligste startproblemene man kan få som student Lær litt studieteknikk Gode tips til lure ting du kan gjør med tanke på jobb senere Karrieresenteret, Studentenes Psykiske Helse og SiB Rådgiving Tirsdag 2.september kl Aud A

26 Spørsmål? Åpningstider infosenteret 18.-20. august: kl 09.00-15.00
mandag – fredag kl og Ikke glem omverdenen selv om du har det kjempegøy. Mor eller far kan bli bekymret om de ikke får kontakt med deg så ring hjem eller send en melding! Presentasjonen vil bli lagt ut på nett i løpet av de kommende dagene. – Ny student

27 Studieprogresjon på NHH
2,5 år realistisk for Bachelor- studentene Kåre Syversen,

28 PROGRESJON = FREMDRIFT
Kåre Syversen, PROGRARE – PROGRARES - PROGRETAT PROGRESJON = FREMDRIFT

29 Progresjon i en ny tid Stilling opprettet ultimo 2005
Kåre Syversen, Progresjon i en ny tid Stilling opprettet ultimo 2005 Flerfasettert rasjonale: Synkende progresjon pga større utenomfaglig aktivitet Økt antall ekstremtilfeller (4 år på en bachelorgrad!) Økonomiske insentiver knyttet til hurtig gjennomstrømning

30 Sentrale tema i studieprogresjon
Kåre Syversen, Sentrale tema i studieprogresjon Enkel huskeregel – de tre S’ene Studieteknikk Studietaktikk “Studietikk-takk”

31 Gjennomsnittlig studietid Siv.Øk, NHH vs BI
Kåre Syversen, Gjennomsnittlig studietid Siv.Øk, NHH vs BI Her ble stillingen opprettet

32 Årsaker til at førstekullister slutter (2010)
Kåre Syversen, Årsaker til at førstekullister slutter (2010) - For mye regn 16 - For lite regn 2 - Liker ikke skarring 3 - Tung luft på forelesninger 24 - Kjedelig studium - Ønsker heller å bli noe annet 1 (agronom) SUM 2010 48

33 Strykprosent i Aud-Max
Kåre Syversen, Strykprosent i Aud-Max 58% 35% 41% 26% 28% 3% 25% 23%

34 Kåre Syversen, kaare.syversen@nhh.no
Spørsmål?


Laste ned ppt "Hvordan overleve som ny student på NHH"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google