Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regelverk, rammefaktorer og målsettinger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regelverk, rammefaktorer og målsettinger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regelverk, rammefaktorer og målsettinger
Kap 4 Regelverk, rammefaktorer og målsettinger

2 Mål Eleven skal kunne forklare hvordan gjeldende regelverk, rammefaktorer og målsettinger for pedagogiske virksomheter har betydning for yrkesutøvelsen Vurdering: ingen nå, men du bør henvises til med ved senere innleveringer/prøver

3 Regelverk Rammefaktorer Målsettinger Pedagogiske virksomheter

4 Gjeldende lover og forskrifter
Barnehageloven Rammeplan for barnehager Opplæringsloven Kunnskapsløftet K06 Andre lover en virksomhet må ta hensyn til?

5 Barnehagen Barnehageloven: Eksempel på forskrift: Finn ut:
Eksempel på forskrift: Finn ut: Har barn rett til å leke i barnehagen? Har barna rett til medvirkning i barnehagen? Har kommunen noen myndighet over private barnehager? Har barn rett til plass i barnehage?

6 Hvilke barn prioriteres ved opptak?
Er det noe krav til utdanning hos personalet i en barnehage? Hvem må levere politiattest i en barnehage? Hvem har barnehageansatte opplysningsplikt til? Finnes det noe krav til helsetest? Har en barnehage plikt til å ta imot BUA i praksis?

7 Rammeplan for barnehager
Forskrift som utdyper barnehageloven Hovedoppdrag: Tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste Et velferdstilbud til småbarnsforeldre

8 Barnehagens oppgaver Det enkelte barn / fellesskapet
Tilpassede utfordringer Trygghet mot fysiske og psykisk skade Læring og deltagelse med gjevnaldrende Helsefremmende og forebyggende Forebygge diskriminering og mobbing Kulturelt mangfold

9 Verdiformidling / Målsettinger
Likeverd Likestilling Åndsfrihet Toleranse De kristne grunnverdiene Bærekraftig utvikling Økt gjennomføring i VGS

10 Skolen Opplæringsloven Læreplanverket http://www.udir.no/
Læreplanverket Generell del Læringsplakaten Læreplan i de ulike fag

11 Skolen Opplæringsloven: Finn ut:
Har barn rett eller plikt til opplæring? Hvilke aktiviteter kan elever få fritak i? Har skolen rett til fysisk refsing? Kan en elev tvangsflyttes til en annen skole? Har elevene rett til skolebibliotek? Har elevene rett til leksehjelp?

12 Hvem har rett til SFO? Hvilke oppgaver har SFO? Nøtter: Hva har § 3-1 nytt ellevte og tolvte ledd å si for dere? Hva har skjedd med skolefrukten?

13 Ungdomsklubb Ikke lovpålagt Fritidstilbud til 13-18-åringer
Holdningsskapende og godt sosialt treffsted Kriminalitetsforebyggende Hvilke lover gjelder her?

14 Ha en fortsatt fin dag!


Laste ned ppt "Regelverk, rammefaktorer og målsettinger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google