Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

2 Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen

3 Vik skoles plattform Vår skole skal ha et trygt og godt miljø, hvor alle har lyst til å være. Vi legger vekt på tilpasset opplæring, og bruker varierte læringsmetoder. Vi ønsker å ha elevenes læring i sentrum, og at elevene utvikler gode rutiner for læring. Barna skal ha medbestemmelse og medansvar for egen læring. Hjem og skole skal sammen arbeide for en god og meningsfylt arbeidsplass. Vi ønsker et samarbeid som bærer preg av åpenhet, gjensidig respekt, felles normer og lojalitet.

4 Elevsyn Vi har elevene i sentrum, og vil at de skal: Oppleve trygghet Ta egne valg Være aktive å undre seg Oppleve mestering Lære å vurdere eget arbeid og se sine egne muligheter. Være inkluderende og vise respekt Stille opp for hverandre Tilhøre et fellesskap

5 Individuelt tilpasset opplæring Opplæringsloven: –Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev.

6 Individuelt tilpasset opplæring På Vik bruker vi varierte læringsmetoder og ulike læringsarenaer. Vi tar utgangspunkt i elevene og de fysiske rammene vi til enhver tid har. Den enkelte elev har rett til å få lærestoffet lagt til rette i forhold til: –Innhold, tid, nivå, læringsstrategi –Verktøyene våre for å få til dette er blant annet: mapper, elevsamtaler, varierte arbeidsmetoder (MILL), data (digitale verktøy), kartlegging,

7 MILL – hva er det Mange intelligenser: (Intelligens handler ikke bare om matematikk og språk, vi kan være intelligent på flere måter: språklig/verbal-, logisk/matematisk-, visuell-, kroppslig/kinestetisk-, musikalsk-, sosial-, personlig- og naturalistisk-intelligens) Læringsstiler: (vi lærer på forskjellige måter. Læringsstil forteller noe om hvordan du konsentrerer deg best mulig og hvordan du best lærer noe nytt og vanskelig – fysiske og psykologiske faktorer) Læringsstrategier: (systematisere og bearbeide det vi vet fra før og det vi lærer underveis)

8 Kontaktlærer. Kontaktlærer har ansvaret for den enkelte elev i sin gruppe på 12 – 15 elever. Alle kontaktlærerne på trinnet har felles ansvar for alle på trinnet og for undervisningen. »Organiseringen kommer vi tilbake til i mai.

9 Organiseringen Hvorfor trinn/gruppe? –Bedre ivaretagelse av individuell tilpasset opplæring. –Bedre oversikt over den enkelte elev og elevgruppe. –Bedre ressursutnyttelse –Bedre oppfølging ved bruk av elevsamtale

10 Organisering og grupper på 1. trinn 2008/09 Vik Den mest sannsynlige organiseringsformen: 2 eller 3 kontaktlærergrupper 2 rom og tilhørende grupperom Mulighet for bruke andre rom for å organisere annerledes.

11 Ressursene på skolene Elevene Ansatte Foreldrene –Kjenner barna, og kan hjelpe oss og gi oss innspill på hvordan barna lærer best –Det dere sier om skolen og de ansatte hjemme, påvirker deres barns læringssituasjon, positivt og negativt. Dersom dere har noe negativt å si, ta kontakt med oss, ikke la barna delta i det.

12 Hjem – skole samarbeid Meldemappe Halvårsplaner, ukeplaner (planleggingsbok) Kontakt pr telefon, E-mail etc. Elevsamtaler Konferanser Foreldremøter Råd og utvalg: Foreldrekontakter Foreldremøter Foreldrerådsmøte Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Samarbeidsutvalg et (SU)

13 Hjem – skole samarbeid Foreldre har hovedansvaret for elevenes oppvekst og læring. Vik skole Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse Eller elektronisk, vik@holeskolen.no vik@holeskolen.no Dersom dere må ta barna fri fra skolen, skal det søkes på forhånd. Søknaden sendes: ««

14 Viktige opplysninger fra foreldre til skolen Forandringer i familiesituasjonen, som påvirker elevens hverdag. Hvem har hovedansvaret for omsorgen, og hvem skal ha informasjon fra skolen Adresseforandring Forandring på telefon hjemme eller arbeid Sykdommer eller spesielle ting som gjør at eleven sliter

15 Uka på Vik skole Mandag: 8.15 – 13.45 Tirsdag: 8.15 – 11.55 Onsdag og torsdag: alle starter 08.15, onsdag vil halve trinnet ha 4 timer (til 11.55), og andre halvdelen ha 6 timer (til 13.45), torsdag vil være motsatt. Fredag: 8.15 – 11.55

16 Hva kan barna forberedes på? V/Ellen G. Miksch

17 SFO v/Brede Norlund

18 Skoleskyss Grense for å få skoleskyss: –1. trinn: 2 kilometer fra dør til dør –2. – 10 trinn: 4 kilometer

19 Buss Nettbuss har ansvaret på bussen Vi har et svært godt og tett samarbeid med nettbuss 1. trinns lærerne møter elevene på morgenen de første ukene og ”teller” dem av bussen 1. trinns lærerne følger elevene på bussen de første ukene Vi har bussvakter når elevene skal hjem til vanlig

20 Viktige datoer våren og høst 2008 Vik skole 21. mai foreldremøte 18.30 – 20.30 Søknadsfrist SFO 14. mars 28. og 29. mai – Førskoledager - 9.00-11.30 Besøkskveld på SFO 10. juni 17.30-19.00 Møte på skolen rett før skolestart Første skoledag: Mandag 18. august - 09.30-12.55


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google