Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resonnerende tekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resonnerende tekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resonnerende tekst

2 Resonnerende tekster I resonnerende tekster er det temaet som står i sentrum Noen ganger går oppgaven ut på å beskrive eller presentere en sak. Andre ganger går oppgaven ut på å drøfte eller forklare ulike sider ved en sak. I de alle fleste tilfellene ber oppgaven også om å gi uttrykk om din personlige oppfatning. Resonnerende tekster er aktuelle i alle fag: Studieretningsfag: begrunne valg av løsninger, arbeidsteknikker, metoder osv.

3 Artikkelens tredeling
Innledning Innledningen er viktig, her skal du fange leserens oppmerksomhet. Du presenterer emnet som skal behandles i teksten, men det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan en innledning skal se ut. Hoveddel I tekstens hoveddel kommer selve drøftingen. Del inn i flere avsnitt. Hvert avsnitt bør innledes med en påstand, det vil si en mening. Deretter følges en begrunnelse og gjerne et eksempel. Et viktig kjennetegn på en god besvarelse, er grundig argumentasjon og troverdige begrunnelser. Drøftingsoppgaven skal være balansert og informativ. Avslutning Avslutningen bør henge sammen med innledningen. Her kan du gjerne gjøre rede for personlige meninger.

4 ”Oppskrift” på en god artikkel
Begynn med idémyldring/”brainstorming” Lag et tankekart Her skriver du opp alt du kan tenke deg å ha med i artikkelen Lag en disposisjon Å disponere er det samme som å ordne momentene i en naturlig rekkefølge Ta utgangspunkt i tankekartet og klargjør hva som skal være med i innledningen, i hoveddelen og i avslutningen Skriv artikkelen med utgangspunkt i disposisjonen

5 Argumentasjon Å argumentere er å presentere påstander og synspunkter for eller mot en sak, og deretter begrunn dem. Når vi har klare påstander og begrunnelser, skal disse inn i hoveddelen i en artikkel. Hoveddelen vil alltid bestå av mange avsnitt, og hvert avsnitt bør bare inneholde ett argument. Argumentet er ofte tredelt. Det begynner med en påstand, og så følger en nærmere begrunnelse eller utdypning og et eksempel om mulig. Påstand: Elever i videregående skole bør få lønn En slik påstand vil ikke bli tillagt særlig stor vekt uten at senderen begrunner hvorfor det bør være slik. Lønn vil stimulere til økt innsats Elevene behøver ikke å arbeide så mye ved siden av skolen Fraværet vil gå ned Bruk av eksempler En undersøkelse blant lærlinger i Drammen viser at lønn var den viktigste årsaken til at 80% av lærlingene arbeidet bedre ute i arbeidslivet enn på skolen. På Horten videregående skole er det satt i gang et forsøksprosjekt med lønn der de kan vise til økt effektivitet i skolearbeidet.

6 Å forstå argumenterende tekster
Hva er tekstens hovedsynspunkt? Hva vil han/ hun si med teksten? . Åpen argumentasjon Er det som blir sagt, sant? Er argumentet relevant`? Skjult argumentasjon: Hvordan bygger forfatteren opp sin egen troverdighet? Ordbruk, ironi, vise til felles verdier, flertallsargument, lånt autoritet

7

8 Aldersgrensen for å kjøre bil bør heves til 20 år
Argumenter FOR Argumenter MOT

9 De flinkeste elevene bør gå i egne klasser
Argumenter FOR Argumenter MOT

10 Elever i videregående skole bør være i seng senest kl. 22
Elever i videregående skole bør være i seng senest kl på hverdager. Argumenter FOR Argumenter MOT


Laste ned ppt "Resonnerende tekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google