Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om vurdering og nye eksamensformer. Hvorfor er dette viktig å snakke om? Mange elever ”skjønner alvor” først når de er midt oppe i eksamen. Det kan virke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om vurdering og nye eksamensformer. Hvorfor er dette viktig å snakke om? Mange elever ”skjønner alvor” først når de er midt oppe i eksamen. Det kan virke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om vurdering og nye eksamensformer

2 Hvorfor er dette viktig å snakke om? Mange elever ”skjønner alvor” først når de er midt oppe i eksamen. Det kan virke motiverende på mange å vite mer eksakt hva som kreves av dem til slutt og hvordan de blir vurdert Det er ca 9 måneder til eksamen Vi ønsker at 10. trinn skal preges av god innsats og god læring

3 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter Terminkarakterer, januar og juni alle trinn Sluttvurdering Standpunktkarakterer, vår 10. trinn Karakter på skriftlig avgangsprøve Karakter på muntlig avgangsprøve

4 Forskrift til opplæringsloven: § 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet. Retten til vurdering inneber både ein rett til undervegsvurdering og sluttvurdering og ein rett til dokumentasjon av opplæringa. Det skal vere kjent for eleven kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. Det skal og være kjent for eleven kva som er grunnlaget for vurdering og kva som blir vektlagt i vurdering i orden og åtferd.

5 Forskrift til opplæringsloven: § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket. I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven trekkjast inn. I grunnskolen skal det i faget kroppsøving i vurderinga leggjast vekt på både oppnådd kompetanse og føresetnadene til eleven. Læraren skal så langt råd er, skaffe tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at retten eleven har etter § 3-1, blir oppfylt. Det gjeld òg dersom stort fråvær eller andre særlege grunnar gjer vurdering vanskeleg. Eleven skal møte til og delta aktivt i opplæringa slik at læraren eller instruktøren får grunnlag for å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Stort fråvær, manglande deltaking i planlagde vurderingssituasjonar eller andre særlege grunnar kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter manglar.

6 Skriftlig avgangsprøve: Gjelder fagene: Norsk Engelsk Matematikk Det blir trukket ut flere fag på samme skole. En prøvedag i matematikk og engelsk. To dager i norsk Formålet med å ”dele opp” avgangsprøven er at man vil fremme økt bruk av IKT på eksamen

7 Muntlig avgangsprøve Elevene kan komme opp i RLE, norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, tysk, fransk, norsk fordypning eller engelsk fordypning Elevene får beskjed om prøvefag to dager før prøven. Samtidig trekker de en oppgave Det blir organisert forberedelsestid på skolen, elevene skal ha tilgang til PC med Internett Elevene kan ta notater under forberedelsestiden som kan medbringes på muntlig prøve 48 timer senere avholdes muntlig prøve Elevene velger om de går opp alene eller i par Prøven tar inntil 30 min. for en elev og 60 min. for par

8 Hva kan dere gjøre? Vis interesse for skolearbeidet. Snakk med ungdommene om hva de skal lære. – det er mye spennende stoff. Se på arbeidsplanene sammen Få til en fornuftig balanse mellom ros og krav Snakk med dem om hva de kan gjøre for å lære bedre. ”Jeg lærer best når jeg…..” Hjelp dem med å få system på lekser og på hvordan de arbeider. Hjelp dem med førlesing, - hva handler dette om? Snakk om det de har lest Snakk med dem om at det er viktig å få gode karakterer Hjelp dem å organisere forberedelsene til selve eksamen Solid innsats på slutten kan gi god uttelling på eksamen!

9 Viktige datoer 2010: 18.mai ~ Opplysning om trekkfag 19.mai ~ Forberedelsesdag norsk 20.mai ~ Eksamen norsk hovedmål 21.mai ~ Eksamen norsk sidemål 25.mai ~ Eksamen matematikk 26.mai ~ Forberedelsesdag engelsk 27.mai ~ Eksamen engelsk Uke 22/23 ~ Muntlig eksamen 16.juni ~ Avslutningsfest, utdeling av vitnemål


Laste ned ppt "Om vurdering og nye eksamensformer. Hvorfor er dette viktig å snakke om? Mange elever ”skjønner alvor” først når de er midt oppe i eksamen. Det kan virke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google