Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag Wiese Schartum, AFIN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag Wiese Schartum, AFIN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag Wiese Schartum, AFIN
Betydningen av personvernlovgivning for systemutvikling: Opplysningskvalitet, retting, supplering og sletting Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Lovens krav til opplysningskvalitet mv, pol § 11 bokstavene d og e
Konkrete krav: Tilstrekkelige Relevante Korrekte Oppdaterte Nødvendig (i tid og omfang) Loven skjelner ikke mellom data, informasjon og IS, men knytter krav til “opplysning” (men nødvendige distinksjoner må/bør likevel gjøres!) Alle krav til opplysningskvalitet er relatert til formålet.

3 Opplysnings- og behandlingskvalitet
Opplysningskvalitet Datakvalitet (1) Informasjonskvalitet (2, 3) Behandlingskvalitet (4)

4 Spørsmål om opplysningskvalitet og internkontroll
Krav til sikring av opplysningskvalitet er spesielt ivaretatt i internkontrollbestemmelsen i peol § 14 Innebærer at det må iverksettes “nødvendige” tiltak for å ivareta den kvalitet som formålet med behandlingen av opplysninger krever Internkontrollen må forholde seg til lov, forskrift, konsesjon og andre enkeltvedtak fra Datatilsynet eller Personvernnemnda Pol § 27 om retting mv (jf neste lysark) innebærer at internkontrollen også må omfatte henvendelser fra den registrerte og andre tilfelle der den behandlingsansvarlige blir oppmerksom på feil mv Forskriften krever at alle skal ha rutiner for vurdering av opplysningskvalitet, se § 3-1 tredje ledd bokstav c Finnes for øvrig ingen detaljkrav til opplysningskvalitet i forskriften, jf dog § 2-13 (sikring av integritet)

5 Krav til retting, sletting og supplering
Krav til håndtering av uriktige opplysninger, peol § 27 Opplysninger av betydning for dokumentasjon skal markeres, sperres og suppleres Opplysninger uten betydning for dokumentasjon skal rettes og slettes Retting, sletting mv skal gjøres av eget tiltak eller etter påkrav Den behandlingsansvarlige skal om mulig sørge for at feil ikke får konsekvenser for den enkelte Krav til håndtering av ufullstendige opplysninger, peol § 27 Ufullstendige opplysninger skal (uansett) suppleres; eget tiltak eller påkrav Hvis retting/supplering er umulig, skal hele dokumentet slettes

6 Krav til sletting når behandling av person-opplysninger opphører
Sletting av opplysninger er aktuelt når opplysningene er ukorrekte (jf forrige lysark) behandling av opplysningene mangler rettslig grunnlag eller dette faller bort det rettslige grunnlaget faller bort pga tidsbegrensninger i formålet Det rettslige grunnlaget kan falle bort (peol § 27) ved at Lovhjemmelen endres/fjernes Samtykke trekkes tilbake Nødvendighetsgrunn opphører Formålet med behandling av opplysningene kan tilsi sletting (§ 28) Når opplysningene ikke lenger er nødvendig for å nå formålet Kan likevel lagres i tråd med arkivloven, jf dog unntakene i § 28


Laste ned ppt "Dag Wiese Schartum, AFIN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google