Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning kommunesammenslåing 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning kommunesammenslåing 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning kommunesammenslåing 2014

2 Vedtak i kommunestyret
1. Nøtterøy kommune vil imøtekomme henvendelsen fra Tjøme kommune om å utrede kommunesammenslåing mellom A:Tjøme, Nøtterøy og B: Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg 2. Rådmannen bes i samarbeid med rådmennene i Tjøme og Tønsberg å legge til grunn en tidsplan basert på en eventuell sammenslåing etter valget i Rådmannen fremlegger en status for arbeidet sommeren 2014. 3. Det er en forutsetning at utredningene og den videre behandling skal være grundige, med gode prosesser, som sikrer involvering av både innbyggere, arbeidstakere og politiske miljøer 4. Stokke kommune orienteres om prosessen

3 Organisering Utredningsgruppe Dialogmøte med tillitsvalgte
Rådmenn og Pål Thalmann Dialogmøte med tillitsvalgte To hovedtillitsvalgte fra hver kommune Ledergruppene utreder tjenesteområdene

4 Finansiering Status: mottatt kr til utredninger.

5 Utredningstema Demokrati Økonomi Juridiske forhold Personal
Informasjon og innbyggerdialog Utviklingstrekk

6 1.Demokrati Bygge på eksisterende utredninger og forskningsrapporter
Engasjert KS, avdeling for lokaldemokrati og kommuneøkonomi Status: Utredning forventes levert 1. mai

7 2.Økonomi Frie inntekter Andre tilskudd Balanse
Engasjert KS, avdeling for lokaldemokrati og kommuneøkonomi Andre tilskudd Storbytilskudd, belønningsordning mm, intern utredning Balanse Gjeld – intern utredning Finansformue (fond) – intern utredning Realkapital (eiendommer) – ekstern utredning

8 2.Økonomi Status: Mottatt rapport om frie inntekter
Rammetilskudd påvirkes gjennom basistilskudd, reiseavstand til sentra og kriterier for sosialhjelp Basistilskudd; likt beløp pr kommune (12,3 mill). Nå 3 tilskudd, sammenslått 1 tilskudd. Kompenseres gjennom tildelingstilskudd (samme beløp) i 15 år. Trappes så ned i 5 år (20% pr år). Summen av de andre elementene virker positivt. Konklusjon: Positivt utslag på rammetilskudd første 15 år, så negativt.

9 3.Juridiske forhold Kommunenes egne jurister vurderer problemstillinger Utfordrer fylkesmannen til å gjennomføre utredningene Status: Kommunejuristene utarbeider problemstillinger

10 4.Personal Kartlegge forventet avgang av ansatte de neste årene
Sikre at hovedtariffavtalens bestemmelser følges Medbestemmelse Fremtidig behov for arbeidskraft Rekruttere og beholde medarbeidere Status: Personalsjefene kartlegger ansatte etter alder

11 5.Informasjon Referater fra møter i utredningsgruppen legges på intranett og kommunenes hjemmesider Utarbeider presentasjoner for ansatte som presenteres gjennom virksomhetsledere Informerer formannskap/FPN løpende om status Informere presse ? februar Informerer kommunestyre/ formannskap om status i mars Status: Utarbeidet informasjonsstrategi

12 6.Utviklingstrekk Demografi Oppgavefordeling Næringsutvikling
Regionale utviklingstrekk Status: Ikke avgjort hva som skal eksternt utredes.

13 Jeg tar deg, TT, til min ektefelle
Jeg tar deg, TT, til min ektefelle. Jeg vil elske og ære deg, og bli trofast hos deg i gode og onde dager inntil døden skiller oss.


Laste ned ppt "Utredning kommunesammenslåing 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google