Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 10. trinn 24. april 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 10. trinn 24. april 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 10. trinn 24. april 2013

2 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: 15. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 15. mai: vanlig skoledag. Matematikk: 16. mai (forberedelse) og 21. mai Norsk: 22. mai (forberedelse), 23. og 24. mai. Engelsk: 29. mai (forberedelse), 30. mai. Hvis du kommer opp i matematikk, har du fri på datoene som gjelder for norsk og engelsk. Osv. osv. Mandag 27. og 28. mai er vanlige skoledager. Søknad om forlenget tid sendes på skolen. Grunner kan f.eks. være allergi (legg ved legeerklæring), lese-/skrivevansker (henvis til sakkyndig vurdering). Frist: 3. mai.

3 Skriftlig eksamen i matematikk
Eksamensdag er 21. mai. Obligatorisk forberedelsesdag på skolen 16. mai. Forberedelse hjemme/på skolen vil være å repetere pensum: Regn tidligere eksamensoppgaver, gå gjennom mattebøker og regelbok. Jobb med excel. Utstyr som må være med på eksamen: Blyant, viskelær, penn, linjal, gradskive, passer, kalkulator. Det er ikke lov å bruke mobilkalkulator!

4 Skriftlig eksamen i norsk
Tilgang til teksthefte gis 21. mai kl Oppmøte på skolen, møter faglærer på klasserom. Obligatorisk forberedelsesdag på skolen 22. mai. Hovedmål: 23. mai Sidemål: 24. mai Elever som er fritatt i sidemål, skriver på bokmål begge dagene. Elevene skriver på pc. NB1! Elevene kan bruke alle hjelpemidler, med unntak av kommuniserende. Musikkspillere (Ipod/Mp3-spillere) ikke tillatt. Ta med ordliste og lærebok! NB2! Elevene MÅ ha med tekstheftet! NB3! Elevene må bruke kilder. Disse må være skrevet ut, det er ikke tilgang til internett denne dagen.

5 Skriftlig eksamen i engelsk
Tilgang til teksthefte gis 28. mai kl. 13. Oppmøte på skolen, møter faglærer på klasserom. Obligatorisk forberedelsesdag på skolen 29. mai. Eksamen 30. mai Elevene skriver på pc. NB1! Ta med ordbok! NB2! Det er viktig å ha lest tekstheftet!

6 Muntlig eksamen Parti 1 Parti 2
Opplysning om fag mandag 3. juni kl. 9. Obligatorisk veiledning individuelt eller i grupper tirsdag 4. juni. Eksamensdag onsdag 5. juni. Opplysning om fag onsdag 5. juni kl. 9. Obligatorisk veiledning individuelt eller i grupper torsdag 6. juni. Eksamensdag fredag 7. juni. Gjelder alle: Veiledning er ikke undervisning. Viktig å møte til riktig tid på eksamensdagen! Ved evt. sykdom på eksamensdagen må skolen varsles og legeerklæring leveres samme dag (innen kl. 16). Elevene kan ta eksamen individuelt eller i par.

7 Prøvemuntlig Opplysning enten 6. mai eller 7. mai.
Eksaminasjon enten 7. mai eller 8. mai. Skal i størst mulig grad ligne «ekte» muntlig eksamen, men kortere tid fra opplysning til eksaminasjon (24 t.)

8 Klage på standpunktkarakterer
Skriftlig opplysning om standpunktkarakterer fredag 31. mai. Hvis dere vurderer å klage: Be først om muntlig begrunnelse fra faglærer så raskt som mulig. Hvis dere bestemmer dere for å klage: Skriftlig klage stiles rektor og sendes skolen. Klagen blir videresendt Fylkesmannen. Frist: 10 dager etter at eleven ble kjent med standpunktkarakterene, dvs. mandag 10. juni. NB1! Les klageprosedyrer på (Legges på forsiden 30. mai.) NB2! Fylkesmannen kan bare vurdere om forskriften er fulgt. Ikke medhold: Karakteren står. Medhold: Skolen vurderer saken på nytt, og rektor setter endelig karakter.

9 Klage på eksamenskarakterer
Når karakteren på skriftlig eksamen er fastsatt, har du rett til å se din egen skriftlige besvarelse. Hvis det gis skriftlig samtykke fra vedkommende, kan du også gjøre deg kjent med besvarelser som andre har skrevet. Eleven får opplyst eksamenskarakteren onsdag 19. juni. Klagefrist blir derfor mandag 1. juli. Klagen leveres rektor innen klagefrist og trenger ikke begrunnes. Klagen sendes til en klagenemd utnevnt av fylkesmannen.


Laste ned ppt "Foreldremøte 10. trinn 24. april 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google