Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor behandles avtale- og kjøpsrett samlet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor behandles avtale- og kjøpsrett samlet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor behandles avtale- og kjøpsrett samlet?
Hva er en avtale? Hva er et kjøp? En avtale om overdragelse av en etablert rettighet i en ting mot vederlag i penger. Et kjøp er en avtale. Avtaleretten gir regler for inngåelse og tolkning av avtaler. Kjøpsloven gir regler for oppfyllelsen. Kjøpslovens regler er deklaratoriske, jf. kjøpsloven § 3. Kjøpslovens regler viser da også i stor grad til det avtalte. Forbrukerkjøpsloven er delvis preseptorisk, jf. forbrukerkjøpsloven § 3. Også forbrukerkjøpsloven viser i betydelig grad til det avtalte.

2 A Avtaleinngåelse Avtalens innhold, tolkning Kjøpsloven
Forhandlinger osv. Oppfyllelse

3 Kjøpslovenes innhold:
Hvilke plikter kjøperen og selgeren har overfor hverandre: Hovedforpliktelser Biforpliktelser Sanksjoner ved brudd på pliktene: Naturaloppfyllelse Detensjonsrett(tilbakeholdsrett) Heving Erstatning Prisavslag Retting Omlevering

4 Rettskildene i kjøpsretten
Er avtalen en rettskilde? Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven Rettspraksis Forarbeider Den internasjonale tolkningen av CISG, jf. kjl. § 88. Kutymer og sedvaner.

5 Kjøpslovens anvendelsesområde:
Hva et kjøp er følger av juridisk tradisjon. Overdragelse av eksisterende rettighet i en ting mot vederlag i penger. ”ting”: Løsøre vann og strøm er grensetilfelle Ikke fast eiendom Muligens også digitale ytelser, forarbeidene til fkjl. Fordringer og rettigheter: Aksjer, opphavsrett, panterett Ikke pengekrav Også en eksisterende rett til en tjeneste ”overdragelse”: Ikke stiftelse/utskillelse av ny rett: Ikke stiftelse av en ny rett til en tjeneste eller arbeidsytelse. Selger avstår sin en rett for godt, men gode trenger ikke være varig. ”mot penger” Ikke gave Ikke bytte, dog tilsvarende så langt den passer.

6 Grensen mellom kjøp og tjenester:
Selger skal lage en ny ting: ”selger” stiller med materialene - tilvirkningskjøp, jf. kj.l § 2 (1) første punktum. ”kjøper” skaffer det vesentlige av materialene, jf. § 2 (1) første punktum – ikke kjøp. Avtale om verksleie. På fast eiendom - ikke kjøp, jf. § 2 (1) annet punktum. Entrepriseavtale. Selger skal levere en alt produsert gjenstand og i tillegg utføre arbeid eller tjeneste: Tjenesten må anses som den overveiende del - ikke kjøp, jf. jf. § 2 (2). Håndverktjeneste. Tingen må anses som den overveiende del - kjøp, jf. § 2 (2).

7 Forbrukerkjøpslovens anvendelsesområdet:
Det må være et forbrukerkjøp, jf fkjl. § 1 annet og tredje ledd: Kjøp: ”ting”: løsøre og rettigheter særregler, jf. fkjl. § 2 ”mot penger”. ”overdras”. ”Forbruker”: ”fysisk person”: ikke selskaper eller juridisk person, heller ikke borettslag osv. Hovedsakelig til personlig eller privat bruk Kan ikke være til næringsvirksomhet, hva med yrkesanskaffelser? Hva med private investering i kunst/aksjer osv? Ved blandet formål, er hovedformålet avgjørende. Selger eller hans representant må handle i næringsvirksomhet: Salget må ha sammenheng med selgers næringsvirksomhet: Hva der en butikk selger ut ledelsens kontormøbler? Et transportselskap som selger ut en bil? Ikke salg mellom forbrukere. Hvis vilkårene er oppfylt er det ikke avgjørende om selger ikke forstod at kjøper var forbruker.


Laste ned ppt "Hvorfor behandles avtale- og kjøpsrett samlet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google