Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiplan 2009 – 2012 Presentasjon av rådmannens forslag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiplan 2009 – 2012 Presentasjon av rådmannens forslag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan 2009 – 2012 Presentasjon av rådmannens forslag
Administrasjonsutvalget – Ola Stene

2 Økonomisk historie

3 Forventa demografiutvikling

4 …og i forhold til landet

5 SOFT-analyse

6 Strategiske mål som følger av denne
Samfunn Tjenester Organisasjon Økonomi SM1 Sikre tilstrekkelige næringsarealer TM1 Tilpasse tjenestenivået til endringene i befolkningssam-mesetningen OM1 Færre personer med uønska deltid ØM1 Beholde økonomisk handlefrihet gjennom effektiv drift og utnyttelse av inntektspotensialet SM2 Arbeide aktivt med forbedring av kommunens omdømme TM2 Økt kvalitet og produktivitet i tjeneste-produksjonen OM2 Trappe opp til nasjonale mål for antall lærlinger i kommunen SM3 Skape arenaer for kultur og idrett TM3 Bedre brukerdialog og bruker-medvirkning OM3 Være en attraktiv arbeidsgiver med motiverte og stolte medarbeidere SM4 Bedre samhandling med kompetansemiljøene OM4 Videreutvikle samarbeidet med Verdal (ISK)

7 Beregning frie inntekter

8 Endringer fra

9 Dette ønsker vi å få til fra 2009

10 Forslag på hvordan vi kan få det til

11 Resten av planperioden
De 10 mill kan tas ved en kombinasjon av strukturendringer og ”sparekniv”

12 Investeringer

13 Detaljer

14 Driften

15 Noen KOSTRA-tall

16 Framdriftsplan – Noen Milepæler
Dialogseminar ledere og HTV 5. februar Enhetsledermøte 14. mars Dialogseminar Kommunestyret 16. april Enhetsledermøte 25. april Formannskap 14.mai Kommuneprop’en 15. mai Formannskap 28. mai Enhetsledermøte 13.juni Rådmannens forslag ferdig 25. juni Administrasjonsutvalg 25. juni Formannskap 17. september Kommunestyre 1. oktober


Laste ned ppt "Økonomiplan 2009 – 2012 Presentasjon av rådmannens forslag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google