Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av offentlig sektor (Bolk A av emnet Digital forvaltning) Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesningen den 18. august 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av offentlig sektor (Bolk A av emnet Digital forvaltning) Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesningen den 18. august 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av offentlig sektor (Bolk A av emnet Digital forvaltning) Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesningen den 18. august 2003

2 Leseveiledning til bolk A Hovedlitteratur: Utdrag av Fimreite og Grindheim (2001) –Pass på å lære prinsipper, strukturer mv.! –Tall og detaljer fra eksempler mv er ikke viktig å huske. –Kapitlene 7 og 11 er mindre viktige enn de øvrige, men må likevel leses! –Kapittel 4 i denne boken er ikke satt opp som pensum, men kan er særlig relevant ift bolk II om rettsidealer og –prinsipper. –Til s 49 flg.: Merk at by- og herredsrettene nå heter ”tingretter”, se faktaopplysninger under http://www.domstol.no/Domstolene/http://www.domstol.no/Domstolene/ Bakgrunnslitt.: Utdrag av Knoph (1998) –Dette utdraget behandler mange av de samme spørsmålene som i hovedlitteraturen, men fra et klarere rettslig ståsted, og langt mer kortfattet. En mulig studieteknikk er å sammenligne de to framstillingene!

3 Hovedpunkter i forelesningen (I) Forelesningen inneholde et utvalg som angir enkelte tyngdepunkter i den videre undervisningen i emnet Digital forvaltning. Første time vil vi raskt gjennomgå de følgende punktene 1-3. Annen time vil vi gå mer i dybden på spørsmålene under punkt 4. 1Diskusjon av noen begreper/distinksjoner: –Diskusjon av ”offentlig forvaltning” og forholdet mellom ”offentlig” og ”privat” sektor. –Diskusjon av forholdet mellom myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. –Litteratur: Fimreite og Grindheim kap. 1

4 Hovedpunkter i forelesningen (II) 2Statlige forvaltningsnivåer med eksempler på organer: Stortingets organer (ikke ”forvaltningsorganer”) –Sivilombudsmannen, Riksrevisjonen Departementer –AAD, KRD, NHD, SD Direktorater, tilsyn og ombud –RTV, SKD –Datatilsynet, Personvernnemnda, Arbeidstilsynet, Konkurransetilsynet – Forbrukerombudet, Likestillingsombudet, Barneombudet. –Litteratur: Fimreite og Grindheim kap. 1 og 5.

5 Hovedpunkter i forelesningen (III) 3Noen hovedtrekk ved kommunal organisering: To slags kommuner –Fylkeskommuner –Primærkommuner (”kommuner”) Kommunale styringsnivåer –Politisk styringssystem –Administrativt styringssystem Kommunestruktur i fremtiden? –Litteratur: Fimreite og Grindheim kap. 6 og 7.

6 Hovedpunkter i forelesningen (IV) 4Særlig om beslutninger og beslutningsprosesser: Om utarbeidelse av lover. Om forholdet mellom lovgivende og utøvende myndighet, særlig om styring ved hjelp av lover. Om delegasjon og instruksjon av offentlig myndighet. –Litteratur: Fimreite og Grindheim kap. 1, 2 og 3 (+ noe kap. 9 og 10).


Laste ned ppt "Organisering av offentlig sektor (Bolk A av emnet Digital forvaltning) Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesningen den 18. august 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google