Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jesu Kristi Gud Ef 1,17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jesu Kristi Gud Ef 1,17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jesu Kristi Gud Ef 1,17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Ef 1,18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige,

2 Jesu Kristi Gud Ef 1,19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke Ef 1,20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, Ef 1,21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.

3 Jesu Kristi Gud Ef 1,22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, Ef 1,23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

4 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode,
1 Kor 11, 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. Kristi hode er Gud

5 Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.
1 Kor 3,23 Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

6 1 Kor 15,27-28 For "alt la han under hans føtter"
1 Kor 15,27-28 For "alt la han under hans føtter". Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

7 Joh 20,1 Tidlig om morgenen den første dag i uken, mens det ennå var mørkt, kom Maria Magdalena til graven. Da så hun at Steinen foran graven var tatt bort.

8 Joh 20, Jesus sier til henne: "Rør meg ikke, for jeg er ennå ikke fart opp til Faderen. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud."

9 Joh 13, Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Joh 16, Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen."

10 Matt 26, Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og bad: "Min Far! Er det mulig, så la dette beger gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil."

11 ropte Jesus med høy røst:
Matt 27,46 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: "Eli, Eli, lemá sabaktáni?" Det betyr: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?"

12 1 Pet 1, Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!

13 Åp 3, Den som seirer, ham vil Jeg gjøre til en søyle i Min Guds tempel, og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive Min Guds navn på ham og navnet på Min Guds stad, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra Min Gud. Og Jeg vil skrive Mitt nye navn på ham.

14 1 Joh 1, Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord Og livet ble åpenbaret, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.

15 Joh 14, Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Ef 1, Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.

16 mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus
1 Tim 2,5 For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus Joh 17,3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. 1 Kor 8, Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

17 Mark 12,29-32 Jesus svarte: "Det første bud er dette: Hør, Israel
Mark 12, Jesus svarte: "Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én; 30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. 31 Det andre er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to." 32 Den skriftlærde sa til ham: "Du har rett, mester! Det er sant som du sier, at Herren er én og at det ikke er noen annen enn han.

18 1 Tim 6, som Han skal avdekke i Sin egen tid, Han som er Den velsignede og Den eneste mektige, kongenes Konge og herrenes Herre. 16 Han alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen. Joh 1, Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, Han har forklart Ham.

19 Hebr 2, For både Han som helliggjør og de som blir helliggjort, er alle av Én. Derfor skammer Han seg ikke over å kalle dem brødre, Joh 5, For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i Seg Selv.

20 Hebr 1, Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongsstav. 9 Du har elsket rettferd og hatet urett; derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine frender.

21 Ef 1, Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. Rom 15, Da kan dere enig og samstemmig prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.

22 Matt 28,18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: Meg er gitt all makt i himmel og på jord.
Joh 17, Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Mark 16, Etter at Herren Jesus hadde sagt dette til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd.

23 Joh 15,16. ……Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn.
......Jeg går til Faderen. For min Far er større enn meg.


Laste ned ppt "Jesu Kristi Gud Ef 1,17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google