Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Magritt Lundestad, høgskolelektor, pedagogikk, FLU,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Magritt Lundestad, høgskolelektor, pedagogikk, FLU,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aurskog – Høland: ”Kvalitetsprosjektet i barnehagene høst 2010 – utviklingsfasen”
Magritt Lundestad, høgskolelektor, pedagogikk, FLU, Avdeling for Lærerutdanning og Internasjonale studier Magritt Lundestad, HiO

2 Program for dagen 9 – 9.15: Kort repetisjon av ”utviklingsfasen”
9.15 – 11.00: Presentasjon av den enkeltes barnehage tema 11-12: Lunsj : Forts. presentasjon av den enkeltes barnehage tema 14.30 – 15.30: Felles oppsummering Magritt Lundestad, HiO

3 Om utviklingsarbeid i barnehagen
Pedagogisk utviklingsarbeid: er å arbeide systematisk med mål, innhold, arbeidsmåter og organisering i barnehagen for å utvikle virksomheten Å fornye og forbedre praksis i barnehagen Utviklingsarbeid kan bidra til å skape økt fellesskap og engasjement i personalgruppen Satsing på utviklingsarbeid er satsing på kvalitet i barnehagen Skape en kultur og tradisjon for systematisk utviklingsarbeid i barnehagesektoren Magritt Lundestad, HiO

4 Prosesser i utviklingsarbeid i barnehagen (Kvistad og Søbstad, 2005)
Alle utviklingsarbeid har en begynnelse og en slutt Faser / ”spiral” : Etablering Planlegging Utvikling Implementering Videreføring Magritt Lundestad, HiO

5 Utviklingsfasen Eieforhold, forankring, ansvar ”på plass” og i prosess. Stille spørsmålstegn ved det vante, rutiner og regler – det selvfølgelige Prøve ut nye tiltak Bryte vante mønstre Være kreativ og erkjennende. Se nye muligheter og løsninger Tenke alternativt Gjøre nye oppdagelser – reflektere og snakke om endringer som merkes Etablere det nye Pedagogisk dokumentasjon - sammen reflektere over det dokumenterte Utviklingsfasen må gripe dypere i underliggende verdier og holdninger og berøre personalets samhandling med hverandre, med barna og foreldre Magritt Lundestad, HiO

6 Utvikling: lærende organisasjon
Samskapende læringsprosesser ved å utvikle felles forståelse - ikke nødvendigvis enighet.. Se på begrep – teoretisere – assosiere – knytte til praksis – reflektere Gjennom veiledning – refleksjon over handling Egenvurdering (praksisfortellinger) Mål: konstruere ny mening sammen.. I en lærende organisasjon er det noe som forandrer seg gjennom endret kunnskap eller atferd Magritt Lundestad, HiO

7 Barnehagenes utviklingsarbeid
Aursmoen Voksenrollen – holdningsarbeid Bråte bakken ” Jeg er verdifull” – fokus på positiv selvfølelse” Ekeberg Voksenrollen – pedagogisk planlegging Burholt- toppen Utetiden i barnehagen – den voksnes rolle Epletunet Barns medvirkning – voksenrollen

8 Barnehagenes utviklingsarbeid
Festnings- åsen ” Alle kan” – sosial kompetanseutvikling og verdier/pedagogisk plattform Hofmoen Hvordan kan vi oppnå læring, trygghet og glede i uterommet? Flatbyjordet ”Klatremus” – hvordan legge til rette for variert fysisk aktivitet ute? Plomme hagen ” Spiller jeg en rolle?” Hvordan kan de voksne være gode rollemodeller for å fremme sosial kompetanse hos barn? Løken ” Når jeg leker – lærer jeg mest”

9 Barnehagenes utviklingsarbeid
Setskog oppvekst senter Sammen om en god start – BREMSKOR – barns rett til medvirkning, sosial kompetanse og organisering av hverdagen Ole Brumm De voksnes rolle - utelivet Holestua gårds barnehage Hvordan kan vi voksne i barnehagen utvikle barns initiativ til samspill med andre? Søndre Høland menighets bhg Fokus på pedagogisk arbeid med de minste Barnehagegården ? Forfall 12.oktober

10 Oppsummering, 12.10: Jeg er: IMPONERT!
Jobbet godt med eierskap i personalgruppen Voksenrollen og holdninger i fokus Uteliv Kompetanseøkning og kunnskapsutvikling hos personalet Forandring skaper motivasjon og engasjement Veiledning og praksisfortellinger viktig verktøy Barneperspektivet: intervju og samtaler - OG intervju og samtale med voksne? De aller minste og pedagogisk arbeid Bruk av IKT – hvordan? Hva skal vi gjøre neste gang? Fredag 3.12 – foreldresamtaler, veiledning ? Dele med hverandre, være i kontakt – ”lure grep”


Laste ned ppt "Magritt Lundestad, høgskolelektor, pedagogikk, FLU,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google