Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GØY MED GRAMMATIKK: KURS FOR LÆRERE 1. og 2. MARS 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GØY MED GRAMMATIKK: KURS FOR LÆRERE 1. og 2. MARS 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 GØY MED GRAMMATIKK: KURS FOR LÆRERE 1. og 2. MARS 2004
Presentasjon av en elevundersøkelse Diskusjon - Hvordan bruke GREI i undervisningen? © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

2 © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO
Elevundersøkelsen En liten pilotundersøkelse der 104 elever fra en 7. klasse, to 8. klasser og 1. klasse på videregående deltok Klassene ble delt i to: En del fikk spille spill og bygge trær med VISL En del fikk tradisjonelle grammatikkøvinger © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

3 En pilotundersøkelse: Grammatikktest
Alle elever fikk en grammatikktest før undervisningen startet og en test etterpå Vi utarbeidet en fasit for hver prøve. Fasiten viser hvor mange poeng det er mulig å få på hver oppgave. For hver enkelt elev har vi sammenlignet poengsummene fra prøve én til prøve to © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

4 © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO
Grammatikktest  VISL-elevene forbedret seg mer enn elevene med tradisjonell undervisning For 7. klasse var forskjellen i forbedring mellom de to gruppene 14,5 prosentpoeng For 8. klasse var forskjellen 7 prosentpoeng For 1. klasse var den 12 prosentpoeng.  VISL-elevene forbedret seg mer enn de andre elevene både på oppgaver med ordklasse og setningsanalyse. Forskjellen var størst for setningsanalyseoppgavene © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

5 © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO
Brukerundersøkelse Brukerundersøkelsen skulle måle elevenes holdning til VISL-systemet Bare resultater fra 7. og 1. klasse hittil Bare VISL-delen av klassene besvarte brukerundersøkelsesskjemaet Alle bortsett fra én elev synes VISL er morsommere enn vanlig undervisning, én elev synes VISL og vanlig undervisning er like morsomt 78 % mener selv at de var blitt bedre i grammatikk etter å ha brukt VISL Alle synes spill er morsommere enn treanalyse, men 33 % tror at de har lært mest av treanalysen © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

6 © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO
Brukerundersøkelse Noen kommentarer fra 7. klasse: (VISL er) mer lærerikt fordi at man har det gøy. Da lærer man fortere Det er lettere å få ”hjelp” i timene, men man blir mer gira på å greie det på VISL Noen kommentarer fra 1. klasse, videregående Man må ha både og, tror jeg. Først må man læres opp, så kan man gjøre oppgaver i VISL Vi kan forskjellige ting, fint at man kan selv velge det man vil konsentrere seg om Får testet vår kunnskap og lærer av feilene våre © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

7 © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO
Konklusjon Bastante konklusjoner om pilotundersøkelsen er vanskelig å komme med siden utvalget er lite, men hovedtrenden virker klar: Elevene synes VISL-undervisning er morsomt Elevene lærer mer grammatikk med VISL enn med tradisjonell undervisning © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

8 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
Skriv ut oversikten over terminologiforkortelser slik at elevene kan ha dem ved siden av seg på pulten (Elevene kan også bruke quizz for å øve inn forkortelsene) Elever med et annet VISL-språk som morsmål kan eventuelt øve inn ordklasser og setningsledd på sitt eget morsmål © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

9 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
ORDKLASSER 1. Tavleundervisning, 2. Spill: Paintbox, WordFall og Shooting gallery For alle spillene kan man velge å jobbe med bare noen utvalgte ordklasser av gangen. Paintbox er lettest, Shooting gallery er vanskeligst. I WordFall kan man starte med å prøve seg på alle ordklassene, men senere la maskinen avgjøre hvilke ordklasser man bør øve mer på. 3. Spill: Labyrinth Her er alle ordklassene med, og det er ikke mulig å velge tempo selv. Men det er dette spillet de fleste elevene liker best … © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

10 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
ORDKLASSER 1. Tavleundervisning, 2. Trebygging – se på ferdig analyserte tre Velg setninger fra A, B eller C Finn fram til hvilke type setning du vil jobbe med, for eksempel verbal + subjekt Klikk på en setning – velg Bare form under Vis tre-menyen og studer treet! 3. Trebygging – bygg ditt eget tre Følg framgangsmåten ovenfor og velg Bygg trediagram under Verktøy-menyen © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

11 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
SETNINGSLEDD 1. Tavleundervisning, 2. Trebygging – se på ferdig analyserte tre Velg setninger fra A, B eller C Finn fram til hvilke type setning du vil jobbe med, for eksempel verbal + subjekt Klikk på en setning – (velg eventuelt Bare funksjon under Vis tre-menyen dersom du ikke vil se ordklassene samtidig) og studer treet! 3. Spill: Syntris og SpaceRescue I SpaceRescue må man selv bestemme hvor et setningsledd starter og slutter før man setter navn på det © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

12 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
SETNINGSLEDD (forts.) 4. Trebygging – bygg ditt eget tre Følg framgangsmåten fra 2. og velg Bygg trediagram under Verktøy-menyen © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO

13 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
FREMMEDSPRÅKS- ELLER SIDEMÅLSUNDERVISNING VISL har 20 språk å velge mellom ved siden av bokmål og nynorsk, blant annet engelsk, tysk og fransk En klasse kan bruke VISL på flere språk i løpet av en undervisningstime eller flere. La for eksempel elevene spille spill ett kvarter på hvert språk © TEKSTLABORATORIET, UNIVERSITETET I OSLO


Laste ned ppt "GØY MED GRAMMATIKK: KURS FOR LÆRERE 1. og 2. MARS 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google