Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ZIPPYS VENNER Du står fritt til å gjøre denne presentasjonen mest mulig til din egen. Legg gjerne til konkrete bilder og tekst du ønsker å ha med, og du.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ZIPPYS VENNER Du står fritt til å gjøre denne presentasjonen mest mulig til din egen. Legg gjerne til konkrete bilder og tekst du ønsker å ha med, og du."— Utskrift av presentasjonen:

1 ZIPPYS VENNER Du står fritt til å gjøre denne presentasjonen mest mulig til din egen. Legg gjerne til konkrete bilder og tekst du ønsker å ha med, og du kan også fjerne bilder om du vil det. I noen foreldregrupper har det vært stor suksess å heller gjennomføre hele zippytime1 i stedet for en presentasjon. I denne presentasjonen er det lagt opp til å lese hele, eller deler av historie 1, men du kan fritt velge om det er andre deler av historiene du heller vil bruke. Lykke til! Du som lærer/helsesøster kjenner din gruppe best. La denne kunnskapen prege presentasjonen

2 Programmet har som mål å lære barna
å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig Det fokuseres på å lære barna å håndtere daglige utfordringer mtp å utvikle mestringsstrategier som vil være nyttige i ulike situasjoner gjennom hele livet. Stein Ulvund, professor i pedagogikk og en av Norges fremste forskere innen barnepsykologi, sier også noe om dette og gir mange gode råd til foreldre : Snakk m barna om følelser, følelsene er barnas viktigste redskap for å forstå seg selv og andre. Å mestre følelseslivet er selve krumtappen i utvikling av personligheten Erfaring m negative følelser er nødvendig for at barna skal klare å takle vanskelige situasjoner senere. Å identifisere følelser er viktigere enn man tror, har stor betydning for utvikling av selvfølelsen; å føle seg selv, ha kontakt m følelsene sine. Har du en god selvfølelse, blir du trygg og har lettere for å sette grenser.

3 Hvorfor psykisk helse i skolen?
Alle har en psykisk helse – gode og dårlige dager Fysisk helse kontra psykisk helse? 6-7 av elevene i en klasse kommer til å slite i løpet av skoletiden Zippy - en mental vaksine, lærer barna mestringsstrategier til å takle hverdagens små og store utfordringer Utfordringene i samfunnet- psykososiale problemstillinger. God fysisk helse i Norge, men mange er ensomme og triste Iflg Sintef helse : 1 av 10 barn har psyk problemer, 1 av 5 ungdommer sliter m psykisk helse. Behovet for hjelp eksplod på u.skolen Angst,depresjoner og spiseforstyrrelser rammer dobbelt så mange i dag som for 7 år siden (Stvgr Aft ). Et økende antall ungdommer driver m selvskading. CASE: Child and adolescent selfharm in Europe, 10,7 % av ungd i 1.videreg. Har skadet seg selv, ca 10 % i Europa Finn Skårderud : skrift i hud, mangler språk for følelser.

4 6 MODULER 24 timer Følelser Kommunikasjon Vennskap Å takle konflikter
Forandring og tap Mestring

5 Å være lei seg, å være glad Å være sint eller irritert
Modul 1 Følelser Mål: Å bedre barnas evne til å gjenkjenne negative følelser, og å identifisere mestringsstrategier for å håndtere disse følelsene Å være lei seg, å være glad Å være sint eller irritert Å være sjalu eller misunnelig Å være nervøs Følelser : lei,sint,sjalu og nervøs. Tig og Leela beg på skolen. Målsetting :Å bedre b evne til å gjenkjenne neg følelser, og å identifisere mestringsstrategier for å håndtere disse følelsene. Flere jenter i 1.kl aldri vært sint. Husker dårlig el ”flink pike oppdragelse”? Hva kan du gjøre for å få det bedre ? Sjalu, vanskelig å få tak i Nervøs, snakker om hva som skjer i kroppen når vi er nervøse, ka kan me gjør for å mestre denne følelsen

6 Smakebit…. Illustrasjoner til modul 1
Les Fortellingen til modul 1, eller så mye av den du synes du har tid til. Illustrasjonene ligger på linken Ta pausene og spørsmålene som hører til i time 1. Dette gjør at foreldrene får en smakebit og forståelse av hva dette dreier seg om.

7 Modul 2 Kommunikasjon Mål: Å bedre barnas evne til å kommunisere sine følelser

8 Hvordan beholde en venn? Å mestre ensomhet og avvisning
Modul 3 Venner og uvenner Mål: Å bedre barnas ferdigheter til å få nye venner samt mestring av ensomhet og avvisning Hvordan beholde en venn? Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan takle konflikter med venner? Hvordan få nye venner? Venner og uvenner, skjer litt klabb og babb mellom Leela og venninnen Zandy. Mål :Å bedre barnas evne til å få venner og til å takle avvisning og ensomhet

9 Modul 4 Å takle konflikter Mål: Å bedre barnas evne til å takle konflikter
Mobbing kommer inn i denne mudulen

10 Modul 5 Å takle forandring og tap Mål: Å bedre barnas evne til å mestre forandring og tap

11 Modul 6 Vi mestrer det sammen Mål: Å bedre barnas evne til å bruke et bredt utvalg mestringsstrategier i ulike situasjoner

12 Innhold i timene Aktiviteten i timene varierer mellom
historien om Zippy -tegning -rollespill -øvelser -lek -samtale

13 Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

14 Zippyprinsipper Positive ferdigheter forsterkes
Det finnes ikke riktige eller gale løsninger -bare mer eller mindre nyttige Fokuser på løsningen - ikke personen Lærerne lytter aktivt til barna Barn trenger repetisjon og kontinuitet for å lære godt Barna praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger Barna deltar, involveres og lærer av hverandre Barna støtter og hjelper hverandre i stedet for å konkurrere Barna evaluerer sin egen mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

15

16 Internasjonal evaluering av Zippys venner
Danmark og Litauen Brian L. Mishara ,University of Quebec at Montreal Mette Ystgaard, Universitetet i Oslo Irland Aleisha M Clarke and Margareth M Barry, National University og Ireland Galway Gjennomførte en grundig evaluering av programmet, ingen andre program av denne type som er blitt så grundig evaluert som Zippy 16

17 Internasjonal evaluering
Bedre mestringsevne Bedre sosiale ferdigheter Høyere emosjonell kompetanse Bedre klassemiljø Styrket lærer – elevforhold Irland 2010 Verktøy til lærer i vanskelige situasjoner Irland 2010 I Litauen er barna 6 år siste barnehageår – begynner et år senere enn i de fleste andre land. Barn som hadde programmet i barnehagen hadde bedre emosjonell og atferdsmessig tilpasning til skolen sammenliknet med de som ikke hadde programmet i barnehagen (Litauen) 17

18 Norsk evaluering av Zippys venner
R-bup øst-sør v/Mette Ystgaard og Solveig Holen Skoler i Trondheim, Bodø og Østfold Elever, lærere og foresatte involvert Ca 750 elever i intervensjonsgruppen, 750 i kontrollgr Sh dir midler 18

19 Bedre klassemiljø Zippys venner har en positiv effekt på mestring rapportert av foreldre og barna selv. Lærere rapporterer om: Bedre klassemiljø og faglig fungering Mindre mobbing og plaging Bedre samhold i klassen Mindre utestenging Holen 2012 Den norske forskningen er basert på flernivås analyser, en svært grundig og tidkrevende måte å evaluere på. 19

20 Tips til foreldre: Snakke med barna om følelser
Oppmuntre barna til å tenke løsninger i stedet for problemer Benytte foreldreoppgavene på vfb.no Lese bøker om følelser sammen med barna Be om å få zippyhistoriene hjem til lesing og samtale Her er det viktig at du som lærer presenterer hva du som lærer kommer til å gjøre i forhold til hjem/skole samarbeid: f.eks sette zippymål på ukeplanen, skrive en foreldreoppgave på hver ukeplan eller liknende. Denne lista med tips for å forsterke læringen, er kun ulike tips som foresatte selv må velge hva de synes passer i sin familie. Ikke alt passer i alle hjem.

21 SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "ZIPPYS VENNER Du står fritt til å gjøre denne presentasjonen mest mulig til din egen. Legg gjerne til konkrete bilder og tekst du ønsker å ha med, og du."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google