Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inneklima i skolen! KS Hordaland 21.9.04 Trond Hofvind.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inneklima i skolen! KS Hordaland 21.9.04 Trond Hofvind."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inneklima i skolen! KS Hordaland 21.9.04 Trond Hofvind

2 Grunnlag for samarbeid? Godt læringsmiljø er mål for alle samfunnsaktører Godt arbeidsmiljø gir bedre læringsmiljø og reduserte utgifter Skoleanleggene også et nasjonalt ansvar

3 Lovlig innviklet? Opplæringsloven (Fylkesmannen) Arbeidsmiljøloven (Arbeidstilsynet) Helseloven (Fylkeslegen) Kinesisk eske: Lov->forskrift->veileder

4 Opplæringsloven endret fra 1.4.03 § 9a-2. Det fysiske miljøet ”…..Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.”

5 Opplæringsloven fortsatt: ”…..Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.”

6 Arealkrav for undervisningsrom Opplæringsloven § 9a Veileder til Opplæringsloven § 9a Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager Veileder til forskrift om miljørettet helsevern

7 Arealkrav for undervisningsrom og barnehager 2 m 2 per elev er minimum - 2,5 m 2 ved varierte arbeidsformer, 6 m 2 til lærere 56 m 2 gir 50 m 2 til elevene, dvs: maks 25 eller 20 elever ved varierte aktiviteter Barnehagen: 4 m 2 netto for barn over 3 år; over 5 m 2 for barn under 3 år

8 Hver tid sine skoleanlegg Skoleborgene i Bergen Nedtur på 60, 70 og 80-tallet? Ny status for utdanning på 2000-tallet?

9 Skoleanleggene skal kartlegges Innen 15. oktober 2004 skal ”eiendomsforvaltningsutvalget” ha utredning om skolebyggenes tilstand klar. Skoleanleggene kommer igjen på dagsorden. Det bør ikke være nødvendig med asbest og radon for å få oppmerksomhet KS treffer spikeren på hodet!


Laste ned ppt "Inneklima i skolen! KS Hordaland 21.9.04 Trond Hofvind."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google