Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

har vi gleden av å invitere til

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "har vi gleden av å invitere til"— Utskrift av presentasjonen:

1 har vi gleden av å invitere til
OPPLÆRINGSKONTORENE I SØR-TRØNDELAG 2. november til 4. november 2010 har vi gleden av å invitere til Opplæringsdagan 2010 Hvem er vi? OK eies og drives av bedrifter innen både privat og offentlig sektor Ca. 80 % av alle ( ca ) lærekontrakter i S-T tegnes gjennom OK - ( totalt ca ) Hva gjør vi? Ok kvalitetssikrer opplæringen av lærlinger fram mot fag- / svennebrev ved blant annet: Ansvarlig for faglig / pedagogisk oppfølging av lærlingene Arrangerer kurs / samlinger Koordinerer utplassering og utveksling av lærlinger Yrkesorientering til elever i U. skole / vgs. skole OPPLÆRINGSDAGAN 31. oktober - 2. november 2006 Bindledd mellom skolen og næringslivet Dimensjonering av skoletilbudet i forhold til arbeidslivets behov for arbeidskraft

2 Opplæringskontorene i Sør-Trøndelag
Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvem er vi? OK eies og drives av bedrifter innen både privat og offentlig sektor Ca. 80 % av alle ( ca ) lærekontrakter i S-T tegnes gjennom OK - ( totalt ca ) Hva gjør vi? Ok kvalitetssikrer opplæringen av lærlinger fram mot fag- / svennebrev ved blant annet: Ansvarlig for faglig / pedagogisk oppfølging av lærlingene Arrangerer kurs / samlinger Koordinerer utplassering og utveksling av lærlinger Yrkesorientering til elever i U. skole / vgs. skole OPPLÆRINGSDAGAN 31. oktober - 2. november 2006 Bindledd mellom skolen og næringslivet Dimensjonering av skoletilbudet i forhold til arbeidslivets behov for arbeidskraft

3 Opplæringskontor EIES AV BEDRIFTENE lærekontrakt
OPPLÆRINGSKONTORENE I SØR-TRØNDELAG Opplæringskontor EIES AV BEDRIFTENE lærekontrakt kvalitetssikring av opplæringen orienterer om fagutdanning rekruttering kurs bindeledd mellom bedrift, fylke og skole 80 % av lærlingene er i opplæringskontor dimensjonering

4 Kunnskapsløftet Strukturen for de to årene på skolen : Vg1 Vg2 valg av
OPPLÆRINGSKONTORENE I SØR-TRØNDELAG Kunnskapsløftet Strukturen for de to årene på skolen : valg av Vg2 Vg1 12 t. FF 17 t. FPF 6 t. PF valg av lærefag Vg2 9 t. FF 17 t. FPF 9 t. PF FF = fellesfag FPF = felles programfag PF = prosjekt til fordypning

5 Utdanningsprogram 2010/2011 Yrkesfaglige elektrofag
OPPLÆRINGSKONTORENE I SØR-TRØNDELAG Utdanningsprogram 2010/2011 Yrkesfaglige elektrofag bygg og anleggsteknikk naturbruk teknikk og industriell produksjon helse og sosialfag restaurant og matfag service og samferdsel medier og kommunikasjon design og håndverk Studieforberedende idrett musikk, dans og drama studiespesialiserende Andel søkere i S-T skoleåret 03 / 04 YF - 68 % AF – 32% Andel søkere i S-T skoleåret 04 / 05 YF - ?? % AF – ?? %

6 Hovedmodellen for fagopplæring
OPPLÆRINGSKONTORENE I SØR-TRØNDELAG Vg1 2 år i skole Vg2 Læretid 2 år i bedrift Avvik fra hovedmodellen Yrkeskompetanse – 3 år i skole uten læretid – ( eks. hjelpepleier, dekoratør, reklame/illustratør/design, romteknologi) Særløpsfag – fag med få lærlinger, 3 års læretid etter VG1 (glassfag, taktekker, feier, urmaker osv.) Kryssløp – går VG2 i annen studieretning enn VG1 Opplæringstid i enkelte yrkesfag er 4 ½ - 5 år Eks. elektriker, flymekaniker Fargekodene på denne presentasjonen er den samme som i heftet ”din videregående opplæring” Legg gjerne på eksempler på fargekodene dvs. kopier fra heftet. Fag-/ svennebrev

7 Hvorfor velge fagopplæring?
OPPLÆRINGSKONTORENE I SØR-TRØNDELAG Yrkesrettet utdanning Oppnår dokumentert fagkompetanse (fag- / svennebrev) Etterspørsel etter faglært arbeidskraft Lønn under utdanning = mindre studielån Lønn: til sammen 1 års fagarbeiderlønn fordelt på 2 års læretid

8 Hvorfor velge fagopplæring?
OPPLÆRINGSKONTORENE I SØR-TRØNDELAG Flere valgmuligheter utdanningsmessig og dermed flere karrieremuligheter En kan bygge på fagutdanningen for å få studiekompetanse De får tidlig arbeidslivserfaring som er viktig uansett hva de vil gjøre senere i livet Planmessig introduksjon til arbeidslivet gjennom lærlingeordningen Får gode arbeidsvaner Teamarbeid Forholde seg til folk i alle aldre Kortere vei inn i yrkeslivet, men har muligheter for senere å fortsette på mer skole. Ungdommene er mere modne og motiverte til videre utdanning etter en fagopplæring

9 Arbeidslivets krav Utdrag fra annonse:
OPPLÆRINGSKONTORENE I SØR-TRØNDELAG Utdrag fra annonse: ”Hovedregelen er Vg1 og Vg2. For automatiseringsfaget kreves også Vg3. I tillegg til riktig utdanningsbakgrunn legger vi vekt på personlige egenskaper som ansvarsbevissthet, evne til å spille på lag og punktlighet. Stort fravær på dine vitnemål/karakterutskrifter bør dokumenteres med legeerklæring eller lignende. Vi ønsker å oppnå en jevnere fordeling av kvinner og menn blant fagarbeidere, og oppfordrer spesielt kvinner til å søke.” For en del av fagområdene stilles det krav til fysikk Hvilke krav stilles til ungdommen Dette er et godt eksempel på hva som vektlegges når ungdommene skal ut å søke læreplass

10 Veien videre Mesterbrev Starte egen bedrift Fag- svennebrev
OPPLÆRINGSKONTORENE I SØR-TRØNDELAG Mesterbrev Starte egen bedrift Fag- svennebrev Teknisk fagskole Forkurs (Spesiell studiekompetanse) VG3 studiespesialisering kan gjennomføres også etter VG2 yrkesfag, dvs. før læretiden (tar da ut 3. Rettighetsåret) Vi anbefaler at elevene tar full fagutdanning først Mesterbrev – ikke alle yrkesfag, men de fleste håndverksfag og en del servicefag. Mange håndverkere som driver for seg selv har mesterbrev. (2 års praksis etter fagbrev) Teknisk fagskole- utdanning på nivå mellom videregående opplæring og høgskole. Tilpasses i fht. folk som skal inn på mellomleder eller ledernivå i produksjonen.(1 års praksis etter fagbr) Tilskuddet til lærebedriftene for å ta inn lærlinger er mindre hvis lærlingen har brukt opp retten sin ved å ta allm. påbygging før læretiden. Jeg har mange tidligere lærlinger som har startet på institutt for næringsmiddelfag på HiST. Lærere på høgskolen sier at disse også som regel er blant de beste studentene. De er motiverte og skjønner prosess. Bedrifter sier at de for framtida ønsker ledere som også har en bakgrunn fra produksjonen, for å bedre kommunikasjonen mellom ulike nivå i bedriften. Det ser ut til at disse kan bli framtidas vinnere på arbeidsmarkedet. Påbygging gir ikke spesiell studiekompetanse – det må tas tilleggskurs i tilfelle. Hvis en har spesielle evner innen realfagene kanskje allm. er den riktige veien å gå? Allmennfaglig påbygging (studiekompetanse) Høgskole / universitet

11 Å Velge Egne interesser mitt potensiale? hva er jeg flink til?
OPPLÆRINGSKONTORENE I SØR-TRØNDELAG Egne interesser mitt potensiale? hva er jeg flink til? Påvirkning foreldre / foresatte venner lærer / rådgiver andre Omvalg eller fullfør? Vær realistisk om utdanningen inneholder fag du ikke er sterk i ( eks. matematikk, språk osv.) Dess mer kunnskaper elevene har dess bedre er de i stand til å gjøre bevisste utdannings- og yrkesvalg Ved tvil - følg magefølelsen VIKTIG!!! Valgmulighetene er åpne ved valg av yrkesfag, man kan alltids gå fra yrkesfag VG1 eller VG2 til studiespesialisering, ikke motsatt!! HUSK Å INFORMERE OM OPPLÆRINGSDAGAN 31. oktober-2. November

12 Studiespesialiserende
FAGARBEIDER Ingeniør, Sykepleier Forsker +++ Fag- / svennebrev Høyskole /universitet Læretid Vg3 Allmenn påbygning Vg2 Vg2 Vg1 Vg1 Yrkesfaglig Studiespesialiserende

13


Laste ned ppt "har vi gleden av å invitere til"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google