Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.04. 20031. kvartal 20031 Regnskap 1. Kvartal 2003 Presentasjon 28. april 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.04. 20031. kvartal 20031 Regnskap 1. Kvartal 2003 Presentasjon 28. april 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 28.04. 20031. kvartal 20031 Regnskap 1. Kvartal 2003 Presentasjon 28. april 2003

2 28.04. 20031. kvartal 20032 1. Kvartal 2003 i korte trekk Fortsatt omsetningsvekst på kjøpesentrene Fortsatt økning i leieinntekter og driftsresultat Høy utleiegrad Økt utleieandel på de danske prosjektene Iverksatt flere tiltak for å forbedre utvikling og kommersiell drift av kjøpesentrene. vvvvvvvvvv

3 28.04. 20031. kvartal 20033 Makroøkonomiske betraktninger Sterk omsetningsvekst i Sverige, bedre enn detaljhandelsutviklingen. SST har en sterk og attraktiv kjøpesenterportefølje i Sverige. Svak omsetningsutvikling i Danmark, dog på linje med utviklingen i dansk detaljhandel. SST eier p.t. ingen sentre i Danmark. Noe avdempet omsetningsutvikling på norske kjøpesentre. Høye strømpriser, høyt rentenivå og økende arbeidsledighet kan være medvirkende årsaker til dette. Påskehandelen skjedde i april i år, noe som gjør det vanskelig å sammenligne 1.kv- tallene mot fjoråret. Lavere rentenivå i Norge gir grunnlag til økt konsum. vvvvvvvvvv

4 28.04. 20031. kvartal 20034 Omsetningsvekst + 1,6% - kjøpesentre eiet og administrert av Steen & Strøm % 6,2% 2,3% 3,0% -1,3%

5 28.04. 20031. kvartal 20035 Forretningside Steen & Strøm skal være en offensiv, profesjonell, forretningsorientert og lønnsom eier, utvikler og kommersiell drifter av de ledende og beste kjøpesentrene i attraktive handelsområder i Skandinavia.

6 28.04. 20031. kvartal 20036 Tiltak for økt lønnsomhet Det er iverksatt og vil bli iverksatt ytterligere tiltak for å øke kortsiktig og langsiktig inntjening i Steen & Strøm ASA på blant annet følgende områder: - Kommersiell drift - Merkevarebygging - Kommunikasjon - Kvalitetsstandarder - Organisasjonsutvikling

7 28.04. 20031. kvartal 20037 Regnskap

8 28.04. 20031. kvartal 20038 Realvekst i netto leie + 0,8% - kjøpesentre eiet av Steen & Strøm %

9 28.04. 20031. kvartal 20039 Brutto investeringer: NOK 305 mill.

10 28.04. 20031. kvartal 200310 Regnskap 1. kvartal 2003 * Leieinntekter, felleskostnader og salgsgevinster Korrigert for resultatandel Gresvig samt spesielle poster (engangseffekter) er resultatet økt fra NOK 27,4 mill. til NOK 32,6 mill. (18,9%)

11 28.04. 20031. kvartal 200311 Balanse pr. 31. 03. 2003 Bokført EK-andel utgjorde pr. 31.12.2001 21,3% (30,2%)

12 28.04. 20031. kvartal 200312 Periodetall

13 28.04. 20031. kvartal 200313 Brutto leieinntekter

14 28.04. 20031. kvartal 200314 Inntekter fra annen virksomhet og elimineringer

15 28.04. 20031. kvartal 200315 Finansielle forhold Storebrand ASA Antall aksjer17.500.000 (6,3%) Kostpris51,25 Bokført verdi35,00 Børskurs 24.0427,50 Gresvig ASA Antall aksjer 6.903.867 (35,0%) Kostpris 43,37 Bokført verdi 15,50 Børskurs 24.0421,50 Netto rentebærende gjeld utgjorde pr. 31.03.2003 NOK 5.958,5 mill. Ca. 1/3 av låneporteføljen er knyttet opp med langsiktige fastrenteavtaler. Konsernets fri likviditet utgjorde pr. 31.03.2003 NOK 112,1 mill.

16 28.04. 20031. kvartal 200316 Prosjektoversikt


Laste ned ppt "28.04. 20031. kvartal 20031 Regnskap 1. Kvartal 2003 Presentasjon 28. april 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google