Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inndriving av pengekrav

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inndriving av pengekrav"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inndriving av pengekrav
- en oversikt Landsmøtet SFN, Geiranger 2010

2 To hovedgrupper inndriving
Utenrettslig inndriving Rettslig inndriving

3 Utenrettslig inndriving:
Den utenrettslige inndrivingen er de aktiviteter som fordringshaveren/inkassobyrået iverksetter før saken bringes inn for namsmyndigheten eller forliksrådet. Inkassoloven (lov nr. 26) regulerer den utenrettslige inndrivingsprosessen.

4 Rettslig inndriving: Den rettslige inndrivingen er den inndrivingen som foregår ved hjelp av domstolene (herunder forliksrådet) og namsmyndigheten. Iverksettes ved forliksklage, stevning, arrestbegjæring, utleggsbegjæring, begjæring om tvangssalg eller annen tvangsdekning.

5 Nærmere om den utenrettslige inndrivingen etter inkassoloven
Loven gjelder forfalte pengekrav, jf. § 1. ALLE kan drive inkasso av egne krav. Inkassobevillingshaver og advokat kan drive inkasso av andres krav, jf. § 4.

6 Gangen i en inkassosak Inkassovarsel – krav til innhold § 9
Fristen oversittes Betalingsoppfordring – krav til innhold § 10 Fristen oversittes – saken kan gå til rettslig inkasso - dvs. til forliksrådet Purringer 6

7 Erstatningsplikt for kostnader ved inkasso
Kun nødvendige og påløpte kostnader for inndrivingen av uomtvistede krav skal erstattes. Inkassolovens regler må være fulgt. Valg mellom erstatning for faktiske utgifter eller gebyrmessig erstatning. Erstatning for faktiske utgifter forutsetter at utgiftene dokumenteres. Det foreligger maksimalsatser som regulerer hva som maksimalt kan erstattes. Ved gebyrmessig erstatning (”standarderstatning”) kreves det ikke at utgiftene dokumenters i detalj.

8 Rettslig inndriving - et tosporet system:
Forliksklage Begjæring om utlegg for uimotsagt krav, jf. tvangl. § 7-2 bokstav f.

9 Kort om utlegg for uimotsagte krav - tvangsl § 7-2 bokstav f
Tvangsgrunnlaget: “Skriftstykke som fordringshaveren selv har sendt skyldneren og som viser kravets grunnlag og omfang. Skriftstykket er også tvangsgrunnlag for renter og utenrettslige inndrivingskostnader”, jf. tvangsl § 7-2 bokstav f. Begjæringen skal oppfylle kravene til forliksklage og opplyse om saken skal videreekspederes dit, dersom vilkårene for utlegg ikke foreligger, tvangsl. § 7-5 andre ledd. Dersom saksøker ikke ønsker en subsidiær behandling i forliksrådet, heves saken dersom saksøkte fremmer innvendinger mot kravet, jf. tvangsl. § 7-7 andre ledd.

10 Hvilket spor skal man velge?
Omtvistet krav – alltid forliksrådsbehandling! Uomtvistede krav – vanskeligere valg Tidsaspektet Rettskraft Foreldelse Omkostningsrisiko

11 Plikter før den rettslige inndrivingen starter:
Motparten skal varsles om at sak reises, jf. tvl. § 5-2 I noen saker må også betalingsoppfordring være sendt, jf. inkassoloven §§ 11 og 12. Konsekvenser av at betalingsoppfordring ikke er sendt, jf. tvl. § 6-3 tredje ledd annet punktum. Varsel om tvangsfullbyrdelse to uker før tvangsfullbyrdelse begjæres, jf. tvangsl. § 4-18.


Laste ned ppt "Inndriving av pengekrav"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google