Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språk ”En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærere norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språk ”En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærere norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Språk ”En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærere norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet til å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barna bruker sitt morsmål og samtidig arbeider aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse”(R06, s.29)

2 Språk er viktig for integreringen
Morsmål er viktig for utvikling av et andrespråk Konkreter er viktig i læring av språk

3

4 Foreldresamarbeid ”kunnskap om barnas eller foreldrenes hjemland og deres kulturelle tilhørighet, og dessuten forståelse av hvordan kultur og identitet har betydning for barns utvikling og hverdagsliv” (Larsen og Slåtten 2006,s121)

5 Må gjøre seg kjent med foreldrenes ønsker ang religion og levesett.
Foreldrene viktig samarbeidspartnere ang bla språk og kultur Viktig å møte foreldrene på deres premisser. Viktig å forklare å forklare barnehagehverdagen.

6 Litteraturliste. Ladegård, A G. (2003) Å lære ett nytt språk i barnehagen. I: Mørk, O. (red.) ”jeg kjenner ikke han på norsk, jeg” s Vallset, Opplandske bokforlag. Larsen, A.K og Slåtten, M.V. (2008) En bok om oppvekst. Bergen, Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke. Kunnskapsdepartementet (2005) Lov om barnehager [internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Kunnskapsdepartementet (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver [internett] Tilgjengelig fra: meplan%20FLU.pdf [lest ] Gjervan M. (red.) (2006) Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Oslo, Kunnskapsdepartementet. Høigård A. Mjør I. og Hoel T. (2009) Temahefte om språkmiljø og språkstimmulering i barnehagen. Oslo, Kunnskapsdepartementet. Kibsgaard (2007) Likeverdighet gjennom mangfold I: Moser T og Röthle (red.) Ny rammeplan- ny barnehagepedagogikk, s Oslo. Universitetsforlaget. Khazaleh L.(2008) Barnehager skader integreringen?[internett] Tilgjengelig fra: [lest: ] Sanndvik M. og Spurkland M. (2009) Lær meg norsk før skolestart! Språkstimmulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen. Oslo. Cappelen damm. Kunnskapsdepartementet (2007) Rundskriv F-02/2007.Statstilskudd til drift av barnehager.[internett] Tilgjengelig fra: hve/ [lest: ]


Laste ned ppt "Språk ”En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærere norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google