Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvern 23.05.07 - Rune V. Bråthen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvern 23.05.07 - Rune V. Bråthen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvern Rune V. Bråthen

2 Disposisjon Hva er personvern ? Personopplysningsloven Hovedprinsipper
Trender Personopplysningsloven

3 - Storebror ? - Lillebrødre ? Hva er personvern ?
- Beskytte enkeltindividet - Storebror ? - Lillebrødre ?

4 Personvern Kan karakteriseres som den interesse enkeltpersoner har i å ha kontroll med informasjon/opplysninger som beskriver dem Gi opplysninger Ikke gi opplysninger  Informasjon om hvordan innsamlede opplysninger anvendes viktig for å ivareta personvernet

5 Selvbestemmelse Utgangspunkter i lovverket :
Du skal ikke behandle personopplysninger om meg, med mindre jeg har gitt et uttrykkelig samtykke til det Jeg har rett til å vite hva du vet om meg, hvorfor du sitter på opplysningene og hva du skal bruke opplysningene til

6 Trender/utvikling Spormengden blir komplett Alt vi gjør er sporbart.
Sporene brukes Personopplysninger er ettertraktet                                         

7 Kriminalitetsbekjempelse
Terror ”Patriot Act” Hvitvasking Overvåkingskameraer Etc

8 Trender/utvikling Sporene brukes Personopplysninger er ettertraktet
Spormengden blir komplett Alt vi gjør er sporbart. Sporene brukes Personopplysninger er ettertraktet

9 Kortsiktig selvprofilering – langsiktig trøbbel?
Trender / Utvikling Nettbruk Myspace Facebook Blogger Etc… Kortsiktig selvprofilering – langsiktig trøbbel?

10 Personvernlovgivning
Straffeloven Forvaltningsloven Helselovgivningen Etc…. Personopplysningsloven (pol)

11 Oversikt over pol Kap I : Formål og virkeområde
Kap II : Alminnelige regler Kap III : Informasjon Kap IV : Andre rettigheter Kap V : Overføring til utlandet Kap VI : Melding og konsesjon Kap VII : Fjernsynsovervåking Kap VIII : Tilsyn og sanksjoner

12 Lovens bakgrunn - Erstatter personregisterloven (fra 1978)
Bygger på EUs personverndirektiv (direktiv 95/46/EF) - Trådte i kraft

13 Personopplysningsloven
Forskjeller Personregisterloven Forhåndskontroll ”Enhver” behandling konsesjonspliktig Datatilsynet satte vilkår for bruk og oppbevaring Personopplysningsloven Etterkontroll Konsesjonsplikt kun for sensitive opplysninger Loven setter vilkår for bruk og oppbevaring

14 Behandlingsgrunnlag -§ 8
Samtykke Frivillig - Uttrykkelig - Informert Lovhjemmel Nødvendig : - avtale - rettslig forpliktelse - vitale interesser - oppgave av allmenn interesse - utøve offentlig myndighet - interesseavveining

15 Bygdebøker på nett – gjelder personopplysningsloven?
§ 3 Saklig virkeområde Loven gjelder for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler annen behandling av personopplysninger når disse inngår i et personregister

16 Enhver bruk av personopplysninger
”Behandling” Enhver bruk av personopplysninger - Innsamling - Registrering - Sammenstilling - Lagring - Utlevering - Kombinasjon av disse

17 ”Personopplysning” Lovens definisjon : ”Opplysninger og vurderinger knyttet til en enkeltperson” Identifiserbar enkeltperson Direkte : navn Reg.nr : f-nummer, bankkontonr, bilnr, tlf.nr Andre identifiserende kjennetegn : bilde, stemme, fingeravtrykk, andre genetiske kjennetegn Hvor langt ? ”Alle hjelpemidler som det er rimelig å tro at noen kan komme til å anvende for identifiseringsformål”

18 ”Personopplysning” Utenfor : Anonymisert
NB : Forskjell fra ”avidentifisert” Juridiske personer Avdøde Loven beskytter ikke avdødes ettermæle Med mindre opplysningene også sier noe om nålevende - Arvelige helsemessige forhold? - Spesielle familiemessige forhold ? Konsekvens : Ingen begrensninger etter POL

19 Virkeområde Elektronisk - typisk : PC
Manuell behandling når personregister - typisk : Arkiv, kartotek (gjenfinning) Utenfor : Uorganisert og papirbasert

20 Unntak § 3 annet ledd : Behandling til rent personlige eller andre private formål Private hjemmesider ? Før 2003 : Ansett for å være privat formål Etter 2003 : Ikke privat EU-domstolen : Lindquist-saken. Spredningen er avgjørende, ikke motivet

21 Bygdebøker på nett – gjelder personopplysningsloven ?
Elektronisk /manuelt gjenfinnbart - OK Behandling - OK Personopplysninger – OK ikke anonymt nålevende Ikke privat – OK Ytterligere begrensning : Loven gjelder (i praksis) ikke når behandlingen skjer ”utelukkende…for kunstneriske, litterære eller journalistiske…formål” - Personopplysningsloven § 7 - Hensyn : Ytringsfrihet

22 Konklusjon : Personopplysningsloven kommer neppe til anvendelse.
Men – Stadig utvikling, sparsom praksis, loven under revisjon Forutsatt anvendelse : ”Grunndata” (navn, adresse, gårds/-slektstilknytning) : Liten personverntrussel, utgiverinteressene veier tyngre enn personvernulempene = Kan publiseres uten samtykke Mer detaljerte opplysninger / sensitive : Motsatt vurdering = Krever samtykke Uansett et hensiktsmessig utgangspunkt !? - Tenke personvern selv om man ikke MÅ - be om samtykke hvis mulig - unngå f.eks dødsårsak

23 Øvrig regelverk? Ærekrenkelser – Strl §§ 246 og 247
Krenkelse av privatlivets fred - Strl § 390 Trakassering – Strl § 390a Publisering av bilder – åndsverkloven § 45c Men lite rettspraksis om disse bestemmelsene i strl.


Laste ned ppt "Personvern 23.05.07 - Rune V. Bråthen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google