Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROGRAMFAG MATEMATIKK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROGRAMFAG MATEMATIKK"— Utskrift av presentasjonen:

1 PROGRAMFAG MATEMATIKK
Verdt å merke seg: Dersom du på Vg2 velger matematikk R1 eller S1: faller fellesfaget i matematikk (3 t) bort og du må ta enten: Et ”X-fag” (3 t) eller En programfagenhet (5 t) fra programområde for realfag eller eget programområde

2 Matematikk R1 og R2 Matematikk brukes til å utforske universet og beskrive naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger Faget kvalifiserer for videre studier innen naturvitenskap medisin teknologi datafag økonomi utdanningssektoren

3 MATEMATIKK R1 og R2 Bygger på matematikk Vg1T
Måling, regning og analyse av figurer i planet og i rommet Ulike funksjoner og deres anvendelse for å modellere sammenhenger og fenomener Polynomer, rasjonale uttrykk, logaritme- og eksponetialuttrykk Kombinatorikk og sannsynlighet Differensiallikninger til å analysere og regne på dynamiske fenomener Bearbeide og presentere matematisk informasjon ved bruk av digitale verktøy

4 MATEMATIKK S1 og S2 Faget skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Det blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. S1+S2 sidestilles med R1 ved opptak til universiteter og høyskoler

5 MATEMATIKK S1 og S2 Sammenhenger mellom størrelser fra algebra og praktiske områder som analyseres ved hjelp av funksjoner og deres grafer Statistiske metoder som brukes for å skaffe informasjon om en populasjon på grunnlag av et tilfeldig utvalg Lineær optimering som et nyttig verktøy innenfor økonomi


Laste ned ppt "PROGRAMFAG MATEMATIKK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google